Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   


จังหวัดตรังจังหวัดตรัง : เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง ณ เมืองตรัง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : เกาะเหลาเหลียง น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง


-ข้อมูล ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามของภูเขาหินปูนตามธรรมชาติสูงเสียดฟ้า หมู่เกาะเภตรา ประกอบไปด้วยเกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียง (หรือเกาะหลาวเหลียง) เกาะทะลุ เกาะตาใบ เกาะตะลุ้ยน้อย เกาะตะลุ้ยใหญ่ และเกาะตะเก
-ที่อยู่ ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

เกาะเหลาเหลียง น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง

ความเป็นมา เกาะเหลาเหลียง

ตั้งแต่โบราณมาได้มีนิทานพื้นบ้านเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชื่อเกาะเหลาเหลียง
ว่าได้มีเรือซึ่งพ่วงติดกันมา 2 ลำ มีชื่อว่า เหลาเหลียงพี่ และ เหลาเหลียงน้อง
เดินทางรอนแรมค้าขายมาจากทางประเทศจีน
วันหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณเกาะแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า เกาะเภตรา ก็ได้เกิดอาเภทให้มีคลื่นขนาดยักษ์ ด้วยความไม่รู้ของคนในเรือจึงเผลอกล่าวสบสวาจาขึ้น เหตุนั้นเองทำให้พระเจ้าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง จึงทรงลงโทษ โดยการสาบเรือทั้งสองลำนั้นให้กลายเป็นหิน จึงเกิดเป็นตำนานความเชื่อของชาวเลว่า
เวลาออกทะเลห้ามมิให้กล่าวทักถึงปรากฎการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติเพราะมัน
อาจนำภัยพิบัติมาถึงตัวได้ อุปมาดังคำโบราณว่า เข้าป่าอย่ากล่าวถึงเสือ

เหลาเหลียง หรือ หลาวเหลียง หรือ เหล่าเหลียง ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามของภูเขาหินปูนตามธรรมชาติสูงเสียดฟ้า หมู่เกาะเภตรา ประกอบไปด้วยเกาะเภตรา เกาะเหลาเหลียง (หรือเกาะหลาวเหลียง) เกาะทะลุ เกาะตาใบ เกาะตะลุ้ยน้อย เกาะตะลุ้ยใหญ่ และเกาะตะเกียง หมู่เกาะดังกล่าวอยู่ในเขตสัมปทานรังนกอีแอ่น จังหวัดตรัง ทำให้หมู่เกาะเภตรา กลายเป็นพื้นที่ปิดมานานนับสิบปี สภาพของธรรมชาติบนเกาะและในทะเล จึงยังคงความสมบูรณ์สวยงามเป็นธรรมชาติ ทั้งหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ความอุดมสมบูรณ์ของปะการังอ่อน และปะการังแข็ง กัลปังหา ปลาทะเลสวยงามและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำมากมาย รอการมาสัมผัสจากนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ เกาะเหลาเหลียง ประกอบไปด้วยเกาะสองเกาะ คือ เหลาเหลียงน้อง (เหนือ) และ เหลาเหลียงพี่ (ใต้)

...................................................................................
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่...

เกาะเขาใหญ่

เกาะเขาใหญ่เป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติที่คล้ายกับปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งเข้าไปในทะเล เมื่อน้ำลดสามารถพายเรือลอดเข้าไปได้ บนเกาะมีอ่าว ชื่อ อ่าวก้ามปู ภายในอ่าวมีน้ำตกไหลมาเป็นลำธารเล็ก ๆ เป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปีเวลาน้ำลดระดับต่ำสุด แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจะปรากฎให้เห็นตลอดแนวชายฝั่ง นอกจากนี้ บริเวณอ่าวก้ามปูจะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่อีกด้วย

เกาะบุโหลน

อยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำใส สามารถมองเห็นปะการังใต้น้ำเมื่อยามน้ำลดเต็มที่จะมองเห็นปะการังเขากวาง จำนวนมาก เกาะบุโหลนได้ชื่อว่าเป็นมุกใหม่แห่งอันดามัน บริเวณใต้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังหลากสีสันและหมู่ปลานานาพันธุ์ เหมาะสมต่อการดำน้ำและยังมีหาดทรายที่ขาวสะอาด

เกาะเภตรา

อยู่ทางทิศใต้ของแหลมตะเสะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดสตูล มีหาดทรายหันหน้าสู่ด้านทิศตะวันออก ตามหน้าหาดมีปะการังที่สวยงาม เหมาะสำหรับกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง มีชายหาดที่กว้างและมีมุมพักผ่อนมากมาย

เกาะลิดี

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 5 กิโลเมตร และห่างจากท่าเรือปากบารา 7 กิโลเมตร มีหน้าผาและถ้ำ เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น เกาะลิดีมีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร มีหาดทรายขาวและมีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะ ความลึก 3-5 เมตร เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล เป็นมุมสงบที่น่าพักผ่อนของเกาะลิดี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภต.2 (เกาะลิดี)

เกาะเหลาเหลียง

อยู่ในท้องที่อำเภอปะเหลียน ห่างจากแหลมตะเสะ จังหวัดตรัง ประมาณ 18 กิโลเมตร สามารถลงเรือได้จากอำเภอปะเหลียนหรือที่อำเภอกันตังก็ได้ทั้งสองทาง ใช้เวลาเดินทางโดยเรือประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที หาดทรายของเกาะหันหน้าสู่ด้านตะวันออก ตามหน้าหาดจะมีปะการังน้ำตื้นบางส่วนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาอวดความงามยามเมื่อน้ำลง ด้วยเหตุที่เกาะเหล่านี้อยู่ใกล้ปากอ่าว จึงได้รับอิทธิพลของตะกอนจากปากน้ำกันตังและปะเหลียน ทำให้น้ำทะเลไม่ใสนัก ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำ คงมีแต่เพียงการเดินเล่นชายหาด ถ่ายรูป ชมปะการังน้ำตื้น

หาดราไวย์

เป็นชายหาดซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านหมู่ที่ 2 และ 4 ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ห่างจากที่ทำการอำเภอทุ่งหว้า 26 กิโลเมตร ไปตามถนนสายละงู-ทุ่งหว้า แยกตรงบ้านวังตง ตามชายหาดเป็นแนวต้นสน เหมาะสำหรับเป็นที่ตั้งแค้มป์พักแรม

อ่าวนุ่น

เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (อยู่บนฝั่ง) บริเวณนี้จัดเป็นส่วนบริการของอุทยานแห่งชาติ อยู่ห่างจากอำเภอละงู ประมาณ 7 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอ่าวนุ่น ในที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีสะพานเลียบเชิงเขาเพื่อไปชมธรรมชาติ และเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ 400 เมตร เพื่อชมสภาพธรรมชาติและข้ามไปชมความงามของฝั่งตรงข้ามในบริเวณหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ ที่ ภต.1 (เขาโต๊ะหงาย)

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ประกอบด้วย

• ทางเดินป่า จำนวน 2 เส้นได้แก่ ทางเดินป่าอ่าวลำพู-จุดชมวิวแหลมหว้าหิน ระยะทาง 400 เมตร และทางเดินป่าอ่าวลำพู–อ่าวมะพร้าว ระยะทาง 600 เมตร

• ทางเดินศึกษาธรรมชาติ จำนวน 2 เส้น ได้แก่ เส้นทางจุดชมวิวผากล้วยไม้ อยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ–จุดชมวิวแหลมหินคน ระยะทาง 570 เมตรและเส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวเขาโต้ะหงาย อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ–หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาโต๊ะหงาย ระยะทาง 200 เมตร

• เส้นทางดำน้ำตื้น จำนวน 3 เส้น ได้แก่ เส้นทางดำน้ำบุโหลนไม้ไผ่ อยู่ที่เกาะบุโหลนไม้ไผ่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร เส้นทางดำน้ำหินขาว อยู่ที่เกาะลูกหิน ระยะทาง 26 กิโลเมตร และเส้นทางดำน้ำเกาะเภตรา ที่เกาะเภตรา ระยะทาง 29 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

เกาะลิดี (ที่ตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ภต.2)

ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ : มีท่าเรือไว้บริการนักท่องเที่ยว
ที่พักแรม/บ้านพัก : มีบ้านพักไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
ลานกางเต็นท์ : มีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว

อ่าวนุ่น (ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติ)

ท่าเรือ/ท่าเทียบเรือ : มีท่าเรือไว้บริการนักท่องเที่ยว
ที่พักแรม/บ้านพัก : มีบ้านพักไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว
บริการอาหาร : มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้ มีการจัดนิทรรศการ พร้อมอุปกรณ์โสต อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
...................................................................................
ลานกางเต็นท์

สถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้ กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง ซึ่งสถานที่กางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติจัดไว้ให้บริการ มีดังนี้…

1. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ บริเวณอ่าวนุ่น
2. เกาะบุโหลนไม้ไผ่
3. เกาะเขาใหญ่

สถานที่ติดต่อ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 บ้านตะโละใส ตำบปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ 0 7478 3074, 0 7478 3504 โทรสาร 0 7478 3074 อีเมล mu_ko_phetra@hotmail.com

.....................................................................................

การเดินทาง

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล

จากจังหวัดสตูลใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 (สตูล-ตรัง) ถึงอำเภอละงูเลี้ยวเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4052 (ละงู-ปากบารา) ประมาณ 12 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือปากบารา ที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติอยู่ก่อนถึงท่าเรือปากบาราประมาณ 3 กิโลเมตรโดยห่างจากตัวอำเภอละงู จังหวัดสตูล 7 กิโลเมตร

เครื่องบิน

ไม่มีเที่ยวบินตรงไปจังหวัดสตูล แต่สามารถใช้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ–หาดใหญ่ แล้วต่อรถแท็กซี่หรือรถโดยสารประจำทางจากตัวอำเภอหาดใหญ่ ไปท่าเรือปากบารา

รถไฟ

สามารถเดินทางไปกับขบวนรถกรุงเทพฯ–ยะลา หรือกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ได้ โดยลงที่สถานีหาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ รถจอดที่ใต้สะพานลอย หน้าที่ทำการไปรษณีย์ สาขารัถการ หรือรถตู้โดยสารประจำทางจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กิโลเมตร รถจอดที่บ้านพักรถไฟ มีบริการทุกวัน และรถจะออกทุก ๆ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.-16.00 น.หรือรถโดยสารธรรมดา หาดใหญ่-ปากบารา-สตูล รถจอดที่หอนาฬิกาหาดใหญ่ มีบริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยว เริ่มตั้งแต่ 07.00 น. และ 15.00 น.

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสตูล เดินทางโดยรถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารประจำทางเส้นตรัง-สตูล ถึงอำเภอละงูขึ้นรถสองแถวมายังท่าเทียบเรือปากบารา

รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดตรัง     - เกาะเหลาเหลียง น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง

 จังหวัดตรัง     - เกาะเหลาเหลียง น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง

 จังหวัดตรัง     - เกาะเหลาเหลียง น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดตรัง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 ) เกาะไหง (Ko Ngai) ทรายสุดขาว ทะเลสวย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
- เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
2 )เกาะกระดาน ( Ko Kradan ) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ท้องทะเล จ จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 ) เกาะเชือกและเกาะม้า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
4 )จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด (Pha Cha Do) - ตะรุเตา จ.สตูล
- ตะรุเตา จ.สตูล
5 )อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Mu Ko Phetra National Parkจังหวัดตรัง
- ตำบลสุกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6 )น้ำตกโตนเต๊ะ(Ton Te Waterfall) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง
- น้ำตกโตนเต๊ะ ในท้องที่ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
7 )เกาะมุกต์ (koh mook trang) ทะเลตรัง สวรรค์แห่งอันดามัน
- เกาะมุกต์ อ.กันตัง, เกาะมุก, จังหวัด ตรัง
8 )ถ้ำเลเขากอบ (Le Khao Kop Cave) ในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม จังหวัดตรัง
- ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
9 )พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง พระนอนทรงเครื่องโนรา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
- วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
10 )ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง หรือ ปะการังเทียม อำเภอสิเกา จ.ตรัง
- อำเภอสิเกา จ.ตรัง
11 )วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ

แนะนำที่ท่องเที่ยว 11 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดตรัง


แผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

23.ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

01.เกาะกระดาน (Ko Kradan)
02.จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด(Pha Cha Do) - ตะรุเตา
03.ถ้ำเลเขากอบ(Le Khao Kop Cave)
04.พระนอนทรงเครื่องโนรา (Phra Non Song Khrueang Manora)
05.วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง
06.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา( Mu Ko Phetra National Park)
07.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (Hat Chao Mai National Park)
08.เกาะกระดาน ( Ko Kradan )
09.เกาะมุก-ถ้ำมรกต ทะเลตรัง( koh mook trang thailand)
10.เกาะเหลาเหลียง (Koh Laoliang) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
11.เกาะไหง (Ko Ngai)
12.หาดยาว (Yao Beach)
13.เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
14.น้ำตกเจ้าพะ อ.ปะเหลียน (Pha Chao Waterfall)
15.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง - Somdet Phra Sinakharin Park (Huai Nam Phut Park)
16.กระพังสุรินทร์ (Sa Kaphang Surin)
17.ต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทย (The First Rubber Tree in Thailand)
18.เกาะเชือก และ เกาะม้า ( Ko Chueak & Ko Ma )
19.เกาะสุกร (Ko Sukon)
20.เขาเจ็ดยอด อำเภอ สิเกา ตรัง
21.สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station)
22.หาดปากเมง (Hat Pak Meng)
23.พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ (Phraya Ratsada Nu Pradit Mahisara Phakdi Museum)

การเดินทางไปจังหวัดตรัง

1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตรังได้ 2 เส้นทาง คือ

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี ทุ่งสง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่อำเภอห้วยยอด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงตรัง ระยะทางประมาณ 828 กิโลเมตร

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วแยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ระยะทางประมาณ 1,020 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตรัง ออกจากสถานีขนส่ง สายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 2884 9584 
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

3.โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปถึงสถานีตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

4.โดยเครื่องบิน
สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง คือ นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1