Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   


จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมือง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไทย
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ปางอุ๋ง


-ข้อมูล “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้น ๆ ของแม่ฮ่องสอน ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบาง ๆ ยิ่งเป็นภาพที่ สร้างความประทับยา
-ที่อยู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือที่มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” นั้น เป็นโครงการในพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตรายอยู่ติดแนวชายแดนพม่ามีกองกำลัง ต่างๆ มีการขนส่ง ปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และ พัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริม อาชีพปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน้ำ โดยมีพระราชประสงค์สร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็นอยู่ของ ราษฎร ให้ดีขึ้นและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไปปางอุ๋ง มีลักษณะเป็นพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน ปางอุ๋ง ที่หลายๆ คนอาจยังไม่เข้าใจความหมาย คำว่า “ปาง” ซึ่งหมายถึงที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” นั้น เป็นภาษาเหนือหมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่มีน้ำขังเฉอะแฉะ ก็น่าจะหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน้ำนี่เอง ภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง กลาย เป็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง ยอดฮิต สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้นๆของแม่ฮ่องสอน จนได้รับขนานนาม ว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย" ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบางๆ ยิ่งเ็ป็นภาพที่สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม ปางอุ๋ง นอกจากชมบรรยากาศของสายหมอกในยามเช้าแล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้ คือ การนั่งแพ ชมทัศนียภาพและบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงชมนดาราแห่งปางอุ๋ง นั่นก็คือหงส์พระราชทานจากสมเด็จพระราชินี ซึ่งเป็นหงส์ดำและหงส์ขาวอย่างละ 1 คู่ด้วยกันและไม่ควรพลาดที่จะไปชมสวนปางอุ๋งใกล้กับ ที่ทำการของ โครงการพระราชดำริฯ ซึ่งจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีพืชพรรณที่กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงทดแทนไร่ฝิ่น ร้างแต่ดั้งเดิมซึ่งไว้ลูกพืชที่ให้ประโยชน์ทางด้านอาหารและยาแพทย์แผนไทย และสร้างความกลมกลืนกับ ภูมิประเทศ เช่น อะโวคาโด พลับ สาลี่ บ๊วยอีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยสวนไม้ ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น กุหลาบ ไฮเดรนเยีย พวงแสด อีกทั้งยังมีการพยายามนำพืชและสัตว์ประจำถิ่นของพื้นที่ปางอุ๋งกลับมา เช่น เอื้องแซะและกล้วยไม้ต่างๆ และสัตว์อย่างเขียดแลน เป็นต้นการเดินทาง 1.โดยรถส่วนตัวเส้นทางที่1 - จากกรุงเทพ ถ้าขับรถไปเองอาจใช้เส้นทางกรุงเทพ-ฮอด ผ่านอยุธยา-นครสวรรค์-ตาก ถึง อำเภอลี้ แยกซ้ายเข้า อำเภอ แล้วเดินทางต่อไปตามเส้นทาง ลี้-บ้านโฮ่ง ก่อนถึง อำเภอบ้านโฮ่ง จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายไปทะเลสาบ ดอยเต่า ขับไปจนถึงฮอด จากนั้นใช้เส้นทาง ฮอด - แม่ฮ่องสอน ผ่าน อำเภอขุนยวม เข้าสู่ อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน - จากเมืองแม่ฮ่องสอนสู่ปางอุ๋ง ตามเส้นทางสู่ แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย ขับไปเรื่อย ๆ ผ่านน้ำตก ผาเสื่อ ผ่านพระตำหนักปางตอง เข้าสู่บ้านหมอกจำแป๋ หมู่บ้านใหญ่เป็นจุดแยก ซ้ายไปปางอุ๋ง ขวาไปถ้ำปลา (ระยะทางไปถ้ำปลาแค่ 3 ก.ม.)เลี้ยวซ้ายจากนี้ไป หนทางคดโค้ง ไต่เขาชันขึ้นเรื่อยๆ มาถึง บ้านนาป่าแปก หมู่บ้านรวมมิตรที่จะเห็นชาวบ้านทั้งกระเหรี่ยงและไทยใหญ่ แต่งกายเป็นเอกลักษณ์ เลี้ยวซ้ายเข้า หมู่บ้านรวมไทย ผ่านหมู่บ้านรวมไทย ก็เข้าถึงจุดหมายโครงการสวนป่าในพระราชดำริปางตอง 2 “ปางอุ๋ง” ทะเลสาบสวย แต่ถ้าตรงไปเป็น หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านของชาวจีน จากกองพล 93เส้นทางที่2 - มุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่ แล้วค่อยต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขาขึ้นจากเชียงใหม่แนะนำเส้นทางแม่มาลัย-ปาย-ปางมะผ้า มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ก่อนถึงแม่ฮ่องสอน จะถึงทางเข้าบ้านหมอกจำแป่ ให้เลี้ยวขวาเข้า ไปตามทางจะมีป้ายบอกทางไปบ้านรวมไทย น้ำตกผาเสื่อ พระตำหนักปางตอง บ้านรักไทย ซึ่งอยู่ทางเดียวกัน ประมาณ 25 กิโลเมตรมีทางแยกซ้าย ป้ายเล็กๆ เขียนว่า บ้านรวมไทย ให้เลี้ยวเข้าไปผ่านหมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตรงไปเรื่อยๆ ก็จะถึงบ้านรวมไทย หรือปางอุ๋ง 2.โดยสารรถประจำทาง จากแม่ฮ่องสอน ให้ไปที่หน้าตลาดสายหยุด ถามหาคิวรถปางอุ๋ง จะมีรถสองแถวประจำทางขึ้นไปยังปางอุ๋ง (บ้านรวมไทย) เป็นสาย แม่ฮ่องสอน-ห้วยมะเขือส้ม เที่ยวไป 09.00 น. และ 14.00 น., เที่ยวกลับ 06.00 น. และ 11.00 น.หรืออาจจะเหมารถจากหน้าตลาดสายหยุดไปเลยก็ได้อัตรค่าโดยสารประมาณ 600 บาทสำหรับคนที่ต้องการรถสองแถวนำเที่ยวปางอุ๋ง ติดต่อ โทร 081 784 5121, 086 115 2816 ราคาวันละ 1600 บาท โดยจะนำเที่ยวปางอุ๋ง บ้านรักไทย พระตำหนักปางตอง ภูโคลน โดยจะมารับเวลาตี 5 ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน หรือแล้วจะตกลงสถานที่มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นพื้นที่โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่อันตราย อยู่ติดแนวชายแดนพม่า จึงให้รวมชนกลุ่มน้อยบริเวณนั้น และพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงแนวชายแดนตลอดไปปางอุ๋งมีพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขาสูง ริมอ่างเก็บน้ำเป็นทิวสนที่ปลูกเรียงรายกัน “ปาง” คือ ที่พักของคนทำงานในป่า ส่วน “อุ๋ง” หมายถึงที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะน้ำขัง ก็น่าจะหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน้ำ ภาพสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาป กับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้า ทำให้ปางอุ๋ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาแรง สุดแสนโรแมนติกติดอันดับต้น ๆ ของแม่ฮ่องสอน ยิ่งยามพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านทิวสนและไอหมอกบาง ๆ ยิ่งเป็นภาพที่ สร้างความประทับยากจะลืมเลือน แม้ในกระทั่งเวลาที่หมอกเลือนลางหายไปก็ยังคงความงาม เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคู่ฮันนีมูนที่ชอบอากาศหนาว เย็นแสนบรรยากาศโรแมนติก รูปภาพอื่นๆ


  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   - ปางอุ๋ง

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   - ปางอุ๋ง

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   - ปางอุ๋ง

  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   - ปางอุ๋ง

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )ค๊อฟฟี่อินเลิฟปาย (Coffee in love pai ) อ.ปาย จ.แม่อ่องสอน
- อ.ปาย แม่อ่องสอน
2 )เลิฟสตรอเบอร์รี่ปาย (Love Strawberry Pai ) ต.ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
- 80 หมู่ 10 ต.ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 58130
3 )จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล (Yun Lai Viewpoint ) อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
- จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
4 )วัดน้ำฮู (Wat nam hu ) ปาย แม่ฮ่องสอน
- หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 )หมู่บ้านสันติชล( Santichon Chinese Village )สัมผัสวิถีชีวิตชนบทของชาวจีนยูนนาน
- ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6 )ถนนคนเดิน ปาย (Pai Walking Street) แม่ฮ่องสอน แหล่งช๊อปปิ้งยามค่ำคืนของปาย
- อ.ปาย จ. แม่ฮ่องสอน
7 )วัดพระธาตุแม่เย็น ปาย ( Wat PhraThat Mae Yen) แม่ฮ่องสอน
- อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
8 )สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ( memorial bridge pai ) แม่ฮ่องสอน
- สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
9 )วัดจอมทอง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
- ทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
10 )บ่อน้ำร้อนเมืองแปง แม่ฮ่องสอน
- อยู่ในเขตบ้านเมืองแปง ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
11 )อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
- 70 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยผา อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000
12 )วัดจองกลาง-วัดจองคำ จ.แม่ฮ่องสอน
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 )หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (สันติชล) ตำบลเวียงใต้ จ.แม่ฮ่องสอน
- เลขที่ 77/1 หมู่ 5 ตำบลเวียงใต้ ห่างจากตัวเมืองปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร
14 )อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ( Huai Nam Dang ) อำเภอปาย
- หมู่ที่ 5 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
15 )อุทยานแห่งชาติแม่เงา Mae Ngao National Park อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
- หมู่ที่ 8 บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
16 )วนอุทยานแก้วโกมล ถ้ำแก้วโกมล (Kaeo Komon Cave) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- หมู่ 14 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 )บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 )ภูโคลน ( Phuklon)ภูโคลนคันทรี่คลับ จ.แม่ฮ่องสอน ประเทศไทย
- ภูโคลนคันทรีคลับ: 132 ม. 2 ต. หมอกจำแป่ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000
19 )ถนนคนเดินปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
20 )ถ้ำน้ำลอด ปางมะผ้า ปาย แม่ฮ่องสอน
- ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านถ้ำลอด ตำบลถ้ำลอด ห่างจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
21 )ขุนเขาและสายหมอก ณ ดอยแม่อูคอ ปาย ห้วยน้ำดัง
- 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน - ขุนยวม)
22 )วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน Wat Phra Non, Mae Hong Son พุทธศิลป์แห่งแม่ฮ่องสอน
- ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู เป็นที่ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่

แนะนำที่ท่องเที่ยว 22 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน( Mae Hong Son )

25.ที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.วัดพระธาตุดอยกองมู(Wat Phrathat Doi Kongmu)
2.โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)
3.หมู่บ้านรักไทย (แม่ออ)
4.ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
5.ภูชี้เพ้อ
6.จุดชมวิวปาย
7.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ที่อยู่ : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
8.สะพานประวัติศาสตร์ ปาย - แม่ฮ่องสอน
9.จุดชมวิวดอยกิ่วลม
10.ถนนคนเดินปาย
11.ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานบ้านสันติชล
12.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
13.ถ้ำผีแมน (ถ้ำลอดปางมะผ้า)
14.วัดก้ำก่อ
15.ภูโคลนคันทรีคลับ
16.ค๊อฟฟี่อินเลิฟปาย (Coffee in love pai )
17.จุดชมทะเลหมอกหยุนไหล 云来 (Yun Lai Viewpoint )
18.บ่อน้ำร้อนเมืองแปง แม่ฮ่องสอน
19.วนอุทยานแก้วโกมล ถ้ำแก้วโกมล (Kaeo Komon Cave)
20.วัดจองกลาง-วัดจองคำ
21.วัดจอมทอง
22.วัดน้ำฮู (Wat nam hu )
23วัดพระธาตุแม่เย็น ปาย ( Wat PhraThat Mae Yen)
24.เลิฟสตรอเบอร์รี่ปาย (Love Strawberry Pai )
25.วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน( Wat Phra Non, Mae Hong Son)

การเดินทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยรถประจำทาง
จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 02-5531753 www.sombattour.com

จากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใน 2 เส้นทาง คือ

1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 ชั่วโมง

2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศและรถตู้ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0-5361-1318
เดินทางโดยเครื่องบิน
สายการบินนกแอร์และสายการบินเอส จี เอ มีบริการเที่ยวบินระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเชียงใหม่-ปาย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

สอบถามข้อมูลการเดินทางและสำรองที่นั่งได้ที่สายการบินนกแอร์ โทร. 1318 www.nokair.com และสายการบินเอส จี เอ โทร. 0-2664-6099 www.sga.co.th

 ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. อัญมณี ถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2160 

2. ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ในพระบรมราชินูปถัมภ์) ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โทร. 0 5361 1244 

 3.ลออ ถนนสิงหนาทบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1014 

 4.ทับทิม ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1134 

 5.จันทร์เงิน ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1220