Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ : ศูนย์บริบาลช้าง(Elephant Nature Park) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ศูนย์บริบาลช้าง(Elephant Nature Park)


-ข้อมูล ศูนย์บริบาลช้าง เป็นสถานคุ้มภัยสำหรับช้างที่ซึ่งช้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างช้าง! ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันมีช้าง 32 ตัวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขเสรี
-ที่อยู่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ศูนย์บริบาลช้าง(Elephant Nature Park)

ศูนย์บริบาลช้าง เป็นสถานคุ้มภัยสำหรับช้างที่ซึ่งช้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างช้าง! ศูนย์นี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันมีช้าง 32 ตัวใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขเสรี แต่แม้แต่ศูนย์บริบาลช้างเองก็ต้องเผชิญกับผลของการตัดไม้ทำลายป่าเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีต้นไม้น้อย ช้างจึงไม่สามารถหาอาหารได้เองอย่างเพียงพอ เพราะช้างหนึ่งตัวสามารถกินใบไม้และผลไม้ได้ถึง 200 กิโลกรัมต่อวันอย่างสบายๆ ! ผลจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้มีอาหารในป่าไม่เพียงพอที่จะรองรับการดำรงชีวิตของช้างตามธรรมชาติได้ ดังนั้นเราจึงต้องซื้ออาหารเพิ่มเติมจากตลาด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และอาหารที่ซื้อมาส่วนใหญ่มียาฆ่าแมลงซึ่งเป็นพิษต่อช้าง

ใน ‘ป่าไร้สาร’ที่เราต้องการจะปลูก ช้างจะสามารถหาอาหารเองได้โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อพิษภัยของยาฆ่าแมลงต่างๆ เราหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถช่วยชีวิตช้างได้เพิ่มขึ้น และมีต้นไม้เป็นอาหารให้ช้างอย่างเพียงพอ

ที่ศูนย์บริบาลช้าง เราได้สร้างโรงเพาะชำกล้าไม้สำหรับต้นไม้ 10,000 ต้น โดยได้ปลูกไปแล้ว 20,000 ต้นในและรอบๆ บริเวณศูนย์ และในฤดูฝนที่จะถึงนี้ เราจะปรับปรุงโรงเพาะชำและปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 20,000 ต้น

ก่อตั้งขี้นในปี 2538 ศูนย์บริบาลช้างเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของช้างปัจจุบันมีการช่วยหลือช้างมากกว่า 24 ตัวตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงช้างแก่ที่มีอายุมาก ช้างเหล่านี้ล้วนเป็นช้างที่ถูกทารุณกรรมและทอดทิ้งที่ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ช้างจะสามารถใช้ชีวิตที่เหลือและมีเกียรติอยู่ในบริเวณสวนป่าท่ามกลางที่ตั้งอันงดงาม ของหุบเขาแม่แตงอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมง ศูนย์บริบาลช้างเป็นสถานที่ช้างจะไม่ถูกทารุณกรรม มีทีมงานดูแลช้างในศูนย์ฯ ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครที่ต้องการมาดูแลช้าง มูลนิธิช่วยเหลือช้างเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งในนามสิทธิของช้างเอเชียในประเทศไทย ภารกิจหลักของมูลนิธิคือการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของช้างเอเชียที่ได้รับอันตราย การศึกษาท้องถิ่นในด้านการรักษามนุษยธรรมต่อช้างและให้ที่พักอาศัย เพื่อช่วยเหลือช้างที่สวนป่าธรรมชาติ
Copyright by elephantnaturefoundation.org ศูนย์บริบาลช้างเป็นบ้านที่ให้ความปลอดภัยในการช่วยช้างที่ถูกทารุณและถูกทอดทิ้งมาก่อนหน้านี้ช่วงเวลากลางวันเหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางมาเที่ยวหรือจะ เลือกพักค้างคืนและที่นี่ยังเปิดรับอาสาสมัครระยะยาว ศูนย์บริบาลเหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย

ที่ศูนย์บริบาลช้างได้รับอนุญาตให้เป็นที่ที่ช้างจะสามารถเดินไปมาได้อย่างเป็นอิสระกินและเล่นได้เท่าที่ชอบได้พร้อมๆกัน ช้างสามารถใช้งวงดูดน้ำ พ่นน้ำใส่ตัวเองเพื่อระบายความร้อนหรือเล่นโคลนให้เย็นลง กลุ่มช้างมีอิสระในการเลือกกลุ่มที่เป็นครอบครัวของตัวเอง โดยปกติแล้วก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาลูกช้างรอบๆที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้ กลุ่มช้างสามาถเลือกที่จะมีหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุย์ก็ได้
หากคุณสนใจและกำลังมองหาประสบกาณ์อันยากที่จะลืม สามารถเดินเคียงข้างช้างมากกว่านั่งบนหลังช้างแล้วละก็ศูนย์บริบาลช้างเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมเยือน

ภาพลิขสิทธิ์โดยมูลนิธิช่วยเหลือช้าง
ศูนย์บริบาลช้างให้ประสบการณ์กับผู้ชมที่แตกต่างกันของช้างเอเชีย แทนการที่จะนั่งดูช้างแสดงหรือการขี่บนหลังของพวกช้างเอง ผู้เข้าชมจะเห็นการให้ช้างกินหญ้า เล่นและสื่อสารกันดั่งอยู่กันในป่าและยังเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ค่าใช้จ่ายของผู้ที่เข้าชมช้างในศูนย์บริบาลนั้นนำไปสนับสนุนการเลี้ยงช้าง
ต่อจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เดินพาช้างลงไปในแม่น้ำและได้ใกล้ชิดกับช้างมองในสายตาของกลุ่มช้างในขณะที่คุณอาบน้ำให้ รู้สึกได้ถึงความแข็งแรงของงวงช้างเมื่อมือของคุณยื่นกล้วยให้ ดูพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่นถูร่างกายกับต้นไม้และพลิกหูและหางโบกสะบัดไปมาและดูแม่ช้างที่แสดงความรักความห่วงใยต่อลูกช้างในกลุ่ม

ที่ศูนย์บริบาลช้างคุณจะรู้สึกได้ในทันทีว่า ทำไมช้างถึงได้เป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตรย์ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ
การมาเยือนยังศูนย์บริบาลช้าง เป็นกิจกรรมที่นำแนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาดูช้างเอเชีย เปิดให้เข้าชม: ทุกวันตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น.


มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าชมมีความยินดีที่จะกลับมาอีกครั้งและหากนักท่องเที่ยวต้องการที่พักที่ศูนย์ก็มีที่พักค้างคืนให้บริการเช่นกัน (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง) หรือสมัครเข้าร่วมทีมดูแลช้างสำหรับ1, 2 หรือ 4 สัปดาห์ในการเป็น อาสาสมัคร

ที่พักอาศัยของช้างตั้งอยู่บนภูเขาใช้เวลาในการเดินเท้า 90 นาทีจากศูนย์บริบาลช้างในหุบเขาแม่แตงเป็นที่ตั้งเดิมในการช่วยเหลือช้าง มีการเลี้ยงดูช้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ที่มีพืชพันธุ์อันเขียวชอุ่ม อยู่ห่างไกลจากการบุกรุกของมนุษย์และพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่พักของช้างเป็นป่าปลอดภัยในการพักผ่อนสำหรับบรรดาช้าง

ภาพลิขสิทธิ์โดยมูลนิธิช่วยเหลือช้าง แต่ละสัปดาห์ (ที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย) บรรดาช้าง อาสาสมัครดูแลช้างที่เข้ามาพักค้างคืนระยะยาวและผู้เชียวชาญจะพาช้างเดินเข้าไปในป่าเพื่อพักค้างแรม อาสาสมัครจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแคมป์ไฟล้อมรอบไปด้วยบรรดาช้าง ภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่ตั้งที่ห่างไกลช้างจึงมีอิสระในการสำรวจป่าได้ตลอดคืน ถัดมาในตอนเช้าควาญช้างและอาสาสมัครจะออกตามหาช้างแต่ละตัวที่เดินเข้าไปในป่า
ไม่เพียงแต่ที่พักช้างเท่านั้นที่เป็นประสบการณ์ที่สนุกสำหรับผู้เข้าชมแต่มันยังแหล่งศึกษาอีกแห่งหนึ่งป่ารอบๆที่พักเต็มไปด้วยต้นไม้จำนวนมากพืชที่เป็นยาสมุนไพรธรรมชาติ ที่ไม่สามารถพบได้ในศูนย์บริบาลช้างเก็บรวบรวมไว้โดยไกด์ ควาญช้างและอาสาสมัครที่มาช่วยเหลือยาเหล่านี้ใช้เพื่อรักษาโรคหลายๆ โรคได้และใช้รักษาช้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒ นาในอนาคตนอกจากนี้การนำนักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนที่ป่าเป็นการวางภูมิประเทศของรัฐบาลในการใช้เป็นสถานที่ทางเศรษฐกิจบนที่อยู่อาศัยช้าง

ที่ศูนย์บริบาลช้างได้สร้างกิจกรรมเดินป่าโดยช้างที่แตกต่างจากที่อื่นๆ: อาสาสมัครจะเดินกับช้างระหว่างที่ขึ้นไปยังที่พักช้าง แทนที่จะนั่งบนหลังของพวกมัน ช้างที่นี่ไม่ต้องแบกแหย่งหนักๆ ให้คนนั่งบนหลังซึ่งอาจทำให้กระดูกสันหลังคดหรือแม้แต่หักได้ นอกจากนี้ยังไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นเบี้ยล่างของมนุษย์ด้วยขอสับและไม่ถูกล่ามโซ่ อาสาสมัครจะสามารถเห็นและได้ยินพวกช้างในขณะที่เดินทอดน่องผ่านผืนป่า ช้างจะเป็นผู้นำทางโดยมีควาญช้างนำขึ้นไปที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าควาญช้างจะให้กำลังใจและคำปลอบใจกับช้างเพียงเล็กน้อย
สถานที่มหัศจรรย์โดยแท้จริง ศูนย์บริบาลช้างนำเสนอกิจกรรมสำรวจป่ากับช้างเพื่อเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมสำหรับอาสาสมัคร

ภาพลิขสิทธิ์โดยมูลนิธิช่วยเหลือช้าง
จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) เป็นโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการให้การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินกับช้างที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลและสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชนชนบท โดยการให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนและช้าง จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) หวังที่จะได้รับความไว้วางใจจากคนใน ท้องถิ่นและใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของช้างกับมนุษย์ พยายามสนับสนุนชาวบ้านวิธีการลดความขัดแย้งระหว่างช้าง กับมนุษย์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับป่าและการใช้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศ

มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน(Bring the Elephant Home Foundation)

E-mail: info@bring-the-elephant-home.org

ประเทศไทย
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิ: อันตัวเน็ต แวนดี วอเตอร์(Antoinette van de Water)

E-mail: antoinette@bring-the-elephant-home.org

ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการ: ดุษฎี นิลุบล(Dutsadee Nilubol)
E-mail: dutsadee.nilubol@bring-the-elephant-home.org
โทรศัพท์ : (083) 566-5223, (053) 272 - 571

รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดเชียงใหม่

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )ถำ้เมืองออน (muang on cave chiang mai) อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่
- ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอ แม่ออน เชียงใหม่ 50130
2 )น้ำตกแม่ปาน ( Mae Pan Waterfall )
- ตำบล แม่ปาน อำเภอ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270
3 )นำ้ตกแม่ยะ (Mae Ya Water Fall) เชียงใหม่
- ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
4 )เที่ยวบ้านแม่กำปอง (Mae Kampong Village) จังหวัดเชียงใหม่
- หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
5 )ถนนคนเดินวัวลาย( Wua Lai Walking Street Nightmarket ) เทศบาลนครเชียงใหม่
- 27/2 ถ. ราชเชียงแสน ซ. 1, ต. หายยา, อ. เมือง, วัวลาย, เชียงใหม่ 50100
6 )ถนนคนเดินท่าแพ (Chiangmai walking street) อำเภอเมืองเชียงใหม่
- ถนน ราชดำเนิน ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
7 )ศูนย์ ศิลปกรรมล้านนา(Lanna Traditional House Museum) เชียงใหม่
- ถนนเลียบคลองชลประทาน (ก่อนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม) 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
8 )อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (Three Kings Monument Chiang Mai) อำเภอเมืองเชียงใหม่
- 127/7 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
9 )พระพุทธบาทสี่รอย (The four Buddha footprints) ต.สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่
- ต.สะลวง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่
10 )ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San ) หอศิลป์โลหะเงิน จ.เชียงใหม่
- ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
11 )วัดศรีสุพรรณ (wat srisuphan) ถนนวัวลาย เชียงใหม่
- ตั้งอยู่ที่ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง
12 )ปางช้างแม่สะป๊อก(Mae Sa Pok Elephant Camp) แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่
- 5หมู่ 5 ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่ 50360
13 )จุดชมวิวดอยปุย ( Ban Mong Doi Pui View Point ) ดอยปุย เชียงใหม่
- อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
14 )อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ( Royal park raja pruek ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ตำบลแม่เหี้ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
15 )ดอยม่อนจอง เชียงใหม่
- ที่ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
16 )ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ (maesa elephant camp chiang mai)
- 119/9 ถนน ท่าแพ, อำเภอ เมือง, เชียงใหม่ 50100
17 )วัดฟ่อนสร้อย ( Wat Fon Soi ) จ.เชียงใหม่
- ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่.
18 )วัดบุพพาราม ( Watbupparam ) จ.เชียงใหม่
- ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
19 )วัดมหาวัน เชียงใหม่ (Wat Mahawan Chiang Mai)
- วัดมหาวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
20 )วัดพระเจ้าเม็งราย (WAT PHRA CHAO MENG RAI) เชียงใหม่
- ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่
21 )จิตรกรรม 3 มิติ ใน เชียงใหม่ Art in Paradise Chiang Mai
- 199/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า)
22 )หมู่บ้านม้ง ขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ ทิศเหนือของยอดดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่
- ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
23 )วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) wat phra that doi khamจ.เชียงใหม่
- ตั้งอยู่ที่ 108 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่
24 )บ้านตุ๊กตา พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา หรือ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
- 187/2 หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
25 )อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก DOI PHA HOM POK NATION PARK เชียงใหม่
- 224 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่
26 )ดอยเชียงดาว ( Doi Chiang Dao )
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
27 )ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่
- หมู่ 5 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
28 )แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (Grand Canyon Chiangmai) เชียงใหม่
- บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
29 )จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ( Doi Inthanon National Park ) เชียงใหม่
- เทศบาลนครเชียงใหม่ 50160
30 )Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ เชียงใหม่ เขื่อนแม่งัด
- ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ราว 51 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง)
31 )พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (Baan Jang Nak ) เชียงใหม่
- 51/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
32 )บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง BAN ROI AN PHAN YANG (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่
- ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันป่าตอง ต.หารแก้ว อ.หางดง (ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 19-20)
33 )วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม( Wat Umong ) เชียงใหม่
- 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
34 ) โครงการบ้านข้างวัด บ้านสุดอาร์ตเมืองเชียงใหม่ ซอยวัดอุโมงค์
- 191-197 หมู่5 ซอยวัดอุโมงค์ และวัดร่ำเปิง ถนนคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
35 )ดอยอ่างขาง (Doi Ang Khang) เชียงใหม่
- สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50320
36 )หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย จ.เชียงใหม่
- ดอยปุย จ.เชียงใหม่
37 )พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์(Bhubing Palace ) เชียงใหม่
- ตั้งอยู่บนดอยบวกห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
38 )ถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว (Chiang Dao) จังหวัดเชียงใหม่
- อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
39 )น้ำพุร้อนโป่งเดือด หรือ โป่งเดือดป่าแป๋ จ.เชียงใหม่
- อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
40 ) ผาช่อ ( Pha Chor ) แกรนด์แคนยอน เมืองเชียงใหม่
- อุทยานแห่งชาติแม่วาง หมู่ที่ 8 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
41 )วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) Wat Ton Kain วัดในเชียงใหม่
- ตั้งอยู่ที่บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
42 )วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม ( watsuandok ) จังหวัดเชียงใหม่
- เลขที่ 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
43 )ทะเลสาบดอยเต่า จ.เชียงใหม่
- ทะเลสาบดอยเต่า อยู่ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
44 )วัดเชียงมั่น วัดแห่งแรกครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
- วัดเชียงมั่น ตั้งอยู่ที่ ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
45 )เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari
- 33 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
46 )เจดีย์เจ็ดยอด ( Wat Ched Yot ) พระอารามหลวง เชียงใหม่
- วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
47 )อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon National Park) เชียงใหม่
- ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม. ที่ 31 อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
48 )พระธาตุวัดพระสิงห์ (wat phra singh chiang mai) พระธาตุประจำปีมะโรง เมืองเชียงใหม่
- วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที ถ.สามล้าน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
49 )วัดพันเตา (Wat Phan Tao temple Chiang Mai) พระวิหารหอคำหลวงที่งดงามของเชียงใหม่
- วัดพันเตา ตั้งอยู่ที่ ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
50 )วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร( Wat Chedi Luang Chiang Mai ) อ.เมืองเชียงใหม่
- วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ ถนน พระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
51 )วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เชียงใหม่ (Wat Phra That Doi Suthep)
- อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
52 ) วัดพระสิงห์ Wat Phra Singh Woramahaviharn ถนนคนเดินเชียงใหม่ ในวันเสาร์ 5 โมงเย็น หลังเที่ยว วัดพระสิงห์
- วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
53 )Chiang Mai Zoo & Aquarium เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่
- 100 Huay Kaew Road เทศบาลนครเชียงใหม่ 50200

แนะนำที่ท่องเที่ยว 53 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่


ที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในเชียงใหม่

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. วัดโลกโมฬี (Wat Lok Molee)
 2. วัดเชียงมั่น (Wat Chiang Man)
 3. วัดมหาวัน เชียงใหม่
 4. อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 
 5. ศูนย์ ศิลปกรรมล้านนา เชียงใหม่
 6. วัดบุพพาราม ( Watbupparam )
 7. วัดฟ่อนสร้อย ( Wat Fon Soi )
 8. วัดพันเตา (Wat Phan Tao temple Chiang Mai)
 9. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร( Wat Chedi Luang Chiang Mai )
 10. พระธาตุวัดพระสิงห์ (wat phra singh chiang mai) 
 11. วัดพระเจ้าเม็งราย
 12. .วัดศรีสุพรรณ (wat srisuphan)
 13. ศาลวัดหมื่นสาร ( Wat Muen San )
 14. ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ (Thapae walking street)
 15. ถนนคนเดินวัวลาย ( Wua Lai walking street)
 16. วัดสวนดอก หรือวัดบุปผาราม
 17. เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ (Chiangmai Night Bazaar)
 18. วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม( Wat Umong )
 19. โครงการบ้านข้างวัด บ้านสุดอาร์ตเมืองเชียงใหม่
 20. .สวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiang Mai Zoo)
 21. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร(Wat Phra That Doi Suthep)
 22. พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์(Bhubing Palace )
 23. หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย(Hmong Village )
 24. จุดชมวิวดอยปุย ( Ban Mong Doi Pui View Point )
 25. ขุนช่างเคี่ยน(Baan Khun Chang Kian)
 26. เจดีย์เจ็ดยอด ( Wat Ched Yot )
 27. พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก (Baan Jang Nak )
 28. จิตรกรรม 3 มิติ ใน เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)
 29. วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต) (wat phra that doi kham)
 30. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ( Royal park raja pruek )
 31. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี(Chiang Mai Night Safari)
 32. วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส)
 33. บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (BAN ROI AN PHAN YANG)
 34. ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
 35. แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (Grand Canyon Chiangmai)
 36. ปางช้างแม่สะป๊อก(Mae Sa Pok Elephant Camp)
 37. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
 38. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 39. จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ( Doi Inthanon National Park )
 40. ทะเลสาบดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 41. พระพุทธบาทสี่รอย (Wat Phraphutthabat Si Roi )(The four Buddha footprints)
 42. ดอยเชียงดาว ( Doi Chiang Dao )
 43. ถ้ำเชียงดาว  (Chiang Dao) อำเภอเชียงดาว
 44. จุดชมวิวดอยคำฟ้า (Kum Fa View Point)
 45. น้ำพุร้อนโป่งเดือด
 46. ศูนย์บริบาลช้าง(Elephant Nature Park)
 47. Mountain Float ภูเขาลอยน้ำ
 48. ดอยอ่างขาง (Doi Ang Khang)
 49. อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก
 50. พระธาตุผาเงา
 51. ถำ้เมืองออน
 52. นำ้ตกตาดหมอก
 53. น้ำตกแม่กลาง
 54. น้ำตกแม่ปาน
 55. นำ้ตกแม่ยะ
 56. น้ำตกวชิรธาร
 57. ปางช้างแม่สา
 58. ใบออร์คิดแอนด์บัตเตอร์ฟลายฟาร์ม (Orchid Garden and Butterfly Farm)
 59. โป่งเดือดป่าเป๋
 60. พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เชียงใหม่
 61. ม่อนแจ่ม(Mon jam) เชียงใหม่
 62. วนอุทยานน้ําตกบัวตอง-น้ําพุเจ็ดสี อําเภอแม่แตง
 63. ดอยผ้าห้มปก (Doi pha hom pok) 
 64. พระธาตุศรีจอมทอง (Wat Pha That Si Chom Thong)
 65. เวียงกุมกาม  (Wiang Kum Kam) นครโบราณใต้พิภพ
 66. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 67. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 68. อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
 69. ดอยหลวงเชียงดาว (Doi Luang chiang Dao)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แยกตามพื้นที่

อำเภอเมืองเชียงใหม่

 1. วัดสวนดอก
 2. เสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมือง
 3. วัดพระสิงห์วรวิหาร
 4. วัดเจดีย์หลวง
 5. วัดเชียงมั่น
 6. วัดกู่เต้า
 7. วัดเจ็ดยอด
 8. วัดแสนฝาง
 9. เวียงกุมกาม
 10. วัดเจดีย์เหลี่ยม (เจดีย์กู่คำ)
 11. วัดอุโมงค์
 12. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
 13. ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
 14. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 15. ถนนคนเดินวัวลาย เชียงใหม่
 16. สนามบิน เชียงใหม่
 17. วัดพันเตา
 18. วัดมหาวัน
 19. Art in Paradise Chiang Mai
 20. วัดตำหนัก
 21. ถนนคนเดินเชียงใหม่ ประตูท่าแพ
 22. วัดพระธาตุดอยคำ
 23. หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย
 24. ดอยปุย
 25. ขุนช่างเคี่ยน
 26. น้ำตกห้วยแก้ว
 27. ริมแม่น้ำปิง
 28. วัดศรีสุพรรณ
 29. พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
 30. หอศิลปวัฒนธรรม
 31. พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
 32. อุทยานแห่งชาติออบขาน
 33. บ้านเหมืองกุง
 34. ร้านลายผ้า
 35. ตลาดสดแม่เหียะ

อำเภอเส้นทางสายตะวันตกเฉียงใต้ เส้นทางหลวง 108 ของเชียงใหม่

 1. บ้านถวาย
 2. เวียงท่ากาน
 3. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 4. วัดพระธาตุดอยน้อย
 5. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 6. อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 7. น้ำตกวชิรธาร
 8. น้ำตกแม่กลาง
 9. น้ำตกแม่ยะ
 10. น้ำตกสิริภูมิ
 11. บ้านร้อยอันพันอย่าง
 12. พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 13. วัดท่ากาน
 14. หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
 15. ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
 16. โรงงานทำเครื่องเคลือบดินเผา
 17. โรงงานทำเครื่องเขิน
 18. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
 19. หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
 20. วัดพุทธเอิ้น
 21. บ้านไร่ไผ่งาม
 22. หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 (แม่โถ)
 23. ทะเลสาบดอยเต่า
 24. โครงการหลวงห้วยผักไผ่
 25. ยอดดอยอินทนนท์
 26. อุทยานล้านนา
 27. กฤษดาดอย
 28. น้ำตกสิริธาร
 29. จุดชมวิวดอยอินทนนท์
 30. เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
 31. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
 32. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
 33. พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
 34. วัดจันทร์ บ้านจันทร์
 35. ปกากะญอ บ้านวัดจันทร์
 36. ผาช่อ
 37. วัดป่าแดด แม่แจ่ม
 38. วัดกองกาน
 39. วัดยางหลวง

อำเภอ เส้นทางสายตะวันตก ทางหลวง 1004 ของเชียงใหม่

 1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 2. สวนรุกขชาติห้วยแก้ว
 3. สวนสัตว์เชียงใหม่
 4. พระตำหนักภูพิงค์
 5.  พระตำหนักภูพิงค์
 6.  เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
 7.  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 8.  ศูนย์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวม้ง

อำเภอไปทางเหนือ เส้นทางหลวง 107 เชียงใหม่-ฝาง

 1. โรงงานไทยศิลาดล
 2. ศูนย์ฝึกช้างแตงดาว
 3. ถ้ำเชียงดาว
 4. ดอยหลวงเชียงดาว
 5. วัดถ้ำตับเต่า
 6.  ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
 7. ดอยอ่างขาง
 8. บ่อน้ำร้อนฝาง
 9. วัดท่าตอน
 10. ท่าตอน-เชียงราย
 11. โครงการหลวงห้วยลึก
 12. ดอยผาหลวง ผ้าห่มปก
 13. ดอยปู่หมื่น
 14. รอยัลปิง การ์เดนท์ แอนด์สอร์ท
 15. จุดชมวิวดอยอ่างขาง
 16. ไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง
 17. ไร่ชา 2000
 18. แปลงผักอินทรีย์ ดอยอ่างขาง
 19. บ้านนอแล
 20. จุดชมวิวม่อนสน
 21. จุดชมวิวขอบด้ง
 22. ต้นเมเปิ้ล บนดอยอ่างขาง
 23. หมู่บ้านขอบด้ง
 24. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
 25. ซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่ง บนดอยอ่างขาง
 26. บ้านผาแดง
 27. น้ำตกศรีสังวาลย์
 28. สถูปพระนเรศวรมหาราช
 29.  วัดพระธาตุศรีสามรักษ์
 30.  สวนส้มธนาธร
 31.  ท่าตอน แม่น้ำกก

อำเภอเส้นทางหลวง 1096 แม่ริม-สะเมิง  ของเชียงใหม่

 1. สวนกล้วยไม้เมาท์เท่น ออคิด
 2. ฟาร์มงูแม่สา
 3. แม่สาเฮ้าส์ไปรเวทคอลเล็คชั่น
 4. สวนกล้วยไม้แม่แรม
 5. น้ำตกแม่สา
 6. การแสดงของช้าง
 7. พระตำหนักดาราภิรมย์
 8. เอราวัณรีสอร์ท
 9. น้ำตกตาดหมอก
 10. พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน
 11. พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
 12. ฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อสายน้ำผึ้ง
 13. สวนสัตว์แมลงสยาม
 14. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 15. บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
 16. น้ำตกแม่ยิ้ม
 17. ม่อนแจ่ม
 18.  แม่สาวาเลย์
 19. บ้านควายไทย
 20. ไร่สตรอเบอรี่ แม่ริม
 21. โครงการหลวงหนองหอย
 22. อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
 23. วัดพระพุทธบาทสี่รอย

อำเภอ เส้นทางหลวง 1095 แม่มาลัย-ปาย ของเชียงใหม่

 1.  อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 2. โป่งเดือดป่าแป๋
 3. น้ำตกหมอกฟ้า
 4. ป่าสนบ้านวัดจันทร์
 5. ม่อนอังเกต
 6. ห้วยน้ำรู (สามหมื่น)
 7. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

อำเภอเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ - เชียงใหม่-พร้าว- ทางหลวง 1001

 1. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 2. วัดดอยแม่ปั๋ง

อำเภอเส้นทางสายตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 118 และ 1006

 1. หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง
 2. วัดบวกครกหลวง
 3. กาดดารา
 4. ถ้ำเมืองออน
 5. น้ำพุร้อนสันกำแพง
 6. รุ่งอรุณน้ำพุร้อน
 7. เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 8. หนองบัวพระเจ้าหลวง
 9. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 10. แม่กำปอง

อำเภออมก๋อย ของเชียงใหม่

 1.  ดอยม่อนจอง

อำเภอหางดงของเชียงใหม่

 1. แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่
 2. สวนน้ำแกรนด์แคนยอน

การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

 • เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

มีให้เลือกใช้บริการทั้งของเอกชนและของรัฐวิสาหกิจ จะนั่งรถธรรมดาหรือรถปรับอากาศตามแต่ชอบใจ ราคาก็แตกต่างกันไป ออกเดินทางจากกรุงเทพฯที่สถานีขนส่งสายเหนือ หรือหมอชิตใหม่ ที่ถนนกำแพงเพชร 2 ถึงสถานีขนส่งอาเขต จังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน

 • เดินทางโดยรถไฟ

จากกรุงเทพฯ สถานีรถไฟหัวลำโพง  วิ่งไปสุดทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ มีรถวิ่งให้บริการทุกวัน ทั้งรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษนครพิงค์ และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางช้า-เร็วต่างกัน

 • เดินทางโดยเครื่องบิน 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งสายการบินต้นทุนต่ำ (low cost) และไม่ต่ำ อาทิเช่น สายการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินแอร์เอเชีย ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ แต่ถ้าใครบ้านอยู่ใกล้ดอนเมือง ก็สามารถใช้บริการสายการบินนกแอร์ ที่ออกจากสนามบินดอนเมืองได้

สายการบินไปเชียงใหม่

เที่ยวบินตรงจากไทย

 ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ส  แอร์เอเชีย
 นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ กานต์แอร์
การบินไทย ไทยสมายล์  

 

สายการบินอื่นที่มีเที่ยวบินไปเชียงใหม่

ตั๋วเครื่องบิน SilkAir ตั๋วเครื่องบิน ลาวแอร์ไลน์ ตั๋วเครื่องบิน Air KBZ
ตั๋วเครื่องบิน China Southern ตั๋วเครื่องบิน Myanmar Airways International ตั๋วเครื่องบิน Myanmar National Airlines
 • การเดินทางในเชียงใหม่

ถ้าใครไม่ได้ขับรถส่วนตัวไปเอง จะไปเที่ยวไหนก็นั่งรถสองแถวสีแดงที่วิ่งอยู่ทั่วเมืองได้ โบกให้จอดให้ส่งได้ทุกที่ ไม่มีปรับ ค่าโดยสารตอนนี้ก็น่าจะเริ่มต้นที่ 10 บาท ถูกแพงตามระยะทาง ต่อรองได้บ้างตามความสามารถส่วนบุคคล หรือจะเช่ารถขับก็มีให้เลือกหลายเจ้า หลายบริษัท ทั้งของไทยของเทศ

ความที่เชียงใหม่เจริญไม่ต่างจากกรุงเทพ การกินการอยู่ มีให้เลือกหลายหลากมากมาย แต่ถ้าต้องการลองลิ้มชิมอาหารพื้นเมือง หรืออยากรู้ว่าคนเมืองเขากินอยู่อย่างไร ก็แนะนำให้ไปเดินตลาด หรือกาดไม่ว่าจะเป็นกาดหลวง (ตลาดวโรรส) กาดประตูเชียงใหม่ และกาดสมเพชร เป็นต้น

ไปเชียงใหม่มาแล้ว ชอบหรือไม่อย่างไร เขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ