Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   


จังหวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทอง : พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง


-ข้อมูล หลวงพ่อใหญ่หน้าตักองค์พระได้ 63.05 เมตร ความสูงจากฐานองค์พระ ถึงยอดเกศา วัดได้ 95 เมตร
-ที่อยู่ บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดม่วง จ.อ่างทอง ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา วัดม่วงเดิมทีวัดม่วงเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปี พ.ศ. ๒๒๓๐ ณ. แขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ กรุงศรีอยุธยาได้เสียกรุงให้แก่พม่า พม่าได้เผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม และพระพุทธรูปไปเป็นจำนวนมาก สิ่งที่หลงเหลืออยู่ คือ ซากปรักหักพังของวัดวาอาราม และพระพุทธรูป ที่อยู่บนเนินมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านพระคูวิบูลอาจารคุณ ( หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ) ได้มาปักกลดธุงดงค์เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้าง จึงน่าปฏิบัติธรรม แต่ขณะปฏิบัติธรรม ได้ปรากฏนิมิต เห็นองค์หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง มาบอกว่าให้ท่านได้ช่วยก่อสร้างวัดม่วงขึ้นมาใหม่ เพราะท่านพระครู เป็นผู้มีบารมี ที่สามารถจะก่อสร้างบูรณะวัดม่วง ขึ้นมาใหม่ได้ด้วย ผู้ที่เคยอาศัยในสมัยก่อนได้มาเกิด และจะมาช่วยท่านแล้ว และในบริเวณวัดร้างนี้จะมีศิลาขาว และศิลาแดงอยู่ คือ องค์ของหลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง นั้นเอง ซึ่งต่อมาท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ ได้มีการปั้นองค์พระครอบศิลาขาว และศิลาแดงไว้ โดยเรียกนามว่า หลวงปู่ขาว และหลวงปู่แดง จนถึงปัจจุบันนี้ในปีพ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านพระครูวิบูลอาจารคุณ ได้มีการเริ่มบูรณะและได้สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้น โดยได้รับการบริจาค ทั้งเงินทำบุญ และทำบุญด้วยแรงงาน ร่วมกันดำเนินงานในการก่อสร้างจนกระทั้งวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประกาศยกฐานะให้วัดม่วง ซึ่งเคยเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการแต่งตั้งท่านพระครูวิบูลอาจารคุณเป็นเจ้าอาวาสวัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทองเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรี ได้ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัดม่วง เป็นต้นมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๔ ท่านพระวิบูลอาจารคุณ ได้ร่วมพลังจิตอธิฐาน ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อน้อมถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ และราชวงศ์จักรี มีพระนามว่า พระพุทธมหานมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ มีหน้าตักกว้าง ๖๒ ม. สูง ๙๓ ม. มูลค่าในการก่อสร้าง ๑๐๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งร้อยหกล้านบาท )เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ( วันแรม ๑ ค่ำา เดือน ๔ ) ปีมะเมีย เวลา ๙.๐๐ น. ได้วางศิลาฤกษ์ โดยสมเด็จพระโฆษาจารย์ วัดสุวรรณดาราม กทม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูวิบูลอาจารคุณ (หลวงพ่อเกษม อาจารสุโภ ) เป็นประธานฝ่ายดำเนินการก่อสร้าง และหาทุน และให้กฤษ์การก่อสร้างได้ดำเนินมา จนสำเร็จใน ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ( วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ) รวมเป็นเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๑๖ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๕๐วัดม่วง

บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน

อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

โทร. 035-631556, 035-631974

Website : www.watmuang.comรูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง- วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) จ.อ่างทอง

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอ่างทอง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดบ้านพราน(Wat Ban Phran) จังหวัดอ่างทอง
- เลขที่ 95 ม1 ต. ศรีพราน อ. แสวงหา จ. อ่างทอง
2 ) พระตำหนักคำหยาด อยู่ในท้องที่ตำบลคำหยาด ถัดจากวัดโพธิ์ทอง อ่างทอง
- ตั้งอยู่ที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
3 )พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง (MUSEUM OF ANGTHONG LEGEND)
- ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด (หลังเดิม)
4 )บ้านหุ่นเหล็ก ที่ท่องเที่ยวอ่างทอง
- อ.เมือง จ.อ่างทอง
5 )วัดราชปักษี (Wat Ratchapaksi (Wat Nok)) ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
- ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
6 ) ดูค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง
- อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง
7 )ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อยู่ด้านหลังวัดท่าสุทธาวาส ในพื้นที่ตำบลบ้านบางเสด็จ
- ตำบลบ้านบางเสด็จ
8 )วัดจันทรังษี อำเภอเมือง จ.อ่างทอง
- หมู่ 9 บ้านนา ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง อ่างทอง
9 )วัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
- ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
10 )วัดอ้อย จังหวัดอ่างทอง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญ
- อยู่หมู่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง ริมฝั่งแม่น้ำน้อย
11 )วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
- ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
12 )วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทอง 18 กิโลเมตร อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี
- อยู่บนเส้นทางสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
13 )วัดสังกระต่าย อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
- อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง
14 )วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง ท่องเที่ยวไทย
- อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
15 )วัดท่าอิฐ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
- วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง
16 )วัดมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง
- วัดมหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
17 )วัดป่าโมกวรวิหาร ตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
- เลขที่ ๑/ง ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
18 )วัดสี่ร้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
- วัดสี่ร้อย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสี่ร้อย

แนะนำที่ท่องเที่ยว 18 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอ่างทอง


แผนที่ที่ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง

ที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

1) วัดบ้านพราน(Wat Ban Phran)


2) พระตำหนักคำหยาด(Kham Yat Palace)


3) พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง (MUSEUM OF ANGTHONG LEGEND)


4) บ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง


5) วัดราชปักษี (Wat Ratchapaksi (Wat Nok))


6) วัดจันทราราม อ่างทอง


7) ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ


8) วัดจันทรังษี


9) วัดท่าสุทธาวาส


10) วัดอ้อย จังหวัดอ่างทอง


11) วัดต้นสน อ่างทอง


12) วัดไชโยวรวิหาร หรือ วัดเกษไชโย


13) วัดสังกระต่าย


14) วัดขุนอินทประมูล


15) วัดท่าอิฐ พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง


16) วัดมหานาม


17) วัดป่าโมกวรวิหาร


18) วัดสี่ร้อย


19) วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่)


20)วัดอ่างทองวรวิหาร


21)วัดเขียน


22)วัดโพธิ์ทอง


23)วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน)


24)วัดไชโยวรวิหาร


25)ศาลหลักเมือง


26)ศูนย์เจียระไนพลอย


27) สปา - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรป่าโมกพัฒนา


28) สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา


29)สวนปลา


30) หมู่บ้านจักสาน


31)หมู่บ้านทำกลอง


32)หมู่บ้านหมอลำ


33)อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว


34)อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์


35)ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์


36)วัดพินิจธรรมสาร


37)วัดมธุรสติยาราม


38)วัดยาง


39)วัดราชปักษี(นก)


40)วัดวิเศษชัยชาญ


41)วัดสระเกษ


42)วัดสระแก้ว


44)วัดสุวรรณเสวริยาราม


45)วัดจุฬามณี


46)วัดชัยมงคล


47)วัดต้นสน


48)วัดถนน


49)วัดท่าสุทธาวาส


50)วัดบ้านพราน


51)วัดปราสาท


52)วัดปลดสัตว์


53)วัดป่าโมกวรวิหาร


54)กลุ่มจักสานบ้านมหานาม


55)กลุ่มแม้บ้านจักรสานพลาสติกศรีพราน


56)ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม


57)ตลาดวิเศษชัยชาญ


58)บ้านทรงไทยจำลอง ส่วนประกอบบ้านทรงไทย เครื่องเรือนไม้ตาล


59)บ้านบางเจ้าฉ่า


ที่ท่องเที่ยวอ่างทองแยกตามพื้นที่ 
อำเภอเมืองอ่างทอง

 1. วัดราชปักษี
 2. วัดต้นสน
 3. วัดอ่างทองวรวิหาร
 4. ศาลหลักเมืองอ่างทอง
 5. บ้านทรงไทยจำลอง
 6. วัดสุวรรณเสวริยาราม

อำเภอป่าโมก

 1. วัดป่าโมก
 2. วัดท่าสุทธาวาส
 3.  ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
 4. วัดสระแก้ว
 5. หมู่บ้านทำกลอง
 6. อิฐอ่างทอง

อำเภอไชโย

 1. วัดไชโยวรวิหาร
 2. วัดสระเกศ

อำเภอโพธิ์ทอง

 1. วัดขุนอินทประมูล
 2. วัดโพธิ์ทอง
 3. วังปลาวัดข่อย
 4. พระตำหนักคำหยาด
 5. ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม
 6. หมู่บ้านจักสาน
 7. ศูนย์เจียระไนพลอย
 8. ศูนย์ผลิตเครื่องใช้ประดับมุก

อำเภอวิเศษชัยชาญ

 1. วัดเขียน
 2. วัดม่วง
 3. อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

อำเภอแสวงหา

 1. บ้านคูเมือง
 2. วัดบ้านพราน
 3. สวนนกธรรมชาติ

การเดินทางไปอ่างทอง

การเดินทางไปจังหวัดอ่างทอง
1 โดยรถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 จากจังหวัดนนทบุรี ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา จนถึงจังหวัดสุพรรณบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 350 ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
-ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ - ปทุมธานี ผ่านอำเภอปากเกร็ด เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ผ่านอำเภอบางไทร จนถึงอำเภอเสนา เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 3263 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทาง หลวงหมายเลข 309 ผ่านอำเภอป่าโมก ไปจนถึงจังหวัดอ่างทอง รวมระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

2. โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-อ่างทอง ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com 
การเดินทางภายใน อ่างทอง
ในตัวจังหวัดอ่างทองมีรถชนิดต่างๆ ให้บริการ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆ ได้หลาย รูปแบบตามความเหมาะสมรถสองแถว มีวิ่งบริการจากสถานีขนส่งไปยังที่ต่างๆ ในตัวเมือง นักท่องเที่ยวอาจเหมา รถสองแถวไปเที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำเภอ คิดราคาวันละ 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางและการ ต่อรอง รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุดต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการมีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมาจ่าย

ระยะทางจากอำเภอเมืองอ่างทองไปยังอำเภอต่างๆ คือ

อำเภอโพธิ์ทอง ระยะทาง 11 กิโลเมตร
อำเภอป่าโมก ระยะทาง 12 กิโลเมตร
อำเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทาง 13 กิโลเมตร
อำเภอไชโย ระยะทาง 15 กิโลเมตร
อำเภอแสวงหา ระยะทาง 25 กิโลเมตร
อำเภอสามโก้ ระยะทาง 27 กิโลเมตร