Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดตรังจังหวัดตรัง : ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง หรือ ปะการังเทียม อำเภอสิเกา จ.ตรัง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง


-ข้อมูล ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง หรือ ปะการังเทียม
-ที่อยู่ อำเภอสิเกา จ.ตรัง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง
ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง หรือ ปะการังเทียม นี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุ่ษย์ ที่สร้างสรรท้องทะเลให้น่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้นUnseen Thailand ใต้ท้องทะเลอันดามัน
ประติมากรรมใต้น้ำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ทะเลตรัง

การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีศักยภาพที่โดดเด่น โดยเฉพาะความสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเล แหล่งท่องเที่ยว “ถ้ำมรกต” ซึ่งเป็น Unseen Thailand เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ความได้เปรียบของระยะทางระหว่างจุดท่องเที่ยวแต่ละแห่งในทะเลตรังไม่ห่างไกลกันมากนัก ทำให้มีความสะดวกต่อการมีกิจกรรมต่างๆในทะเลตรัง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาแล้ว

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในทะเลตรัง เป็นประติมากรรมใต้น้ำ รูป “พะยูน” โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ออกแบบพิเศษสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้เป็นจุดเด่นในกิจกรรมท่องเที่ยวประเภทดำน้ำ ซึ่งแตกต่างจากปะการังเทียมที่ได้วางไว้ในแหล่งดำน้ำอื่นๆ โดยประติมากรรมที่สวยงามดังกล่าวถูกวางไว้ในทะเลบริเวณระหว่างเกาะกระดานและเกาะแหวน เป็นบริเวณที่มีความลึกประมาณ 20 เมตร ปลอดจากกระแสน้ำหลักและไม่ได้อยู่ในร่องน้ำที่มีกระแสน้ำไหลแรง มีความใสระยะการมองเห็นใต้น้ำมากกว่า 7 เมตร เหมาะแก่การดำน้ำลึกเป็นอย่างมาก ตลอดจนสามารถสร้างสีสันพิเศษให้กับท้องทะเลตรังได้อีกรูปแบบหนึ่ง

การสร้างจุดขายด้วยประติมากรรมใต้น้ำทะเลตรังครั้งนี้ จะเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาด โดยเฉพาะการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มดำน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมดำน้ำกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้แหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังให้กลับมาเที่ยวจังหวัดตรังอีกครั้ง เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการแวะชมประติมากรรมใต้น้ำที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ในประเทศไทย

จังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการประติมากรรมใต้น้ำทะเลตรัง ทำให้มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวรอบข้าง เชื่อว่าประติมากรรมใต้น้ำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทะเลตรัง จะเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเมื่อได้มาสัมผัส ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเยือนจังหวัดตรังเพื่อร่วมชื่นชมกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดตรัง

ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง อำเภอสิเกา จ.ตรัง

วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 09.00 – 17.00

รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดตรัง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 ) เกาะไหง (Ko Ngai) ทรายสุดขาว ทะเลสวย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
- เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
2 )เกาะกระดาน ( Ko Kradan ) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ท้องทะเล จ จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 ) เกาะเชือกและเกาะม้า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
4 )จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด (Pha Cha Do) - ตะรุเตา จ.สตูล
- ตะรุเตา จ.สตูล
5 )อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Mu Ko Phetra National Parkจังหวัดตรัง
- ตำบลสุกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6 )เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง ณ เมืองตรัง
- ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา
7 )น้ำตกโตนเต๊ะ(Ton Te Waterfall) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง
- น้ำตกโตนเต๊ะ ในท้องที่ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
8 )เกาะมุกต์ (koh mook trang) ทะเลตรัง สวรรค์แห่งอันดามัน
- เกาะมุกต์ อ.กันตัง, เกาะมุก, จังหวัด ตรัง
9 )ถ้ำเลเขากอบ (Le Khao Kop Cave) ในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม จังหวัดตรัง
- ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
10 )พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง พระนอนทรงเครื่องโนรา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
- วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
11 )วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ

แนะนำที่ท่องเที่ยว 11 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดตรัง


แผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

23.ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

01.เกาะกระดาน (Ko Kradan)
02.จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด(Pha Cha Do) - ตะรุเตา
03.ถ้ำเลเขากอบ(Le Khao Kop Cave)
04.พระนอนทรงเครื่องโนรา (Phra Non Song Khrueang Manora)
05.วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง
06.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา( Mu Ko Phetra National Park)
07.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (Hat Chao Mai National Park)
08.เกาะกระดาน ( Ko Kradan )
09.เกาะมุก-ถ้ำมรกต ทะเลตรัง( koh mook trang thailand)
10.เกาะเหลาเหลียง (Koh Laoliang) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
11.เกาะไหง (Ko Ngai)
12.หาดยาว (Yao Beach)
13.เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
14.น้ำตกเจ้าพะ อ.ปะเหลียน (Pha Chao Waterfall)
15.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง - Somdet Phra Sinakharin Park (Huai Nam Phut Park)
16.กระพังสุรินทร์ (Sa Kaphang Surin)
17.ต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทย (The First Rubber Tree in Thailand)
18.เกาะเชือก และ เกาะม้า ( Ko Chueak & Ko Ma )
19.เกาะสุกร (Ko Sukon)
20.เขาเจ็ดยอด อำเภอ สิเกา ตรัง
21.สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station)
22.หาดปากเมง (Hat Pak Meng)
23.พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ (Phraya Ratsada Nu Pradit Mahisara Phakdi Museum)

การเดินทางไปจังหวัดตรัง

1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตรังได้ 2 เส้นทาง คือ

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี ทุ่งสง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่อำเภอห้วยยอด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงตรัง ระยะทางประมาณ 828 กิโลเมตร

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วแยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ระยะทางประมาณ 1,020 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตรัง ออกจากสถานีขนส่ง สายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 2884 9584 
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

3.โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปถึงสถานีตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

4.โดยเครื่องบิน
สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง คือ นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1