Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี : สะพานมอญ (Mon Bridge) สังขละบุรี - Sangklaburi
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : สะพานมอญ (Mon Bridge)


-ข้อมูล สะพานมอญ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สะพานอุตตมานุสรณ์​ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า และเ
-ที่อยู่ อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

สะพานมอญ (Mon Bridge)

สะพานมอญ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สะพานอุตตมานุสรณ์​ เป็นสะพานไม้ข้ามแม่น้ำซองกาเลียไปยังหมู่บ้านมอญ ถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็งในพม่า และเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขละบุรี เป็นสะพานแห่งศรัทธา ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนที่อาศัยอยู่ในสังขละบุรี ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติ พร้อมๆ กับการได้เห็นวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญในแถบนี้ สิ่งที่ห้ามพลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับสะพานที่เสมือนเป็นสายใยวัฒนธรรมของชาวมอญและไทยในดินแดนสุดขอบประเทศ แห่งนี้การเที่ยวชมสะพานมอญ ควรแวะเดินชมตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะช่วงเวลา 6.00 - 7.00 น. เป็นช่วงที่ได้เห็นวิถีชีวิตชาวมอญ ใส่บาตรพระทุกเช้า หากนักท่องเที่ยวต้องการใส่บาตร ก็มีอาหารขายบริเวณหมู่บ้านมอญ สายๆ หากเดินข้ามฝั่งไปยังหมู่บ้านมอญ ก็สามารถเที่ยวชมบ้านเรือนในแบบชาวมอญ ซื้อของที่ระลึก หรือจะแวะชิมขนมจีนน้ำยาหยวกกล้วย ที่เป็นอาหารพื้นบ้านชาวมอญก็ได้วิถีชีวิตชาวมอญที่พบเห็นได้บริเวณสะพานมอญ และหมู่บ้านมอญ

เมื่อความเจริญค่อยๆ คืบคลานเข้าสู่หมู่บ้านมอญ การเดินทางมีความสะดวกสบายขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาในสังคม ทำให้วิถีชีวิตชาวมอญเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แทรกซึมเข้ามาสู่ ชุมชน แต่ก็ยังได้เห็นกลิ่นไอความเป็นมอญบางอย่างหลงเหลืออยู่บ้้าง แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านมอญ ส่วนใหญ่คนหนุ่มสาว จะเข้าไปรับจ้างทำงานในตัวเมือง เราจึงมักเห็นการดำเนินชีวิตประจำวันแบบมอญของเด็กๆ และผู้สูงวัย มากกว่าวัยรุ่นนักท่องเที่ยวที่มาสังขละบุรีจึงอาจจะได้เห็นลักษณะความเป็นมอญบางอย่างที่หลงเหลืองอยู่

- กิจวัตรประจำวันของชาวมอญที่นักท่องเที่ยวสนใจกันเป็นอย่างมาก คือการใส่บาตรในช่วงเช้า โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่จะตื่นแต่เช้า นำขันใส่ข้าวสวยมานั่งรอบนพื้นถนนเป็นแถว เพื่อรอพระมาบิณฑบาตร ชาวบ้านมักจะใส่บาตรด้วยข้าวสวย และดอกไม้ และกราบพระลงกับพื้นถนน ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยว หากใครต้องการใส่บาตร ก็สามารถร่วมใส่บาตรตอนเช้ากับชาวมอญได้ เพราะมีชุดสำหรับใส่บาตรจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวด้วย

- จะได้เห็นวัฒนธรรมการเทินของไว้บนหัวของชาวมอญ ซึ่งบางคนยังคงนิยมเทินสิ่งของไว้บนหัว แทนการห้ิวสัมภาระมากมาย บางคนสามารถเทินของได้สูงๆ หรือหนักมากๆ แล้วยังสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว

- ได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญ สังเกตได้จากการแต่งกายโดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น หรือผ้าถุง เสื้อแขนกระบอกสามส่วน มีผ้าแถบยาวเหมือนสไบพาดไว้ที่บ่า ผมรวมมัดเป็นมวยไว้ด้านหลัง ผู้ชายนิยมนุ่งโสร่ง บนใบหน้าของหญิงชายชาวมอญ รวมถึงเด็กๆ นิยมทาแป้งทานาคา ที่มีสีออกเหลืองนวลๆ ฉาบไว้ที่ใบหน้า (แป้งทานาคาทำจากท่อนไม้ต้นทานาคาฝนกับแป้นหินทราย ทาบนหน้าแล้วเกลี่ยด้วยแปรง)

- บางทีจะได้เห็นแม่ชีชาวมอญ เดินขอรับบริจาค โดยสวมผ้าคลุมแบบชาวมอญ เป็นผ้าคลุมสีชมพูคลุมทับผ้าชั้นในออกสีส้มเหมือนสีจีวรพระ มีสไบพาดสีเดียวกับผ้าชั้นใน ถือร่มไม้

- ในหน้าร้อน บริเวณสะพานมอญ เหมือนเป็นสวนน้ำสำหรับเด็กๆ จะมีเด็ก มาเล่นน้ำใสๆ ในแม่น้ำซองกาเลีย และกระโดดน้ำจากสะพานมอญ

- เดิมบ้านของชาวมอญมักปลูกสร้างด้วยไม้กระดาน หรือเป็นไม้ไผ่สานขัดแตะ ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็นสร้างด้วยปูนบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบางบ้านที่ยังคงสภาพเดิมๆ ไว้ ให้เห็นถึงความเป็นบ้านมอญ ถ้าสังเกตดีๆ บ้านมอญมักจะมีผนังด้านหนึ่ง ทำเป็นเหมือนส่วนเกินยื่นออกมาคล้ายมุขหน้าต่าง นูนเป็นกล่องตรงผนังบ้าน มุขที่ว่านี้ก็คือ ห้องพระ หรือหิ้งพระของบ้าน บางบ้านจะตกแต่งส่วนของมุขนี้ไว้อย่างสวยงามการเดินทางไปสะพานมอญ

สะพานมอญมีสองฝั่ง ฝั่งนึงอยู่ห่างจากตัวเมืองสังขละบุรีไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร หากขับรถไปฝั่งหมู่บ้านมอญระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรรถยนต์

กรุงเทพฯ - อำเภอสังขละบุรี 360 กิโลเมตร

ตัวจังหวัดกาญจนบุรี - อำเภอสังขละบุรี 215 กิโลเมตร

อำเภอทองผาภูมิ - อำเภอสังขละบุรี 75 กิโลเมตร

ตัวอำเภอสังขละบุรี - สะพานมอญ 5 กิโลเมตร- จากตัวเมืองกาญจนบุรี วิ่งบนถนนแสงชูโตที่เป็นถนนสายหลัก ถึงสี่แยกแก่งเสี้ยน เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายอำเภอไทรโยค - ทองผาภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 323)

- ก่อนเข้าตัวอำเภอทองผาภูมิ มีสามแยก เลี้ยวขวาไปทางอำเภอสังขละบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) ผ่านวัดท่าขนุน ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สะพานข้ามแม่น้ำรันตี

- ก่อนเข้าตัวอำเภอสังขละบุรีมีทางแยก ตรงไปทางอำเภอสังขละบุรี (จะมีป้ายบอกเป็นทางไปวัดวังก์วิเวการาม) วิ่งผ่านตัวอำเภอสังขละบุรี ข้ามสะพานซองกาเลีย แล้วจึงจะมีป้ายบอกเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสะพานไม้ สุดซอยจะเป็นสะพานอุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) สุดซอยซ้ายมือจะมีที่สำหรับจอดรถแบบเสียค่าจอด (ประมาณ 20 บาท)รถประจำทาง

1.นั่งรถทัวร์ กรุงเทพฯ - ด่านเจดีย์สามองค์ จากสถานีขนส่งสายเหนือ หมอชิต 2 มี 4 เที่ยว คือ

รถปอ. 1 เวลา 5.00 น. และ 6.00 น. ราคา 293 บาท

รถปอ. 2 เวลา 9.30 น. และ 12.30 น. ราคา 228 บาท

รถทัวร์ขากลับ ด่านเจดีย์สามองค์ - กรุงเทพฯ​

รถปอ. 1 เวลา 13.30 น. และ 14.30 น. ราคา 293 บาท

รถปอ. 2 เวลา 7.00 น. และ 10.00 น. ราคา 228 บาท

** บอกคนขับว่าต้องการลงสังขละบุรี รถจะไปจอดให้ที่ตลาดสังขละ จากนั้นเดินต่อ หรือเหมารถไปสะพานมอญ2.นั่งรถทัวร์ หรือรถตู้ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี จากสายใต้ หรือหมอชิต แล้วต่อรถที่ขนส่งกาญจนบุรี ไปสังขละบุรี จากนั้นเดินต่อ หรือเหมารถไปสะพานมอญSangkla is a district of Kanchanaburi linking to Mynmar, 215 kms off Kanchanaburi town, along the highway 323. This road cross the mountains and the lake of Wachirarongkorn Dam. Along the road parallel to the lake you can view the panoramic landscape of Sangkla district.Sangkla is a meeting of 3 rivers: Songkralia, Bikee and Rantee, so called "Sam Pra Sob" meaning 3 meetings. 3 of them are known as the Kwai Noi river.Mon tribes live here and cultivated with their original life-style e.g. dressing, languages, houses, etc.Mon Bridge is symbol of the Mon people here. The bridge is linking two cultures between Thais and Mons.Visitors can go to Sangkhlaburi by V.I.P. bus, mini bus or non-aircon bus. The tough one amongst you can take a 230 km ride through breathtaking nature by motorbike.รูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

 จังหวัดกาญจนบุรี  - สะพานมอญ (Mon Bridge)

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (Khao Laem National Park) ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
- ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
2 )น้ำตกไทรโยคใหญ่ (Sai Yok Yai Waterfall) ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี
- ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
3 )หมู่บ้านอีต่อง และ ตลาดบ้านอีต่อง( Baan E Tong ) ตำบล ปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
- ตำบล ปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
4 )เขื่อนวชิราลงกรณ์ (Vajiralongkorn Dam) อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- 444 หมู่ 1 ถนน ทองผาภูมิ-ปิล๊อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5 )วัดบ้านถ้ำ คูหามังกรสวรรค์ ( Wat Ban Tham ) อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
- ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
6 )วัดถ้ำพุหว้า ( Thamphuwa Temple) หนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7 )พิชิตเขาช้างเผือก (สันคมมีด) จ.กาญจนบุรี
- เขาช้างเผือก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
8 )ห้วยซองกาเลีย กาญจนบุรี ริมถนนสายสังขละบุรี -ด่านเจดีย์สามองค์
- หมู่3, ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี, 71240
9 )วัดถ้ำเขาน้อย -(Wat Khao Noi Kanchanaburi)
- วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
10 )น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (Huai Mae Kamin Waterfall ) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตู้ ป. ณ .1 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
11 )วัดเทวสังฆาราม Wat Tevasunkharama จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
12 )ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ (Tham Krasae Railway Station) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- สถานีรถไฟถ้ำกระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
13 )โบสถ์แสตนเลส วัดปากลำขาแข้ง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
- อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
14 )โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร (พร้อมมิตรสตูดิโอ)
- พื้นที่ของกรม ทหารราบที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรี
15 )วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)Wat Pa Luang Tabua Yanasampanno (Tiger Temple) จ.กาญจนบุรี
- วัดเสือ ตั้งอยู่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
16 )น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
- อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี
17 )เที่ยวน้ำพุร้อนหินดาด , น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี
- อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18 )วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี Wat Tham Sua Kanchanaburi
- วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
19 )อําเภอสังขละบุรี ( Sangklaburi ) บรรยากาศสะพานมอญ กาญจนบุรี
- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20 )ปราสาทเมืองสิงห์ ปราสาทหินเมืองกาญจนบุรี muang sing historical park kanchanaburi
- ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ยธ. กจ. ลุ่มสุ่ม-วังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
21 )เที่ยวทางรถไฟไปน้ำตกไทรโยคน้อย ไปเช้าเย็นกลับกับการรถไฟไทย ทุกวัยหยุดเสาร์ อาทิตย์
- น้ำตกไทรโยคน้อย
22 )น้ำตกเอราวัณ (Erawan Waterfall) Erawan Nationalpark
- หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250
23 )เส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
- ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
24 )สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี เยื้องสถานีรถไฟกาญจนบุรี

แนะนำที่ท่องเที่ยว 24 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาญจนบุรี


36.ที่ทาองเที่ยวกาญจนบุรี

 1. ถ้ำกระแซ (Krasae Cave Dangerous Curve)
 2. พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 3. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก (Kanchanaburi War Cemetery)
 4. พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก(JEATH War Museum)
 5. พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hell Fire Pass Memorial Museum)
 6. น้ำตกไทรโยคน้อย(Sai Yok Noi Waterfall)
 7. วัดถ้ำเสือ เจดีย์สวย พระองค์ใหญ่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
 8. วัดถ้ำเขาน้อย(Wat Tham Khao Noi - chùa Long Sơn)
 9. น้ำตกไทรโยคใหญ่(Sai Yok Yai Water Fall)
 10. น้ำตกเอราวัณ(Erawan water Falls)
 11. ปราสาทเมืองสิงห์(Prasat Mueang Sing Historical Park)
 12. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
 13. สะพานมอญ (Mon Bridge)
 14. วัดวังก์วิเวการาม(Wat Wang Wiwekaram)
 15. เจดีย์พุทธคยา( Chedi Phutthakhaya)
 16. วัดใต้น้ำ เมืองบาดาล
 17. ด่านเจดีย์สามองค์(Three Pagoda Pass)
 18. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(Khao Laem National Park)
 19. จุดชมวิวป้อมปี่
 20. น้ำตกเกริงกระเวีย (Kroeng Krawia Waterfall)
 21. เขาเขียวสันหนอกวัว(Khao Laem National Park)
 22. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 23. เหมืองสมศักดิ์ หรือบ้านป้าเกล็น
 24. เนินช้างศึก
 25. เหมืองปิล๊อก
 26. หมู่บ้านอีต่อง (I-Tong Village)
 27. น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
 28. เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) (Vajiralongkorn Dam)
 29. เขาช้างเผือก สันคมมีด
 30. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 31. น้ำตกนางครวญ
 32. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลง.1 เขาพระอินทร์
 33. น้ำพุร้อนหินดาด (Hin Dat Hot Spring)
 34. น้ำตกผาตาด(Pha Tat Waterfall)
 35. น้ำตกผาสวรรค์ (Pha Sawan Waterfall)
 36. เขื่อนศรีนครินทร์ (Srinakarin Dam)
 37. วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน(Wat PA Luang Ta Bua Yansampanno)
 38. โบสถ์แสตนเลส วัดปากลำขาแข้ง(Wat PAK Lam Kha Khaeng)
 39. โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร (Prommitr Film Studio)
 40. ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway)
 41. วัดเทวสังฆาราม (Wat Tevasunkharama)
 42.  ห้วยซองกาเรีย
 43. ช่องเขาขาด (Hellfire Pass) @ กาญจนบุรี
 44.  วัดถ้ำพุหว้า ( Thamphuwa Temple)

ตลาด ห้าง ช้อปปิ้ใน จังหวัดกาญจนบุรี

 1. ตลาดโต้รุ่ง กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)
 2. ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)
 3. โรบินสัน กาญจนบุรี
 4. ตลาดสังขละบุรี (สังขละบุรี)
 5. ตลาดโรงเกลือ กาญจนบุรี (ท่าม่วง)

การเดินทางท่องกาญจนบุรี


การเดินทางไปกาญจนบุรี
1.รถยนต์
-ใช้ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า แล้ววิ่งขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าจากนั้นตรงไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกไปอ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ชิดขวาแล้วไปตาม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน อ.นครชัยศรี อ.เมือง จ. นครปฐม จนถึง กม.69 ให้เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานข้าม แยกไป ทาง อ. บ้านโป่ง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 323 (ถ.แสงชูโต) ผ่านสามแยกกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าสู่ จ.กาญจนบุรี ที่อ.มะกา อ.ท่าท่วง ไปจรถึง อ.เมือง รวมระยะทาง 129 กม.
-ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) เริ่มจากบางแค ผ่าน อ้อมน้อย , อ้อมใหญ่ , อ.สามพราน , อ.นครชัยศรี ไปบรรจบกับเส้นทางที่ 1 หลังจาก อ.สามพราน ทั้งสองเส้นทางนี้ระยะทางใกล้เคียงกันแต่เส้นทางที่ 2 จะมีปัญหา
รถติดมากกว่า

2 . รถโดยสาร
รถโดยสารจากกรุงเทพฯ จะมีไปภึงเฉพาะที่ตัว อ.เมือง เท่านั้น ไม่มีไปถึงอำเภออื่นๆ รถปรับอากาศชั้น 1 ไปจอด ที่สี่แยกไฟแดงหน้าศาลหลักเมือง รถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดาจอดที่สถานีขนส่งกาญจนบุรี
- รถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ออกทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-
22.30 น. รถปรับอากาศชั้นสองออกทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.10-20.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192
- รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00-20.00 น. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 434-5557

3. รถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟนับเป็นสเน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีเวลามากและไม่รีบร้อนขึ้น รถไฟได้ที่สถานีบางกอกน้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0 2411 3102 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ นำเที่ยวไปกลับภายในวันเดียว รายละเอียดสอบถามเพิ่ม เติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ 1690 หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th นอกจากนี้ยังมีรถไฟนำเที่ยวขบวนพิเศษที่ให้บริการเฉพาะวันหยุดหลาย รายการแต่ต้องติด ต่อ จองล่วงหน้า และต้องไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟหัวลำโพง การเดินทางโดยรถไฟไปเที่ยว เมืองกาญจน์มีความ พิเศษต่าง จากที่อื่น คือเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์หรือเรียกกันว่าทาง รถไฟสายมรณะ หากมีโอกาสจึง ไมควรพลาดจะนั่ง รถไฟเที่ยวออกจาก สถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. แวะจอดที่สถานกาญจนบุรีีสะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง
การเดินทางภายในตัวเมือง
ในตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วมีพาหนะในตัวเมืองหลายอย่าง เช่นรถสองแถว รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อเครื่อง สามล้อถีบ

- ในตลาด 10-20 บาท
- สุสานทหารสัมพันธมิตร 10 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 20 บาท
- วัดถ้ำมังกรทอง  40 บาท
- ลาดหญ้า 50 บาท
- สุสานช่องไก่ 100 บาท
- ถ้ำเขาปูน 100 บาท
- ปราสาทเมืองสิงห์ 130 บาท
- เอราวัณ 200 บาท
3.รถสามล้อเครื่อง(ตุ๊กตุ๊ก) มีวิ่งบริเวณตลาด ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ค่าบริการจะแพงกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประมาณ 10 - 30 บาท
4.รถสามล้อถีบ
มีวิ่งบริการทั่วไปในตลาด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. นั่งได้ไม่เกินสองคนตัวอย่างราคาเหมา ไป สถานที่ท่องเที่ยวมีดังนี้
- สุสานทหารสัมพันธมิตร (ดอนรัก)  50-60 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 80-100 บาท
5.เหมารถไปที่ต่างๆ
มีรถสองแถวและรถกระบะให้เช่าเหมาพร้อมคนขับและน้ำมันรถ บริเวณสถานนีขนส่ง จ. กาญจนบุรี 
(นั่ง 8 - 10 คน) ค่าบริการมีดังนี้
- สุสานทหารสัมพันธ์มิตร (ดอนรัก)  30 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 50 บาท
- ลาดหญ้า 100 บาท
- เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในตัวประมาณ 5-8 แห่ง ราคา 500 - 700 บาท หรือวันละ 1000 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถเหมาไปเที่ยวต่างอำเภอ ค่าบริการดังนี้

- น้ำตกเอราวัณ 400 บาท
- อ.ทองผาภูมิ 800 บาท (เหมาเที่ยว วันละ 1.500 บาท)
- อ.สังขละบุรี 1.500 บาท (เหมาเที่ยววันละ 2.000 บาท)
- ปราสาทเมืองสิงห์ 180 บาท
- บ้านเก่า 200 บาท
- อ.ท่าม่วง 100 บาท
- อ. พนมทวน 150 บาท
- น้ำตกไทรโยคน้อย 400 บาท
- น้ำตกไทรโยคใหญ่ 600 บาท
- เที่ยวในเขต อ. ศรีสวัสดิ์ น้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ ราคา 1.000 บาท
- เที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ ไทรโยคน้อย บ้านเก่า ปราสาทเมืองสิงห์ 1,500 บาท 

นอกจากนี้ในเมืองยังมีเรือและแพทั้งหมดให้บริการนำเที่ยวไปตามลำน้ำแควใหญ่และ แควน้อยราคาไม่แพง มี สอง แห่ง คือ
- หน้าหัวเมือง เรือและแพทั้งหมดจากบริเวณนี้ล่องไปตามลำน้ำแควน้อย
- สะพานแมน้ำแคว จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ล่องแม่น้ำแควและแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำซึ้งอยู่ไม่ห่างจาก สะพานข้ามแม่น้ำ แคว

การเดินทางไปสังขละบุรี

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 กม.จะพบสะพาน ลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม.ท่านจะพบสี่แยกให้ท่าน เลี้ยว ขวา(แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่ง เสี้ยนให้ขับไปทาง อ.ทองผาภูมิ ซึ่งจะผ่านทั้งไทรโยคน้อย และไทรโยคใหญ่ ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวง หมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ +เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไป อำเภอสังขละบุรี)ให้ท่าน เลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี 

ซึ่งจะผ่าน น้ำตกเกริงกะเวีย ผ่านอุททยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม เมื่อไปถึงแยก ผ่านแยกด่านเจดีย์สามองค์ ตรงเข้าไปอีกนิดเดียวก็จะถึงตัวเมืองสังขละบุรี 

2. โดยรถสาธารณะ
จากสถานีขนส่งสายใต้นั่งรถ  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนั่งรถสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี(รถไม่มีแอร์) แล้วไปลงที่ท่ารถสังขละบุรี ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองถึงสังขละบุรีประมาณ 4ช.ม. จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ค่ามอเตอร์ไซต์รับจ้าง 10 บาท ไปที่ ซองกาเลีย รีสอร์ท จากนั้นสามารถ ใช้บริการรถ ของบริษัท เอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตัวเมือง

- อัตราค่าโดยสาร รถตู้ปรับอากาศ118 บาท, รถปรับอากาศใหญ่ 151 บาท
- เวลารถ 7.30-16.30 น ทุก 1 ชั่วโมง
- ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
- จากท่ารถสังขละบุรี นั่งรถมอเตอร์ไซต์ 10 บาท ไปยัง ซองกาเลีย รีสอร์ท