Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย : ศาลพระแม่ย่า อำเภอ เมือง สุโขทัย
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ศาลพระแม่ย่า อำเภอ เมือง สุโขทัย


-ข้อมูล พระแม่ย่า คือเทวรูปสลักหินชนวนที่ชาวสุโขทัยเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำแม่ย่า ในเขตเทือกเขาหลวง บริเวณหมู่บ้านโว้งบ่อ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
-ที่อยู่ ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

ศาลพระแม่ย่า อำเภอ เมือง สุโขทัย

ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม มีถนนนิกรเกษมเป็นถนนเลียบฝั่ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ ชาวเมืองสุโขทัยและชาวไทยในถิ่นอื่นให้ความเคารพสักการะบูชามาช้านาน

พระแม่ย่า คือเทวรูปสลักหินชนวนที่ชาวสุโขทัยเคารพนับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง แต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำแม่ย่า ในเขตเทือกเขาหลวง บริเวณหมู่บ้านโว้งบ่อ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ถ้ำแม่ย่าเป็นเพิงชะโงกเงื้อมออกมาทางใต้ ลึกประมาณ 3 เมตรเศษ องค์พระแม่ย่าหันไปทางทิศใต้ ตามเงื้อมเขาที่ยื่นล้ำออกมา หลังเงื้อมผามีถ้ำตื้นๆ องค์พระแม่ย่าสสลักด้วยหินชนวนเป็นรูปสตรี มีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณสูงศักดิ์ ประทับยืนตรง แขนทั้งสิงข้างแนบกาย ทรงภูษาปล่อยชายไสวเป็นเชิงชั้นทั้งสิงข้าง ไม่สวมเสื้อหรือสไบ ใส่กำไลต้นแขน กำไลข้อมือและกำไลข้อเท้าทั้งสองข้าง สวมฉลองพระบาทปลายงอน พระพักตร์ยาว พระหนุเสี้ยม สวมมงกุฎเป็นชฎาทรงสูง ยอดศิลาส่วนเหนือมงกุฎแตกบิ่นหายไปเล็กน้อย ขนาดของพระรูปรวมแท่นหินจำหลักอยู่ในแผ่นหินเดียวกันมีความสูง 52 นิ้วประวัติของพระแม่ย่านั้น ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าเป็นใคร แต่ชาวสุโขทัยส่วนใหญ่เข้าใจว่า คือ นางเสือง พระราชชนนีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในสมัยนั้นกษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของคนทั้งเมือง ไพร่ฟ้าประชาชนเปรียบประดุจลูก จึงเรียกมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่า "ย่า" การเรียกชื่อถ้ำแม่ย่า เขาแม่ย่า ชาวสุโขทัยจึงเรียกตามความเชื่อดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2457 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้รับสั่งให้พระยารามราชภักดีเจ้าเมืองสุโขทัยสมัยนั้น อัญเชิญพระแม่ย่ามาไว้บนศาลากลาง (หลังเดิมปัจจุบันถูกรื้อทิ้งไปแล้ว) นอกจากนี้ยังมีการอัญเชิญย้ายไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางอำเภอสวรรคโลกระยะหนึ่งในราวปี พ.ศ. 2475 เพราะในช่วงเวลานั้นทางราชการได้ตั้งเมืองสวรรคโลกเป็นจังหวัดแทนสุโขทัย ต่อมาเมื่อเปลี่ยนสุโขทัยเป็นจังหวัด จึงอัญเชิญพระแม่ย่ากลับมาไว้ที่เมืองสุโขทัยตามเดิม

ในปี พ.ศ. 2496 นายเชื่อม ศิริสนธิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยในสมัยนั้นได้ดำริให้สร้างศาลพระแม่ย่า เพื่อประดิษฐานองค์พระแม่ย่าอย่างถาวร โดยเลือกทำเลที่ตั้งบริเวณฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เรียกว่า ศาลพระแม่ย่า ต่อมามีการจำลององค์พระแม่ย่าให้ประชาชนได้สักการะและปิดทองแทนองค์จริง เพื่ออนุรักษ์องค์จริงไว้ไม่ให้ชำรุด

ศาลพระแม่ย่าได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง และได้รับการจัดสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2537 สมัยที่นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินมาวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537 และดำเนินการก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2541 สมัยที่นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มีการทำพิธีอัญเชิญพระแม่ย่าเข้าประดิษฐาน ณ ศาลพระแม่ย่าแห่งใหม่เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2541รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสุโขทัย

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
- ตำบลวังไม้ขอน หลังวัดสวรรคาราม (วัดกวาง) อำเภอสวรรคโลก ห่างจากสุโขทัย 38 กม.
2 )สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) สุโขทัย
- 9 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3 ) อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย Ramkhamhaeng National Park สัมผัสทิวเขา สายหมอก
- อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
4 )อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai Historical Park สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด
5 ) วัดสระศรี (WAT SASI ) จังหวัดสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
6 ) วัดตระพังเงิน (Wat Trapang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
7 )วัดศรีสวาย สุโขทัย ( Wat Si Sawai ) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
8 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงramkhamhaeng national museum sukhothai
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
9 )อนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหง Monument Of King Ramkhamhaeng The Great
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
10 )วัดสะพานหิน (Wat Saphan Hin -Sukhothai) สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
11 )วัดโสภาราม พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย สุโขทัย
- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
12 )วัดมหาธาตุ สุโขทัย (wat mahathat sukhothai) เมืองเก่า สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
13 )วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย ( Wat Chang Lom ) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
14 )วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย (Wat Si Chum)
- ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แนะนำที่ท่องเที่ยว 14 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุโขทัย


แผนที่ท่องเทียวจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัย

 1. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 2. ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 7. เขื่อนสรีดภงส์
 8. วัดศรีชุม
 9. แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย
 10. วัดตระพังทอง
 11. วัดศรีสวาย
 12. วัดสระศรี
 13. วัดตระพังเงิน
 14. เนินปราสาทพระร่วง
 15. วัดชนะสงคราม
 16. วัดมหาธาตุ
 17. วพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 18. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัยแยกตามพื้นที่

อำเภอเมืองสุโขทัย

 1. วัดตระพังเงิน
 2. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามฯ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. วัดศรีสวาย
 5. วัดสระศรี
 6. วัดศรีชุม
 7. ศาลพระแม่ย่า
 8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 9. วัดมหาธาตุ
 10. เนินปราสาทพระร่วง
 11. ศาลหลักเมือง
 12. วัดช้างล้อม
 13. วัดสะพานหิน
 14. เขื่อนสรีดภงค์
 15. วัดเชตุพน
 16.  วัดเจดีย์สี่ห้อง
 17.  วัดตระพังทองหลาง

อำเภอคีรีมาศ

 1. ยอดเขานารายณ์
 2. ยอดเขาพระแม่ย่า
 3. น้ำตกสายรุ้ง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. ยอดเขาพระเจดีย์
 6. ประตูธรรมชาติ
 7. สวนลุ่ม
 8. เบิกภัย
 9. น้ำตกลำเกลียว

อำเภอสวรรคโลก

 1.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

อำเภอศรีสัชนาลัย

 1.  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 2. วัดเขาพนมเพลิง
 3. วัดเขาสุวรรณคีรี
 4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. วัดอุดมป่าสัก
 7. วัดช้างล้อม
 8. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 9.  วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
 10.  วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
 11. วัดนางพญา
 12. น้ำตกตาดเดือน
 13. วัดป่ากระสา
 14. วัดหลักเมือง
 15. น้ำตกตาดดาว
 16. ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
 17. ถ้ำค้างคาว
 18. น้ำตกห้วยทรายขาว
 19. ถ้ำธาราวสันต์
 20. โป่งเดือด   

 จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย ได้ 4 ทางคือ
 
          1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สายคือ
ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร

ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าจังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

          2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666

          นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. (055) 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647

          3. การเดินทางโดยรถไฟ

มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถประจำทางไปจังหวัดสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร