Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี : ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม จ.สิงห์บุรี
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม


-ข้อมูล ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร โดยมีควายเขางามอยู่หลายร้อยตัว และยังมีพญาควายที่หาดูได้ยาก
-ที่อยู่ ตั้งอยู่ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม ตั้งอยู่ใกล้วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง สร้างเมื่อพ.ศ. 2543 โดยสโมสรโรตารีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพระนอนจักรสีห์ร่วมกันก่อตั้ง เป็นสถานที่เลี้ยงควายไทยเพื่ออนุรักษ์ไม่ให้หมดสิ้นไปจากประเทศ โดยมอบให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ต่อไป ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักควายไทยที่ชาวบ้านนำมาไถนานวดข้าว ผู้มีจิตศรัทธาสามารถนำควายที่ไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์นำมาขยายพันธุ์ต่อไป รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของควายไทยที่ได้ร่วมรบกับชาวบ้านบางระจันต่อสู้กับพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางามเปิดทุกวันเวลา 8.00-18.00 น.รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ จ.สิงห์บุรี
- ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
2 )วัดกระดังงาบุปผาราม (Wat Kradung Nga Bup Pharam) ต.บางกระบือ ต.บางกระบือ
- ต.บางกระบือ ต.บางกระบือ
3 )วัดพระปรางค์มุนี ( Wat Phrom Buri ) อําเภอเมืองสิงห์บุรี
- หมู่ 1 ตําบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
4 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี (พระอารามหลวง) จังหวัดสิงห์บุรี
- ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5 )วัดพิกุลทอง (Wat Phikun Thong ) พระอารามหลวง หลวงพ่อแพร จ.สิงห์บุรี
- วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว สิงห์บุรี
6 )วัดสว่างอารมณ์ (Wat Sawang Arom) ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นโพธิ์
- ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
7 )วัดหน้าพระธาตุ (Wat Na Pha That) ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
- ตั้งอยู่บริเวณบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
8 )อนุสรณ์สถานชาวบ้านบางระจัน สิงห์บุรี
- อยู่ที่อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
9 )วัดโพธิ์เก้าต้น (Wat Pho Kao Ton ) วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ตำบลบางระจัน
- หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
10 )วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Non Jaksi Woraviharn) สิงห์บุรี
- ตั้งอยู่ในหมู่ 5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

แนะนำที่ท่องเที่ยว 10 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสิงห์บุรี


 ที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี

 1. วัดสว่างอารมณ์ สิงห์บุรี ( Sawang Arom Temple)
 2. วัดประโชติการาม( Wat Pra Chot Karam temple )
 3. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (Wat Phra Chakkrasi)
 4. วัดหน้าพระธาตุ (วัดหัวเมือง)
 5. วัดกระดังงาบุปผาราม (Wat Kradang Nga Buppharam)
 6. วัดพระปรางคมุนี
 7. วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง( Wat Pikul Thong Phra Aram Luang)
 8. อนุสาวรีย์วีรชน
 9. วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)
 10. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
 11. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
 12. วัดม่วง สิงห์บุรี (Wat Muang)
 13. วัดโบสถ์ สิงห์บุรี 
 14. พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี
 15. วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
 16. เมืองโบราณบ้านคูเมือง(Muang Boran Ban Khu Muang)
 17. พิพิธภัณฑ์ศิลปะท้องถิ่นไทยพวน วัดกุฎีทอง สิงห์บุรี
 18. คูค่ายพม่า

ที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรีไปที่ต่างๆ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี

 1. วัดสว่างอารมณ์
 2. วัดประโชติการาม
 3. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
 4. ศาลากลางจังหวัดและศาลจังหวัด
 5. วัดหน้าพระธาตุ
 6. วัดกระดังงาบุปผาราม
 7. วัดพระปรางคมุนี

อำเภอท่าช้าง

 1. วัดพิกุลทอง

อำเภอค่ายบางระจัน

 1. อนุสาวรีย์วีรชน
 2. วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

อำเภอบางระจัน

 1. วัดพระปรางค์
 2. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
 3. อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

อำเภออินทร์บุรี

 1. วัดม่วง
 2. วัดโบสถ์
 3. พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี
 4. วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)
 5. เมืองโบราณบ้านคูเมือง

อำเภอพรหมบุรี

 1. วัดกุฎีทอง
 2. คูค่ายพม่า

การเดินทางไปที่ท่องเที่ยวสิงห์บุรี

          สิงห์บุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพไปตามทางหลวงสายเอเซีย (หมายเลข 32) เป็นระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าถนนสาย 311 วิ่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปไม่ไกลก็จะเข้าถึงตัวเมืองสิงห์บุรี เส้นทางสะดวกสบาย ผิวการจราจรกว้างขวางและอยู่ในสภาพดี หรือจะใช้เส้นทางถนนสาย 309 เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกมาจากอ่างทองก็ได้เช่นกัน แต่เส้นทางจะไม่สะดวกเท่ากับสาย 32 เท่าไหร่นัก