Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา


-ข้อมูล เศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยอู่ทอง มีขนาดใหญ่มาก ได้จากวัดธรรมมิกราช แสดงถึงความเก่าแก่ ของวัด และฝีมือการหล่อวัตถุ ขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ
-ที่อยู่ อำเภอเมือง อยุธยา

ค่าเข่าชม : ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 30 บาท

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

สถานที่น่าสนใจในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่

พระพุทธรูประทับนั่งห้อยพระบาท
เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีที่เคยประดิษฐานในซุ้มพระสถูป โบราณวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐมซึ่งกรมศิลปากร ได้พยายามติดตาม ชิ้นส่วนต่าง ๆ ขององค์พระที่กระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆ มาประกอบขึ้นเป็นองค์ได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีค่ามากองค์หนึ่งเพราะในโลกมีเพียง 6 องค์เท่านั้น

เศียรพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยอู่ทอง
มีขนาดใหญ่มาก ได้จากวัดธรรมมิกราช แสดงถึงความเก่าแก่ ของวัด และฝีมือการหล่อวัตถุ ขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่ขุดพบอีกมากมายโดยเฉพาะที่ได้จากกรุวัดราชบูรณะรวบรวมไว้ในห้องมหรรฆภัณฑ์ มีเครื่องราชูปโภคทองคำทองกรพาหุรัตน์ ทับทรวง เครื่องประดับเศียรสำหรับชายและหญิง พระแสงดาบฝักทองคำประดับพลอยสีต่างๆ เป็นต้น แสดงความรุ่งเรืองของ กรุงศรีอยุธยาในอดีตไว้อย่างน่าชมน่าศึกษามาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. วันพุธ-วันอาทิตย์ ปิดวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าธรรมเนียมการเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 30 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. (035) 241587

เรือนไทยโบราณ
ภายในเรือนไทย จะแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันในสมัยก่อน เช่น ห้องครัว ห้องนอน ระเบียงนั่งเล่น ฯลฯ

1. หมู่อาคารเรือนไทย
สร้างคร่อมอยู่บนสระ จัดแสดงเพื่อรักษารูปแบบเรือนไทยแบบภาคกลาง และจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในเรือนอาศัยของคนไทยภาคกลางในอดีต


2. อาคารศิลปะในประเทศไทย
เป็นอาคาร 2 ชั้น จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากจังหวัดอยุธยา เช่น สมัยทวารวดี (พระพุทธรูปหินประทับยืนบนหัวของพนัสบดี พระพุทธรูปสำริดประทับยืนปางประทานพร) สมัยศรีวิชัย (เศียรพระสำริด) สมัยลพบุรี (พระพุทธรูปสำริดปางประทานพร ปางนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สมัยสุโขทัย (เครื่องกระเบื้องเคลือบต่าง ๆ โดยเฉพาะตุ๊กตา) สมัยเชียงแสน สมัยอยุธยา (ฐานพระพุทะรูปทำจากดินเผา มีรูปพระแม่ธรณี และเศียรพระพุทธสาวกที่ทำจากดินเผา) สมัยรัตนโกสินทร์ (แผ่นหินอ่อนจำหลักเรื่อง รามเกียรติ์ จากวัดโพธิ์)

3. อาคารตึกเจ้าสามพระยา
เป็นอาคารหลักที่สำคัญที่สุด เพราะเก็บศิลปวัตถุอยุธยาชิ้นที่ถือว่าสำคัญ ๆ


>>ชั้นล่าง
- เศียรพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่จากวัดธรรมิกราช เป็นศิลปะแบบอู่ทอง ซึ่งนอกจากแสดงให้เห็นการบรรลุถึงความงดงามตามลักษณะพุทธศิลป์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถในเรื่องโลหะและการหล่อโลหะของอยุธยา
- แนวตู้กระจกทางด้านขวามือของห้องโถงชั้นล่างจัดแสดงพระพุทธรูปหลายสกุลช่าง และหลายแบบที่พบในองค์พระมงคลบพิตร และที่ได้มาจากวัดราชบูรณะ เศษปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยาที่ประดับเจดีย์วัดมหาธาตุ (เช่น ครุฑ และสุครีพถอนต้นรัง)

พระพุทธรูปศิลาขาว ศิลปะทวารวดี
- พระพุทธรูปทวารวดีขนาดใหญ่ ที่เคลื่อนย้ายมาจากวัดหน้าพระเมรุ เช่นเดียวกับพระประธานในวิหารเขียนของวัดImage
ครุฑโขนเรือไม้จำหลัก
หน้าพระเมรุ
- เครื่องปั้นดินเผาชิ้นขนาดเล็กที่จัดแสดงอยู่อย่างเช่น คนอุ้มเด็กและไก่ ชาวต่างชาติ (ดัทช์) กับสุนัข เป็นต้น
- ส่วนแนวด้านซ้ายมือของโถงชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องไม้จำหลักต่าง ๆ เช่น ทวารบาล ประตูไม้จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ บานประตูไม้ลายพรรณพฤกษาจากวัดวิหารทอง และหน้าบันไม้จำหลักรูปนารายณ์ทรงสุบรรณแวดล้อมด้วยอสูร เป็นต้น
- เชิงบันไดสุดห้องโถง จัดแสดงหัวเรือรูปครุฑไม้แกะสลัก เป็นตัวอย่างของหัวเรือรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในสมัยอยุธยา

>>>ชั้นบน
จัดแสดงข้าวของต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่องเคลือบหลายสกุล จากหลายประเทศ เศียรพระและพระพุทธรูป แบบจำลองอาคาร เครื่องปั้นดินเผาภาพพระบฏเขียนสี ธรรมาสน์ไม้แกะสลัก และตู้พระธรรมที่งดงามอยู่หลายใบ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ห้องที่อยู่ปลายโถงทั้งสองอัน ได้แก่


>>>ห้องมหาธาตุ
จัดแสดงเครื่องทอง และพระบรมสารีริกธาตุที่พบอยู่กับกรุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีแผนภาพอธิบายให้เข้าใจถึงลักษณะการประดิษฐานพระธาตุที่ถือกันว่าสำคัญที่สุดของอาณาจักรอยุธยา อีกทั้งยังได้จัดแสดงผอบทั้งเจ็ดชั้นที่บรรจุพระธาตุ และที่สำคัญที่สุดคือ จะได้เห็นองค์พระธาตุอีกด้วย


>>>ห้องราชบูรณะ
จัดแสดงศิลปวัตถุที่ค้นพบภายในกรุของวัดราชบูรณะ ซึ่งเป็นทองคำและอัญมณีทั้งหมด อันมีพระแสงขรรค์ชัยศรี แผ่นทองดุนลายนูนประกอบกันเป็นองค์จำลองของตัวพระปรางค์ เครื่องราชกกุธภัณฑ์ขนาดย่อส่วน กรองพระศอ สังวาลทับทรวง สร้อยพาหุรัด ทองพระกร ซึ่งเป็นทองประดับอัญมณี จุลมงกุฎใช้ครอบมุ่นมวยผมของบุรุษ ส่วนของสตรีนั้นเป็นเส้นทองขนาดเล็กมาก ถักเป็นตาข่ายโปร่งครอบศีรษะของสตรีหมวดเครื่องราชูปโภคย่อส่วน มีทั้งเป็นรูปภาชนะต่าง ๆ เช่น ผอบ กระปุก ถาด พาน หีบ ภาชนะ รูปหงส์ทั้งตัว ตลับขนาดเล็กเป็นแมลงทับและช้างทรงเครื่องนั่งหมอบ ชูงวงเป็นพวงอุบะหรือช่อดอกไม้ เครื่องทองเหล่านี้ นอกจากความงดงามในเชิงศิลปะแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นความมั่งคั่งของราชสำนักอยุธยาอีกด้วย

....................................................................

Chao Sam Phraya National Museum


Chao Sam Phraya National Museum is the most important museum in Phranakhon Si Ayutthaya, and used to display Ayutthaya arts and antiques. The museum was built in 1959 from a sum of money donated by people buying Buddhist votive tablets discovered from a hiding place at Wat Ratburana with the tatal money of 3,416,928 baht. The museum was open to people on December 26, 1961. Due to the fact that Wat Ratburana was built in the reign of King Chao Sam Phraya, the museum was also named “Chao Sam Phraya”.


The museum comprises 3 main buildings:


1. A group of Thai-styled houses
The houses were built and put over a pond. They are displayed as conservation of Thai styled houses in the middle region. House appliances are also displayed showing Thai people houses in the old style.
2. A building showing Thai arts
This two-storey building is used to display artistic objects from many periods, which could be collected in Ayutthaya, such as, from Tawaravadee period {a Buddha image made of stone, standing on Panasbodee’s (king of forest, the big tree that produces fruits without flowers) head and a standing Buddha image made of archaic in the posture of granting blessings}, Srivichai period (a Buddha image’s head made of archaic), Sukhothai period (Thai porcelains, especially dolls), Chiangsaen and Ayutthaya periods (A base for Buddha image made of baked clay , a figure of goddess of the earth and heads of Buddha’s follower images made of baked clay) and Rattanakosin period (a piece of marble carved and telling a part of an epic, Ramayana, from Wat Bodh).
3. Chao Sam Phraya Building
Chao Sam Phraya is the main and important building because it is used to keep important artistic objects and antiques of Ayutthaya period.


Things displayed on the first floor:


The archaic Buddha image’s head


- The archaic Buddha image’s haed is displayed downstairs in Chao Sam Phraya Building. It is a big Buddha image’s head in U-Thong style moved from Wat Thammikarat. The image is beautiful in agreement with characteristics of Buddhist arts. Moreover, it shows Ayutthaya people’s knowledge and ability in casting molten metal.
- Additonally, a lot of Buddha images in various styles and made by many modelers of many periods are displayed in a row of glass cabinets on the right side downstairs. Most of them were collected from Wat Mongkhol Bophit and Wat Ratburana. The displays also include the remainders of models in the styles of Ayutthaya arts collected from the main stupa at Wat Mahathat, for example, models of Garuda, Sukhreep (A monkey soldier in the epic, Ramayana) pulling dton rang (A kind of trees), and etc.
A Buddha image made of white stone in Thavaravadi style of arts
-The Buddha image in Thavaravadi style was moved from Wat Na Phra Mane, the same as the principal Buddha image in the small wihan at the temple.
-The displays of small models in baked clay, such as the model of a boy carrying a cock, foreigners (Dutch) with a dog, and etc.
-Carved wood in various figures are also displayed on the left side of the hall downstairs: door keepers, a door panel made of wood from Wat Phra Si Sanphet, a door panel carved in plants and flowers from Wat Wihan Thong, and a gable carved in the figure of the god Vishnu riding Garuda surrounded by demons, and etc.
-A prow in the figure of Garuda carved from wood is displayed at the foot of the stairs at the end of the hall. It is a sample of prows in figures of animals used in Ayutthaya period.

Things displayed on the second floor:


House appliances in many families of porcelain from many countries are displayed on the second floor, including Buddha images, Buddha images’ heads, models of buildings, pottery made of baked clay, Phra Bot (paintings of Buddha pictures hung for paying homage) in colors, a wooden seat of sermon carved in patterns and many beautiful bookcases of Buddha’s teaching. The most important places are rooms on both side of the hall:
Hong Mahathat (Mahathat Room)
This room is used to display gold wares and Buddha’s relics discovered at a hiding place at Wat Mahathat, including a diagram showing the situation of Buddha relics which was the most important event in Ayutthaya period. The Buddha’s relic container with seven levels on top of each other is also displayed. Remarkably, we can see the Buddha’s relics inside them.
Hong Ratburana (Ratburana Room)
The artistic objects found at Wat Ratburana are displayed in this room, comprising ornaments made of gold and precious stones, Phra Saengkhan Chaisri (The king’s royal sword), a sheet of gold pushed up into the model of the stupa, models of royal insignias, royal necklaces, Sangwan Thabsuang (Sashes of gold and diamonds), Soy Pahurat (Ornaments for the arms), Thong Phrakorn (Royal bracelets) made from gold and precious stones, small crowns used to cover men’s topknots, but for women, the crowns were made from strings of gold woven in nets used to cover heads.


Additionally, there are condensed sizes of royal utensils comprising various kinds of containers, for example, pa-ob (chrismatory cups), Krapook (small jars), trays, parn (trays with pedestrals), heep (boxes), a big container in a figure of a swan, and small containers in figures of buprestid beetles and an elephant in kneeling posture, raising the trunk carrying a bunch of flowers. The gold wares are not only beautiful with artistic styles; they also reflect the prosperity of the kings’ courts in Ayutthaya period.
References
Kasetsiri, Chanwit, editor. (n.d.). Discovering Ayutthaya. pp. 116-119.
Pictorial illustration retrieved from: Discovering Ayutthaya on http://www.oknation.net
Thongchan, Ritthidet. (n.d.). Technical expert on arts (level 7), the Office of Fine Arts,
Region 3, Phranakhon Si Ayutthaya.

รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา(Chao Sam Phraya National Museum)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา 13000
2 )พระราชวังหลวง (Borarn Palace) กรุงศรีอยุธยา
- พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา
3 )วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ กรุงศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์
4 )เที่ยวตลาดโก้งโค้ง (Talard kong khong )ตลาดโบราณ บ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ที่อยุธยา
- หมู่ 5 ถนนบางปะอิน-วัดพนัญเชิง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 )วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา (Wat Phra Sri Sanphet) เขตพระราชวังโบราณ
- ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นวัดพุทธาวาส
6 )วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwet Thammaprawa) อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
7 )วัดท่าการ้อง(Wat Tha Ka Rong) เที่ยวอยุธยา ตลาดน้ำวัดเก่าอยุธยา
- ที่ตั้งวัด บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
8 )ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 )วัดกุฎีทอง อยุธยา สร้างสมัยอยุธยาปางสะดุ้งมารพระพักตร์ยิ้ม
- 7 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 )วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์ อ.ท่าเรือ อยุธยา
- อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
11 )พิพิธภัณฑ์ของเล่น อยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
- 45 หมู่ 2 ถ.อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. เมืองพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
12 )วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat Ayutthaya ) อยุธยา
- ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
13 )คุ้มขุนแผน อยุธยา เรือนไทยภาคกลาง
- คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ
14 )วังช้างอยุธยา หรือปางช้างอยุธยาแลเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา
- ข้างคุ้มขุนแผน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
15 )วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
16 )วัดมงคลบพิตร หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา
- อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
17 )วัดไชยวัฒนาราม Wat Chaiwatthanaram จ.พระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
18 )วัดมเหยงค์ โบราณสถานแห่งการปฏิบัติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
19 )วัดพุทไธศวรรย์ เวียงที่ประทับแห่งแรกของพระเจ้าอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
- วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ที่ ถ.อู่ทอง ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
20 )พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวัง บางปะอิน Bang Pa-In Royal Palace ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
- ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 035 261 941
21 )วัดหน้าพระเมรุ ( Wat Na Phrameru, Ayutthaya)วัดโบราณในพระนครศรีอยุธยา
- เกาะเมืองอยุธยา
22 )ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ผสมผสานย้อนยุคร่วมสมัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 80 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
23 )วัดพนัญเชิงวรวิหาร wat phanan choeng สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา อำเภอเมือง
- Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
24 ) วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chai Mongkon พระนครศรีอยุธยา
- จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 035 242 640
25 )ตลาดน้ำอโยธยา : เที่ยวตลาดน้ำอโยธยาและโบราณสถานแห่งเมืองกรุงเก่า
-

แนะนำที่ท่องเที่ยว 25 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32 ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01.วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์
02.Real Zoo สวนสัตว์แปลก อยุธยา
03.คุ้มขุนแผน อยุธยา
04.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม
05.ตลาดน้ำอโยธยา( Ayothaya Floating Maket)
06.ตลาดเจ้าพรหม อยุธยา (Chao Phrom Market)
07.ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang)
08.พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Palace)
09.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา Chao Sam Phraya National Museum
10.พิพิธภัณฑ์ของเล่น อยุธยา
11.วังช้างแลเพนียด  Ayutthaya Elephant Camp
12.วัดกุฎีทองอยุธยา
13.วัดธรรมิกราช อยุธยา
14.วัดพระราม อยุธยา( Wat Phra Ram )
15.วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา( Wat Phra Sri Sanphet)
16.วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan)
17.วัดมงคลบพิตร( Wat mongkol bophit ayutthaya)
18.วัดมหาธาตุ อยุธยา( wat mahathat ayutthaya)
19.วัดราชบูรณะ อยุธยา (Wat Ratchaburana, Ayutthaya)
20.วัดโลกยสุธาราม อยุธยา (Wat Lokayasutharam - Ayutthaya)
20.วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkhon)
21.วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา (Wat Chaiwatthanaram)
22.วัดท่าการ้อง ตลาดน้ำกรุงเก่า อยุธยา
23.วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
24.วัดหน้าพระเมรุ (Wat Na Phramen) อยุธยา
25.พระราชวังหลวง (Borarn Palace)
26.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา (Chao Sam Phraya National Museum)
27.วังจันทรเกษม (Chankasem Old Palace)
28.พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย (Queens Si Suriyothai Memorial)
29.วัดประดู่ทรงธรรม (Wat Pradu Song Tham)
30.อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
31.วัดนิเวศธรรมประวัติ-(Wat Niwet Thammaprawa)
32.วัดพนัญเชิงวรวิหาร (wat phanan choeng)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตามพื้นที่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

 1. วัดพระศรีสรรเพชญ์
 2. วิหารพระมงคลบพิตร
 3. วัดใหญ่ชัยมงคล
 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา
 5. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 6. พระราชวังจันทรเกษม
 7. วัดมหาธาตุ
 8. หมู่บ้านญี่ปุ่น
 9. ปางช้าง (แลเพนียด)
 10. วัดพระรามและบึงพระราม
 11. พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย
 12. วัดพุทไธศวรรย์
 13. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 14. หมู่บ้านโปรตุเกส
 15. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
 16. วัดโลกยสุธาราม
 17. วัดหน้าพระเมรุ
 18. วัดไชยวัฒนาราม
 19. คุ้มขุนแผน
 20. วัดมเหยงค์
 21. วัดประดู่ทรงธรรม
 22. ตลาดโก้งโค้ง
 23. ตลาดน้ำคลองสระบัว
 24. ตลาดน้ำอโยธยา
 25. วัดท่าการ้อง
 26. วัดราชบูรณะ
 27. อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
 28. วิมารพระมงคลบพิตร
 29. พิพิธภัณฑ์เรือไทย
 30. พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์
 31. ภูเขาทองอยุธยา
 32. ศาลหลักเมือง
 33.  ศาลหลักเมือง
 34. เพนียดคล้องช้าง
 35. พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
 36. วัดสมณโกฎฐาราม
 37. วัดป้อมรามัญ
 38. พระราชวังหลวง
 39. วัดอโยธยา
 40. วัดกุฎีดาว
 41. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
 42. วัดแม่นางปลื้ม
 43. ป้อมเพชร อยุธยา

อำเภอนครหลวง

 1. ปราสาทนครหลวง
 2. อำเภอบางปะอิน
 3.  พระราชวังบางปะอิน
 4. วัดนิเวศธรรมประวัติ
 5. วัดชุมพลนิกายาราม

อำเภอบางไทร

 1.  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

อำเภอวังน้อย

 1. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อำเภอผักไห่

 1. ตลาดลาดชะโด

อำเภอบางปะหัน

 1. วัดไก่

อำเภออุทัย

 1. เรียลซู สวนสัตว์แปลก

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถยนส่วยตัวกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 3 เส้นทางดังนี้

1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทางรถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) ทุกวันๆละหลายเที่ยว รถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 936-1972

ทางรถไฟ

สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ในแต่ละวันจะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นล่องวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษ ปีละ 4 ขบวน

ทางเรือ 

เรือไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

1.บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
 เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน รนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน ผ่านวัดไผ่ล้อม และแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทุกวันอาทิตย์ อัตราค่าบริการคนละ 280 บาท ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 222-5330, 225-3002-3

2.เรือโอเรียนเต็ลควีน
 โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมโอเรียนเต็ล บางรัก นำเที่ยวพร้อมอาหารบุฟเฟ่และเครื่องดื่ม นำเที่ยวสู่ พระราชวังบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 1,800 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 236-0400-9

3.เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์
ออกจากท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เป็นประจำ ทุกวัน เวลา 08.00 น. เดินเรือพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราค่าบริการคนละ 900-1,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 226-9125, 266-9316

4.เรือฮอริซันครุ้ยส์ 
ออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าทุกวัน เวลา 08.00 น. บริการนำเที่ยวอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เดินทางโดยรถและกลับทางเรือ  อัตราค่าบริการ พร้อมอาหารบนเรือ คนละ 1,490 บาท โทร. 236-7777 ต่อ 1204-5,236-9952

5.เรือเมฆขลา 
เรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา 15.00 น. อัตราค่าบริการพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 3,500-4,500 บาท  นำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แบบ 2 วัน 1 คืน รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 256-7168-9

นอกจากนี้การท่องเที่ยวทางน้ำเลียบชายฝั่งรอบเกาะเมืองทำได้โดยการเช่าเหมาลำเรือหางยาวได้ที่ท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง

6.บริษัท อยุธยา ริเวอร์ ครุ๊ยส์ จำกัด 
เรือเบญจรงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวัน อัตราค่าบริการล่องชมเมือง อยุธยา นำเที่ยวชมเมืองอยุธยาและชมพระราชวังบางปะอิน โดย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.(035) 234153-4, (01) 928-8831

ของฝากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ถนนสายโรตี
ถนนสายโรตี นั้นมีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือถนนอู่ทองเป็นถนนที่มีจำหน่ายโรตีมากมา ทั้งสองฝั่งฟากถนน มีหลายร้านให้เลือกซื้อนำไป
เป็นของฝากมีผู้มาแวะเวียนไม่ขาดสายทุกร้านนั้นจะตั้งเตาเพื่อใช้ในการทำแป้งใหม่กันทุกวัน
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเสน่ห์ของโรตีสายไหมนั้นอยู่ที่แป้งห่อโดยได้
ใช้ส่วนผสมแป้งสาลีเกลือน้ำโดยนำส่วนผสมเหล่านี้มาเคล้าให้เข้ากันอย่างพอเหมาะ
เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เสียรสชาติตอนรับประทาน

2.ร้านตรีชฎา     
ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย โลตัส - วัดใหญ่ (หน้าหมู่บ้านถุงทอง) ต. ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา 
ร้านตรีชฎา แหล่งจำหน่วยของฝาก ขนมไทยต่างๆ ของดีอยุธยา มีผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม พร้อมมีการจัดกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ 
โทร 0-3523-5335
3.อยุธยาพาวิลเลี่ยม     
อยุธยา พาวิลเลียน (Ayutthaya Pavilion) ตั้งอยู่ที่ 4 แยกวรเชษฐ์ ถนน สาย 347 จุดพักรถกว้างขวาง ร้านอาหารอร่อย ห้องน้ำสะอาด บรรยากาศดี Free Wifi มีสินค้า OTOP และงานฝีมือจากอยุธยาให้เลือกซื้อกันมากมาย 08-3003-0003 , 08-0440-4994
เปิดให้บริการ จันทร์- อาทิตย์ 07.00 - 20.00 น.

4.ศูนย์ผ้าขาวม้า     
ศูนย์ผ้าขาวม้า ตั้งอยู่ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีผ้าขาวม้าจากทุกประเทศนำมาจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผ้าผืน
5.ตลาดกลางเพื่อการเกษตร     
ตลาดกลางอยุธยา กินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ สดๆ ราคาไม่แพง มีหลายขนาด หลายราคา จะขายเป็นกิโล มีหลายราคาให้เลือก ตั้งแต่ ก.ก.ละ 130,160,180,200,250,280 บาท
อยู่บนถนนสายเอเซียขาเข้า ถ้ามาจากบางปะอินไปบางปะหันเลยโลตัสอยุธยา ไปจะอยู่ขวามือพอมองเห็นตลาดแล้วค่อย u-turn มีหลายร้าน รสชาติ สำหรับกุ้งเผาใกล้ๆกัน มีอาหารพวกปลาเผา ห่อหมกด้วย ร้านที่คนนิยมกินกันก็ กุ้งเพื่อนแพรว, ร้านแพกรุงเก่า, ร้านกุ้งเจ้าพระยา 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอยุธยา แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมีดอรัญญิกแท้จากอำเภอพระนครหลวง ปลาร้า ปลาแห้ง และผลไม้กวนหลากหลายชนิด ให้คุณได้แวะอุดหนุนเป็นของฝากอย่างเพลิดเพลิน 6.ตลาดกรุงเก่า หน้าทางเข้าวิหารพระมงคลบพิตร
6.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม (Thungbuachom Floating Market)
7.ตลาดน้ำอโยธยา ( Ayothaya Floating Market)
8.ตลาดเจ้าพรหม (Chao Phrom Market) และเป็นเป็นรวมรถตู้กลับกรุงเทพ
9.ตลาดหน้าวังจันทรเกษม (NA WANGCHANKASEM NIGHT MARKET) ตลาดนัดของกินกลางคืน

10.ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (Ayutthaya City Park)
11.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา (Robinson Department Store )
12.ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์