Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดพังงาจังหวัดพังงา : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดพังงา
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง


-ข้อมูล ชมทุ่งหญ้าสีทอง น้ำทะเลใส ๆ ที่ หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
-ที่อยู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งคนไทยและต่างประเทศ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ–เกาะพระทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ที่อยู่ติดทะเลอันดามัน ได้แก่ เกาะระ เกาะคอเขา เกาะพระทอง เกาะปลิง–เกาะพ่อตา เกาะลูกตุ้ม เกาะทุ่งนางดำ และมีเกาะขนาดเล็กต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน 37 เกาะ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะพระทอง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอัน 5 ของประเทศ ส่วนบริเวณกลางเกาะจะเป็นแหล่งทุ่งหญ้าสีทองที่หาดูยาก และป่าพรุมีไม้เสม็ดสีขาวขึ้นเด่นสง่า ครอบคลุมพื้นที่ถึงประมาณ 30,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน Unseen in Thailand อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกวางป่า หมูป่า ‎ที่สำคัญคือเป็นแหล่งอาศัยของนกตะกรุม ซึ่งมีเหลืออยู่ไม่กี่แห่งของประเทศ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด และเหมาะสำหรับตั้งแคมป์ ส่องสัตว์ ขี่จักรยาน ดูนก และศึกษาธรรมชาติ

เกาะระ (อ่าวเส็ง) เป็นเกาะที่มีความลาดชันสูง มีที่ราบบางแห่งใกล้ ๆ ชายหาด ประกอบด้วยป่าดิบชื้นที่สมบูร์ สามารถทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ชายหาดด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือกว้างและยาว เหมาะแก่การเล่นน้ำ อาบแดด และชมอาทิตย์ตก อีกทั้งยังมีแหล่งดำน้ำที่สามารถชมกลุ่มกัลปังหาแดงสลับม่วงได้ด้วย

เกาะปลิง - เกาะพ่อตา ตั้งอยู่ชิดกันทางด้านทิศตะวันตก เป็นอีกเกาะที่มีความสวยงามอีกที่ที่น่าค้นหา และเหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกมากเพราะเป็นบรรยากาศที่สวยงาม และมีแนวปะการังสามารถดำน้ำชมได้

เกาะคอเขา เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่า สภาพทั่วไปเป็นภูเขาสลับที่ราบ มีชายหาดสวยงาม แนวหาดยาวตลอดความยาวของเกาะ มีแหล่งโบราณคดี ในนาม โบราณคดีเกาะคอเขา หรือที่เรียกว่า แหล่งโบราณคดีบ้านทุ่งตึก ซึ่งในบริเวณนี้มีซากอาคารโบราณสถานอยู่ 3 แห่ง นอกจากนี้ ยังพบฐานเทวรูป เหรียญเงิน อินเดีย เศษทองคำ และผงทรายทอง ปัจจุบันโบราณสถานดังกล่าวถูกทำลายไป คงเหลือแต่เพียงซากของฐานก่ออิฐเพียงบางส่วนเท่านั้น

น้ำตกสวนใหม่ ตั้งอยู่บ้านสวนใหม่ ต้นน้ำเกิดจากเขาพระหมี เป็นน้ำตกขนาดกลาง เป็นน้ำตกที่มี สายน้ำตกจากหินผาลงสู่แอ่ง และแอ่งสามารถเล่นน้ำได้ บริเวณน้ำตกมีความสมบูรณ์ของป่าดิบชื้น

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 โทรศัพท์ 0 8195 68901 โทรสาร 0 7647 2147

การเดินทางรถยนต์

การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมาย 4 ถึงอำเภอคุระบุรีและเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือเพื่อไปยังเกาะต่าง ๆ

เรือ

การเดินทางท่องเที่ยวโดยทางเรือ สามารถติดต่อเรือนำเที่ยวได้ที่บริเวณท่าเรือต่าง ๆ โดยจ้างเหมาลำ ท่าเรือที่สะดวกแก่การเดินทาง ได้แก่

• ท่าเทียบเรือนางย่อน อยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

• ท่าเทียบเรือบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า สามารถเดินทางไปยังเกาะคอเขาใช้เวลาประมาณ 30 นาที

• ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งละออง ซึ่งสามารถเดินทางจากบ้านทุ่งละอองโดยเรือพาดหางไปยังด้านใต้ของเกาะพระทองภายในเวลา 20 นาทีและเกาะคอเขาด้านเหนือ ใช้เวลา 20 นาที

ขอขอบคุณวีดีโอประกอบจาก รายการ View Finder พืชพันธุ์และสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้ 

จากการสำรวจสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

‎1. ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) ‎พบว่าขึ้นปกคลุมบริเวณที่เป็นเขามีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,472 ไร่ ‎ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของเกาะระ และด้านตะวันออก ของเกาะพระทองมีพันธุ์ไม้ เช่น ยางยูง ‎‎(Dipterocarpus grandifrorus) ยางปราย (Disterocarpus costatus) ขันทอง (Swintonia floribunda) ‎ไม้เรือนยอดรองลงมา เช่น มะปริง (Bouea oppositifolia) มะส้าน (Dillinia sp.) เลือดกวาง (Knema ‎sp.) มะไฟป่า (Baccaurea ramiflora) ไม้พื้นล้าง เช่น หวาย กะพ้อ (Licuala sp.) และ เตย ‎‎(Freycinetia smatrana) เป็นต้น ‎ 

‎2. ป่าชายเลน (Mangrove Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 77 % หรือ 105 กม.2 หรือ 81,722 ไร่ พบขึ้นตามชายฝั่งและตามอ่าวของเกาะ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ โกงกางใบเล็ก (Rhizopsora apiculata) โกงกางใบใหญ่ (Rhizopsora ‎mucronata) ตะปูนขาว (Xylocarpus garnatum) ถั่วดำ (Bruguiear parviplora) ฝาดดอกแดง ‎‎(Lummitzer littorea) เป็นต้น 

‎3. ป่าชายหาด (Beach Forest)‎มีพื้นที่ประมาณ 5 % หรือ 8 กม.2 หรือ 5,256 ไร่ พบตามชายหาด ตามอ่าว ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง บริเวณเกาะระ - เกาะพระทอง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น สนทะเล (Casuarina epuisitifolia) ‎โพทะเล (Thespesesia populneoides) เตยทะเล (Pandanus oderatissimus)‎ 

‎4. ป่าพรุ และ สังคมพืชทดแทน (Secondary Commumity)‎มีพื้นที่ประมาณ 9 % หรือ 15 กม.2 หรือ 9,437 ไร่ พบบริเวณเกาะพระทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ สภาพดินขาดแร่ธาตุเนื่องจากผ่านการทำเหมืองแร่ดีบุก พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เสม็ดขาว ‎‎(Melaleuca cajuputi) ขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณแหล่งน้ำ 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 

จากการสำรวจบนเกาะทุกเกาะตามถิ่นที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ โดยทำการจำแนกและบันทึกสัตว์ป่าที่พบตัวจริงโดยใช้กล้องส่องทางไกลสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าและจากการสอบถามราษฎร ที่อยู่ใน‎ท้องถิ่นได้ดังนี้ 

‎1. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กวางป่า (Cve unicolor) คาดว่ามีประมาณ 50 - 60 ตัว หมูป่า (Sus scrofa) ค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus sp.) บ่าง (Cynoephalus variegatus) เป็นต้น 

‎2. สัตว์เลื้อยคลานพบมากที่สุด ได้แก่ งู ประเภทต่าง ๆ เต่าชนิดต่าง ๆ 

‎3. นก มีประมาณ 137 ชนิด โดยนกที่พบมากที่สุด ได้แก่ เหยี่ยวชนิดต่าง ๆ สำหรับนกที่มีความสำคัญ ได้แก่ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) และนกเงือกชนิดต่าง ๆ ‎ 

‎4. ปลา ปลาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจและในแนวปะการัง เช่น ปลาที่พบในพื้นที่ป่าชายเลน เช่น ปลาสีเสียด (Chorinemus spp.) ปลาพะพงข้างปาน (Lutjanus russulli) ‎ปลากะพงแดง (Lutjanus spp.) ปลากดทะเล (Arias caelatus) ปลาในแนวปะการัง เช่น (Lutjanus ‎sp.) ปลาปะการัง (Capsalopholistyanostigma) ปลาสลิดหิน (Abudefduf sp.) เป็นต้น 


รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดพังงา

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พังงา กองทัพเรือ (Royal Navy's Third Fleet Sea Turtle Nursery)
- ฐท.พง.ทรภ.3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 )หมู่บ้านมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ชาวมอแกน คุระบุรี พังงา
- อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150
3 ) วนอุทยานสระนางมโนห์รา ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
- หมู่ 3 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
4 )เกาะยาว ( Ko Yao e Phang Nga ) พังงา
- เกาะยาว พังงา
5 ) ถ้ำพุงช้าง พังงา
- อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพังงาหลังศาลากลางจังหวัด ก่อนเข้าตัวตลาดพังงา มีทางราดยางเข้าไป 500 เมตร
6 )อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พังงา ( Khao Lak–Lam Ru National Park)
- อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190
7 )เขาพิงกัน (Kho Phing Kan)อุทยานแห่งชาติอ่าว พังงา
- บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประเทศไทย 82000
8 )ถ้ำเขางุ้ม อำเภอ เมือง จังหวัด พังงา
- อำเภอ เมือง จังหวัด พังงา
9 )เกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
- 56/82 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
10 ) เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก ,เกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา
- เกาะไข่ใน และเกาะไข่นอก ,เกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา
11 )หมู่เกาะสุรินทร์ ท่องเที่ยว เกาะสุรินทร์ พังงา ทะเลแสนสวยงามของไทย
- ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150
12 )อ่าวพังงา ชมเขาตะปู (James Bond Island in Phang Nga Bay ) เกาะปันหยี
- เลขที่ 80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประเทศไทย 82000

แนะนำที่ท่องเที่ยว 12 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพังงา


แผนที่ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา (Phang-nga)

สถานที่ท่องเที่ยวพังงา

 1. ุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 3. เกาะยาว
 4. ถ้ำพุงช้าง
 5. เกาะพระทอง
 6.  เกาะปันหยี
 7.  อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 8.  วัดนารายณิกายาราม
 9.  อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
 10.  ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
 11.  บ่อน้ำพุร้อนบ้านบ่อดาล
 12.  อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
 13.  วัดราษฎร์อุปถัมภ์
 14.  น้ำตกรามัญ
 15.  ศูนย์อนุรักษ์กลางโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์
 16.  ชายทะเลท่านุ่น
 17.  อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813
 18.  แหลมปะการัง    
 19.  หาดบางสัก
 20.  วนอุทยานสระนางมโนห์รา

การเดินทางไปจังหวัดพังงา

1.รถยนต์

สามารถใช้ได้สองเส้นทางได้แก่

เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง

เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา

2.รถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือ www.railway.co.th

3.รถโดยสารประจำทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและธรรมดา กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2435 1199 (รถปรับอากาศ) โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารหลวงไทย) โทร. 0 7641 2300, 0 7641 2014 หรือ www.transport.co.th

นอกจากนั้นจากจังหวัดพังงา มีรถโดยสารไปยังจังหวัดต่าง ๆ คือ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พัทลุง หาดใหญ่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุไหง-โกลก อ.บ้านตาขุน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี และจากอำเภอเมืองมีรถประจำทางจากตลาดไปท่าเรือท่าด่านศุลกากร ที่สามารถเช่าเรือไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาได้ด้วย

4.เครื่องบิน

การเดินทางไปพังงาทางเครื่องบิน นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบินไปลงจังหวัดภูเก็ต จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร หรือเทียวบินไปจ้งหวัดระนอง จากนั้นต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงา โดยใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 3 ชั่วโมง