Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   


จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ : อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร( Phraya Chai Sunthon Monument) (ท้าวโสมพะมิตร)
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร


-ข้อมูล อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นงานประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระยาชัยสุนทรขนาดเท่าตัวจริงมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้นทรงสูงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ
-ที่อยู่ 153 ซอย อนรรฆนาค4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) เป็นอนุสาวรีย์ของพระยาชัยสุนทร หรือ “ท้าวโสมพะมิตร” เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก โดยชาวกาฬสินธุ์ ทุกหมู่เหล่าได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งชาวต่างบ้านต่างเมืองที่เข้ามาอาศัยในเมืองกาฬสินธุ์ ที่มักจะมากราบไหว้อธิษฐานจิตบอกกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล นับว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่ทรงคุณค่าและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เป็นงานประติมากรรมสัมฤทธิ์รูปพระยาชัยสุนทรขนาดเท่าตัวจริงมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ตั้งอยู่บนฐานลวดบัวปูนปั้นทรงสูงมีกำแพงเมืองล้อมรอบ ผนังกำแพงประดับด้วยประติมากรรม ที่เล่าถึงเรื่องราวการอพยพจากบ้านผ้าขาว บ้านพันนา ข้ามเทือกเขาภูพานมาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านกลางหมื่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ต่อมาเห็นว่าชัยภูมิไม่เหมาะจึงอพยพไปอยู่บริเวณแก่งสำโรงสงเปลือยริมน้ำปาว ต่อมาเจ้าโสมพะมิตรลงเดินทางลงไปกรุงเทพฯเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขอพระราชทานตั้งเมือง จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงเป็น “เมืองกาฬสินธุ์” ตั้งเจ้าโสมพะมิตรเป็น พระยาชัยสุนทร เป็นเจ้าเมืองคนแรกชาวเมืองกาฬสินธุ์ได้ริเริ่มแนวคิดที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 แต่มาเริ่มต้นจริงๆในปี พ.ศ. 2523 สมัยนายสมศํกดิ์ ร่มไทรทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นายประกิต พิณเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอาจารย์ ขาว ละออเป็นผู้ออกแบบรูปหล่อ ส่วนบริเวณรอบอนุสาวรีย์มีการจัดทำภาพปะติมากรรมโดยอาจารย์ วิโรจน์ ศรีสุโร ได้รับงบประมาณจากภาคส่วนราชการและประชาชนร่วมบริจาค เริ่มประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนในวันที่ 13 กันยายน 2524 โดยนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ต่อมามีการกำหนดให้วันที่ 13 กันยายน มีพิธีการบวงสรวงทุกปี การก่อสร้างอนุสาวรีย์ใช้เวลา 1 ปี แล้วเสร็จในปี 2525การเดินทางไปยังอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมที่น่าสนใจในอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)สักการะอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ชมประติมากรรม บนกำแพงรอบอนุสาวรีย์ เล่าเรื่องการอพยพโยกย้ายมาสร้างเมืองกาฬสินธุ์ สิ่งน่าสนใจอื่นๆในอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)ประติมากรรมเล่าเรื่อง เป็นประติมากรรมที่ปั้นเป็นกำแพงล้อมรอบอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรประเพณีที่น่าสนใจของอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)พิธีการบวงสรวงพระยาชัยสุนทร วันที่ 13 กันยายน ของทุกปีช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการมาท่องเที่ยวอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)ตลอดทั้งปีหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง เมืองกาฬสินธุ์ โทร. 066 4381 1620รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว(Reclining Buddha at Phu Khao)
- ตำบล สหัสขันธ์ อำเภอ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140
2 )พุทธสถานภูสิงห์(Wat Phuttha Wat Phu Sing) จังหวัดกาฬสินธุ์
- ตั้งอยู่ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3 )เขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์
- เขื่อนลำปาว อ.เมืองกาฬสินธ์ จ.กาฬสินธุ์

แนะนำที่ท่องเที่ยว 3 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาฬสินธุ์


ที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์

 1. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (Phra Chaiya Suntorn Monument)  
 2. พระพุทธสถานภูปอ (Phu Po Dharma Practice Place)
 3. พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว(Reclining Buddha at Phu Khao)
 4. พุทธสถานภูสิงห์(Wat Phutthawat Phu Sing)
 5. เมืองฟ้าแดดสงยาง (Muang Fa Daet Song Yang)
 6. พระธาตุยาคู (Phra That Ya Khu)
 7. ใบเสมาบ้านก้อม(Wat Pho Chai Semaram)
 8. พิพิธภัณฑ์สิรินธร(Phiphitthaphan Sirinthon)
 9. รอยเท้าไดโนเสาร์ (Dinosaur Track)
 10. พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (Kalasin Museum)
 11. ศูนย์วัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านโพน 
 12. เขื่อนลำปาว (Lam Pao)
 13. หาดดอกเกด 
 14. สวนสะออน    
 15. แหลมโนนวิเศษ
 16. สวนสาธารณะเกาะมหาราช
 17. น้ำตกแก้งกะอาม (Kaeng Ka-Am Waterfall)
 18. ผาเสวย (Pha Sawoei )
 19. พุทธอุทธยานเกาะแก้วเบญจรัตน์ (Huai Sang Khiap)   

ที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

 1. พระพุทธรูปสถานภูปอ
 2. หาดดอกเกด
 3. วัดศรีบุญเรือง
 4. อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
 5. วัดกลาง
 6. เขื่อนลำปาว
 7. สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว
 8. วัดใต้โพธิ์คำ
 9. วัดประสิทธิ์ไชยาราม
 10. วัดอุดมประชาราษฎร์
 11. ศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์
 12. สวนธารณะกุดน้ำกิน
 13. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
 14. วัดป่าพุทธมงคล
 15. พิพิธภัณฑ์เมืองกาฬสินธุ์
 16. สวนสะออน
 17. น้ำตกแม่ยาง

อำเภอกมลาไสย

 1. พระธาตุยาคู
 2. วัดโพธิ์ชัยเสมาราม
 3. เมืองฟ้าแดดสูงยาง

อำเภอยางตลาด-อำเภอท่าคันโท 

 

 1. เขื่อนลำปาว
 2. วนอุทยานภูพระ
 3. สถานีศึกษาธรรมชาติ และ สัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
 4. อำเภอสหขันธ์-อำเภอคำม่วง
 5. พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว
 6. พุทธสถานภูสิงห์
 7. กลุ่มทอผ้าแพรวา
 8. แหลมโนนวิเศษ
 9. วัดสักกะวัน
 10. พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 11. สะพานเทพสุดา
 12. อุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว

อำเภอสมเด็จ 

 1. น้ำตกแก้งกะอาม
 2. ผาเสวย

อำเภอเขาวง 

 1. น้ำตกผานางคอย
 2. น้ำตกตาดทอง
 3. วัดป่าพุทธบุตร

อำเภอนาคู

 1. น้ำตกคำเตย
 2. วนอุทยานภูแฝก

อำเภอกุฉินนารายณ์ 

 1. ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์แห่งที่ 1
 2. ภูผาผึ้ง-ถ้ำฝ่ามือแดง
 3. น้ำตกตาดสูง และ น้ำตกตาดยาว
 4. วนอุทยานภูผาวัว
 5. วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
 6. วัดสิมนาโก

อำเภอหนองกุงศรี

 1. เกาะมหาราช

การเดินทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์

    จากกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ ระยะทาง 519 กม. ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี-นครราชสีมา(ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 23 และทางหลวงหมายเลข 213 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์     
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กาฬสินธุ์ทุกวัน โดยมีบริการทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามที่สถานีขนส่งงสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดหมอชิต) โทร. 272-0295 (รถธรรมดา) โทร. 272-5299 (รถปรับอากาศ)    

รถไฟ
ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ-สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถประจำทางเข้ากาฬสินธุ์อีก 75 กม. สำหรับกรุงเทพฯ-ขอนแก่นนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการทั้งขบวนรถเร็ว รถด่วน และรถดีเซลรางปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020

ของฝากเมืองกาฬสินธุ์

1.หมูทุบ  รสชาติดี ถูกหลักอนามัย สามารถทำเป็นของฝาก เก็บไว้รับประทานได้นาน(OTOP)

           กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ตำบลนาจารย์ 14 หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางเพียงใจ สารผล โทร :01 7996419

2.ไวท์ภูอ้อม  มีคุณค่าทางสารอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิตดี เข้าสังคม มีความกล้า มั่นใจมากขึ้น มีโปรตีนและวิตามินบี1 บี2 สูงมากทำให้บำรุงประสาท ระบบย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ(OTOP)(Coop)

               กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านจานพัฒนา 76 หมู่ 9 ตำบลโนนนาจาง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 ติดต่อ : นางสาวบุญทาน เฉลิมชาติ โทร :043 817431,043 817076,06 2278084

3.ไวท์หมากเม่า  หมากเม่า เป็นผลไม้สมุนไพร มีวิตามินซี ช่วยบำรุงกระดูกฟัน และสายตา(OTOP) 

                     กลุ่มเกษตรกรทำไวน์ ภูสิงห์ 13 หมู่ 2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 ติดต่อ : นางอนงค์ มงคลมะไฟ โทร :01 6011686

4.กระเป๋าผ้าไหมแพรวา  มีลวดลายสวยงาม หูกระเป๋ามีลักษณะเฉพาะตัว เหมาะเป็นของฝากสำหรับคนพิเศษ รูปแบบสวยงามทันสมัย เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น(OTOP)

                 กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าสมประสงค์ 23 หมู่ 14 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 ติดต่อ : คุณสมประสงค์ พาโพพันธุ์ โทร : 043 842159, 08 5749 9471, 08 1708 6838

 5.ผ้าไหมแพรวา  เป็นผ้าไหมแพรวา หลายหลากลายหลายสี สวยงาม มีลวดลายเด่นชัด มีสันสม่ำเสมอ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ สีไม่ตก(OTOP)

                  กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา 183 หมู่ 13 บ้านหนองบัวแดง ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 ติดต่อ : คุณสมใจ แดงวันสี โทร : 08-7289-8577 E-mail : cddkalasin@hotmail.com

6.ไส้กรอกปลาดุกรมควัน   ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์ เป็นไส้กรอกสไตล์เยอรมัน ที่ทำจากเนื้อปลาล้วน ๆ ไม่ปนแป้ง บรรจุด้วยไส้คลอราเจนชนิดบริโภคได้ ปลอดจากสารพิษและบอแร็กซ์ ไม่ใส่สี รมควันจากวัสดุธรรมชาติ (ชานอ้อย) ใช้เครื่องปรุงคุณภาพดีทั้งหมด มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ได้รับมาตรฐาน อย.กส-ฉผน 1/2542 และส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์(OTOP)

               ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาฬสินธุ์ผลิตภัณฑ์อาหาร 75 – 79 ถ.ผ้าขาว ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม โทร :(043) 815255