Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดตรัง



จังหวัดตรัง : พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง พระนอนทรงเครื่องโนรา ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง


-ข้อมูล เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย มีเอกลักษณ์เด่น คือ พระเศียรทรงเทริดในราตามศิลปะของภาคใต้
-ที่อยู่ วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง









พระนอนทรงเครื่องโนรา
วัดภูเขาทองประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง หมู่ 1 ตำบลน้ำผุด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย มีเอกลักษณ์เด่น คือ พระเศียรทรงเทริดในราตามศิลปะของภาคใต้ที่เชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน

จากเขตเทศบาลนครตรังทางทิศตะวันออกถนนสายตรังน้ำผุด ก่อนเข้าหมู่บ้านเขาหลัก เป็นหมู่บ้านเชิงเขาที่พัฒนาแล้วและก่อนถึงหมู่บ้านน้ำตกปากแจ่ม ทางขวามือของเส้นทางจะเห็น ภูเขาลูกหนึ่งตั้งตระหง่านพอเข้าไปใกล้ จะพบเพิงผา ด้านหน้าเป็นลานสะอาดเอี่ยมราบเรียบ มีร่มไม้ระบายลานด้วยสีเทา แสงแดดยามบ่าย ลมภูเขาลูบไล้ เงาไม้โยก โอนเอนประหนึ่งมีชีวิตอย่างต้นไม้จริงเพิงผาด้านทิศตะวันออกมีหลากตั้งฉากกับลานดินสูงขึ้นไปนับร้อยเมตรส่วนกว้างระยะทางประมาณเท่ากัน องค์พระบรรทมประทับปางปรินิพพาน บันทึกจากการสำรวจของคณะ สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังบอกเล่าไว้ว่า พระนอนที่วัดภูเขาทองนี้ ผันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวางอข้อศอก วางฝ่าพระหัตถ์เสมอพระพักตร์แบบเดียวกับองค์พระที่วัดคีรีวิหารและวัดถ้ำพระพุทธเค้าพระพักตร์ บ่งบอกถึงฝีมือช่างพื้นเมืองปักษ์ใต้ ความน่าสังเกตอยู่ตรงเอกลักษณ์แห่งพระองค์ พระเศียรทรง เทริด อย่างมโนราห์ทำนองเดียวกับพระยืนปางห้ามญาติที่วัดถ้ำพระพุทธหรือพระพุทธรูปไม้ที่ใช้ในพิธีชักลากพระทั่วไปที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสวมเทริด พระพุทธรูปทรงเครื่อง สวมเทริด มโนราห์ ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นพระนั่งพระยืนเสียทั้งนั้น มีพระนอนทรงเครื่องนับว่าพบได้เพียงองค์เดียวที่นี่ วัดภูเขาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองจังหวัดตรัง

อันว่าเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นจะทรงเครื่องต้นของมโนราห์นั้นตำนานมโนราห์บอกเล่าว่า พระยาสายฟ้าฟาด เป็ดผู้มอบให้พระราชนัดดาผู้ชื่นชอบในการร่ายรำละครมโนราห์ชาตรี ถ้าไม่นับลูกปัดที่ร้อยเป็นเสื้อสวมตัวมโนราห์แล้วเครื่องประดับอย่างอื่น โดยเฉพาะเทริดอันเป็นของสูงสุดนั้น นับว่าเป็นเครื่องทรง – เครื่องต้นทั้งหมด นายช่างปฏิมากรผู้สร้างสรรค์พระพุทธ รูปจึงได้นำความโออ่าเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งเครื่องต้นตามคติโบราณนั้นมาประดับประดาพระพุทธรูป พระยืน พระนั่ง ทรงเครื่องต้นสวยงามย่อมควรอยู่แต่พระนอนที่วัดภูเขาทองทรงเครื่องต้นด้วยนั้นเป็นเรื่องปริศนาชวนคิด บันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแห่งหมู่บ้าน คตินิยมทางพระพุทธศาสนาและลัทธิประเพณีรวมตลอดถึงศิลปวัฒนธรรมแห่งหมู่บ้านตรังทุ่ง ตรังนา ตรังเขา ได้รับการบูรณาการเป็นรูปธรรม ที่รอคอยผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสรับรู้ด้วย พระนอนทรงเครื่อง วัดภูเขาทองแห่งนี้




รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดตรัง

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 ) เกาะไหง (Ko Ngai) ทรายสุดขาว ทะเลสวย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
- เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดตรัง
2 )เกาะกระดาน ( Ko Kradan ) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ท้องทะเล จ จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 ) เกาะเชือกและเกาะม้า อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
- อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัคตรัง
4 )จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด (Pha Cha Do) - ตะรุเตา จ.สตูล
- ตะรุเตา จ.สตูล
5 )อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Mu Ko Phetra National Parkจังหวัดตรัง
- ตำบลสุกรอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6 )เกาะเหลาเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา น้ำตกเหลาเหลียงที่ตรัง ณ เมืองตรัง
- ตั้งอยู่ในตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในหมู่เกาะเภตรา
7 )น้ำตกโตนเต๊ะ(Ton Te Waterfall) ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง
- น้ำตกโตนเต๊ะ ในท้องที่ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
8 )เกาะมุกต์ (koh mook trang) ทะเลตรัง สวรรค์แห่งอันดามัน
- เกาะมุกต์ อ.กันตัง, เกาะมุก, จังหวัด ตรัง
9 )ถ้ำเลเขากอบ (Le Khao Kop Cave) ในถ้ำยังมีหินงอกหินย้อยสวยงาม จังหวัดตรัง
- ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
10 )ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง หรือ ปะการังเทียม อำเภอสิเกา จ.ตรัง
- อำเภอสิเกา จ.ตรัง
11 )วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ

แนะนำที่ท่องเที่ยว 11 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดตรัง


แผนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

23.ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง

01.เกาะกระดาน (Ko Kradan)
02.จุดชมทิวทัศน์ ผาชะโด(Pha Cha Do) - ตะรุเตา
03.ถ้ำเลเขากอบ(Le Khao Kop Cave)
04.พระนอนทรงเครื่องโนรา (Phra Non Song Khrueang Manora)
05.วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตังหรือ วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแดง
06.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา( Mu Ko Phetra National Park)
07.อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (Hat Chao Mai National Park)
08.เกาะกระดาน ( Ko Kradan )
09.เกาะมุก-ถ้ำมรกต ทะเลตรัง( koh mook trang thailand)
10.เกาะเหลาเหลียง (Koh Laoliang) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
11.เกาะไหง (Ko Ngai)
12.หาดยาว (Yao Beach)
13.เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด
14.น้ำตกเจ้าพะ อ.ปะเหลียน (Pha Chao Waterfall)
15.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 เทศบาลนครตรัง - Somdet Phra Sinakharin Park (Huai Nam Phut Park)
16.กระพังสุรินทร์ (Sa Kaphang Surin)
17.ต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทย (The First Rubber Tree in Thailand)
18.เกาะเชือก และ เกาะม้า ( Ko Chueak & Ko Ma )
19.เกาะสุกร (Ko Sukon)
20.เขาเจ็ดยอด อำเภอ สิเกา ตรัง
21.สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station)
22.หาดปากเมง (Hat Pak Meng)
23.พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎาฯ (Phraya Ratsada Nu Pradit Mahisara Phakdi Museum)

การเดินทางไปจังหวัดตรัง

1.โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ไปตรังได้ 2 เส้นทาง คือ

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี ทุ่งสง แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่อำเภอห้วยยอด จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงตรัง ระยะทางประมาณ 828 กิโลเมตร

- ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วแยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ระยะทางประมาณ 1,020 กิโลเมตร

2.โดยรถประจำทาง
มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ตรัง ออกจากสถานีขนส่ง สายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทร. 0 2884 9584 
ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำกัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่ www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอม www.thairoute.com

3.โดยรถไฟ
มีรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงไปถึงสถานีตรังทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th

4.โดยเครื่องบิน
สายการบินที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง คือ นกแอร์ โทร. 1318, 0 2900 9955 www.nokair.com วันทูโก โทร. 1126, 0 2229 4100-1