Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี : วัดถ้ำเขาน้อย -(Wat Khao Noi Kanchanaburi)
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดถ้ำเขาน้อย -(Wat Khao Noi Kanchanaburi)


-ข้อมูล วัดถ้ำเขาน้อย ที่มีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน
-ที่อยู่ วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

วัดถ้ำเขาน้อย -(Wat Khao Noi Kanchanaburi)

วัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่ติดกันกับวัดถ้ำเสือ แต่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 130 ปี และเป็นหนึ่งในสองวัดญวนในจังหวัดกาญจนบุรี วัดหนึ่งคือวัดถาวรวราราม ที่อยู่ในตัวเมือง อีกวัดนึงคือวัดถ้ำเขาน้อย ที่มีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ตามที่ชาวญวนนับถือ สามารถเข้าเที่ยวชม สักการะเทพเจ้า และพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นอีกหนึ่งในศาสนสถานตามลักษณะพุทธนิกายมหายาน ที่มีลักษณะแบบจีน ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2426 มีพระจีนมาพำนักเป็นรูปแรก คือ หลวงปู่แห้ง (กั๊กเง้ง) ต่อมาได้มีพระอาจารย์เตี๊ยบถ่อ ซึ่งเป็นพระสงฆ์นิกายมหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ในรูปแบบญวน) มาบูรณะดูแลต่อให้สวยงามดังในปัจจุบันสถาปัตยกรรม รูปเคารพ และศิลปะภายในวัด เป็นแบบจีนแทบทั้งสิ้น ชั้นล่างมีพระประธานคือพระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระสังกัจจายน์ ซึ่งฝ่ายมหายานถือว่า เป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นพระที่มีร่างกายอวบอ้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส เป็นลักษณะที่มีความสุข เบิกบานอยู่ตลอดเวลา ติดกันซ้ายขวาของพระประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอรหันต์ 18 พระองค์ แต่ละองค์มีเอกลักษณ์ท่าทางไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะแฝงด้วยคติธรรมในการถ่ายทอดธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตามตำนานของอนัมนิกายจีนโบราณระหว่างทางเดินไปยังเจดีย์หมื่นพุทธะ หรือเก๋งจีน จะมีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญๆ เช่นเจ้าแม่กวนอิม วิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พระพุทธบาทจำลอง ทั้งยังมี ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ ที่คอยปกปักษ์ คุ้มครองพุทธศาสนาทั้ง 4 ทิศ คือ

- ทิศอุดร (เหนือ) มีท้าวกุเวร(เวสุวัณ) เจ้าแห่งยักษ์

- ทิศทักษิณ (ใต้) มีท้าววิรุฬหก เจ้าแห่งกุมภัณฑ์ (อสูรชนิดหนึ่งคล้ายยักษ์แต่ไม่มีเขี้ยว)

- ทิศบูรพา (ตะวันออก) มี ท้าวธตรฐ เจ้าแห่งคนธรรพ์ (เป็นอมนุษย์ครึ่งเทวดา)

- ทิศปัจฉิม (ตะวันตก) มี ท้าววิรุฬปักข์ เจ้าแห่งนาคเจดีย์หมื่นพุทธะ มีลักษณะเป็นเก๋งจีนทรง 8 เหลี่ยม มี 7 ชั้น ด้านในมีบันไดวนขึ้นไปได้ถึงชั้นบนสุด แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นห้องโถงมีประตูหน้าต่างเปิดโล่ง ฝาผนัง พื้น และตามระเบียงประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ โมเสค และผนังบางแห่งประดับด้วยกระเบื้องเคลือบรูปพระจากจีน รอบเจดีย์แต่ละชั้นมีระเบียงเชื่อมต่อกันเป็นวงรอบ สามารถเดินชมวิวจากระเบียงรอบอาคารได้ทุกชั้น ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราชจากวัดมังกรข้อมูลการเข้าชม

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์: เวลา 8.30 - 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์: เปิดเวลา 8.00 - 16.30 น.การเดินทางไปยังวัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดกาญจนบุรี สามารถแวะทำบุญสักการะพระที่วัดถ้ำเสือและวัดถ้ำเขาน้อยได้ทั้งขาไปและขากลับ เพราะอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางหลัก และห่างจากตัวเมืองกาญจน์เพียง 12 กิโลเมตร วัดทั้งสองตั้งอยู่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง อยู่ติดกันแค่มีรั้วกั้น สามารถเข้าไปภายในวัดได้จากชั้นล่าง เพราะทั้งสองวัดไม่มีทางเชื่อมต่อกันการเดินทางจากกรุงเทพฯ

1. จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบ้านโป่ง เข้าถนนแสงชูโต จะผ่านแยกมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ จากนั้นพอถึงแยกท่าม่วง เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอท่าม่วง

2. ผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าม่วง วนวงเวียนหอนาฬิกา เพื่อเลี้ยวซ้ายไปถนนเลียบคลองชลประทาน

3. เจอสามแยก เลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโลเมตร (มีป้ายบอกทาง) ให้วิ่งไปทางเดียวกับวัดม่วงชุม พอเลยวัดม่วงชุมไปจะเห็นทางเข้าวัดถ้ำเสือ อยู่ทางซ้ายมือการเดินทางจากตัวเมืองกาญจน์

1. จากตัวเมืองกาญจน์ วิ่งผ่านหน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เจอสามแยกไฟแดงตรงหน้าศาลากลางจังหวัด ให้เลี้ยวขวา

2. หลังจากข้ามสะพานแล้ว ให้ทำการเลี้ยวซ้ายข้างสะพาน (ทางเดียวกับทางไปวัดบ้านถ้ำ) จากนั้นวิ่งถนนสายใน ไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

3. วิ่งข้ามคลองชลประทานไป จนเห็นวัดม่วงชุม เลี้ยวขวาข้างวัด (ตรงนี้ไม่มีป้ายบอกทาง) วิ่งเลาะรั้ววัดมา ถึงสามแยกเลี้ยวขวา จะเห็นป้ายทางเข้าวัดถ้ำเสือทางซ้ายมือข้อแนะนำ

- วัดถ้ำเสือ และ วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดที่อยู่ติดกัน สามารถเที่ยวชมได้ทั้งสองวัดในวันเดียวกัน

- ควรแต่งกายสุภาพเข้าวัด

- การเดินทางไปยังวัดถ้ำเสือ และวัดถ้ำเขาน้อย มีบางช่วงเส้นทางค่อนข้างซับซ้อน เพราะต้องผ่านเข้าไปในเส้นทางแคบในเขตชุมชน และบางจุดป้ายบอกทางไม่ชัดเจน ควรสังเกต ยอดของพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทของวัดถ้ำเสือ แล้วมุ่งเดินทางไปตามเส้นทางนั้นWat Tham Seua and Wat Tham Khao Noi in Kanchanaburi

Located adjacent to one another but in separate compounds, these two temples are visually interesting structures, each featuring distinctly Chinese designs that differ from standard Thai temples. Wat Tham Seua, or Tiger Cave Temple, is especially notable for its giant Buddha icon which sits partially enclosed in a magnificent half-dome structure. The temples sit on hills and visitors who make the walk to the top of either hill are rewarded with some excellent views over the River Kwai. There are caves at the site with Buddha images located withinรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (Khao Laem National Park) ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
- ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
2 )น้ำตกไทรโยคใหญ่ (Sai Yok Yai Waterfall) ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี
- ตำบล ไทรโยค อำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
3 )หมู่บ้านอีต่อง และ ตลาดบ้านอีต่อง( Baan E Tong ) ตำบล ปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
- ตำบล ปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
4 )เขื่อนวชิราลงกรณ์ (Vajiralongkorn Dam) อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
- 444 หมู่ 1 ถนน ทองผาภูมิ-ปิล๊อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
5 )วัดบ้านถ้ำ คูหามังกรสวรรค์ ( Wat Ban Tham ) อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี
- ซ.ท่าล้อ 15 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
6 )วัดถ้ำพุหว้า ( Thamphuwa Temple) หนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7 )พิชิตเขาช้างเผือก (สันคมมีด) จ.กาญจนบุรี
- เขาช้างเผือก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
8 )ห้วยซองกาเลีย กาญจนบุรี ริมถนนสายสังขละบุรี -ด่านเจดีย์สามองค์
- หมู่3, ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี, 71240
9 )น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น (Huai Mae Kamin Waterfall ) อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตู้ ป. ณ .1 อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
10 )สะพานมอญ (Mon Bridge) สังขละบุรี - Sangklaburi
- อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี
11 )วัดเทวสังฆาราม Wat Tevasunkharama จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งอยู่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
12 )ทางรถไฟสายมรณะ ถ้ำกระแซ (Tham Krasae Railway Station) อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
- สถานีรถไฟถ้ำกระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
13 )โบสถ์แสตนเลส วัดปากลำขาแข้ง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
- อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
14 )โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร (พร้อมมิตรสตูดิโอ)
- พื้นที่ของกรม ทหารราบที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังหวัด กาญจนบุรี
15 )วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (วัดเสือ)Wat Pa Luang Tabua Yanasampanno (Tiger Temple) จ.กาญจนบุรี
- วัดเสือ ตั้งอยู่ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
16 )น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
- อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี
17 )เที่ยวน้ำพุร้อนหินดาด , น้ำตกผาตาด กาญจนบุรี
- อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18 )วัดถ้ำเสือ กาญจนบุรี Wat Tham Sua Kanchanaburi
- วัดถ้ำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
19 )อําเภอสังขละบุรี ( Sangklaburi ) บรรยากาศสะพานมอญ กาญจนบุรี
- ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20 )ปราสาทเมืองสิงห์ ปราสาทหินเมืองกาญจนบุรี muang sing historical park kanchanaburi
- ปราสาทเมืองสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ยธ. กจ. ลุ่มสุ่ม-วังสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
21 )เที่ยวทางรถไฟไปน้ำตกไทรโยคน้อย ไปเช้าเย็นกลับกับการรถไฟไทย ทุกวัยหยุดเสาร์ อาทิตย์
- น้ำตกไทรโยคน้อย
22 )น้ำตกเอราวัณ (Erawan Waterfall) Erawan Nationalpark
- หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250
23 )เส้นทางรถไฟสายมรณะ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
- ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
24 )สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- ถนนแสงชูโต อำเภอเมืองกาญจนบุรี เยื้องสถานีรถไฟกาญจนบุรี

แนะนำที่ท่องเที่ยว 24 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดกาญจนบุรี


36.ที่ทาองเที่ยวกาญจนบุรี

 1. ถ้ำกระแซ (Krasae Cave Dangerous Curve)
 2. พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2
 3. สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก (Kanchanaburi War Cemetery)
 4. พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก(JEATH War Museum)
 5. พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hell Fire Pass Memorial Museum)
 6. น้ำตกไทรโยคน้อย(Sai Yok Noi Waterfall)
 7. วัดถ้ำเสือ เจดีย์สวย พระองค์ใหญ่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
 8. วัดถ้ำเขาน้อย(Wat Tham Khao Noi - chùa Long Sơn)
 9. น้ำตกไทรโยคใหญ่(Sai Yok Yai Water Fall)
 10. น้ำตกเอราวัณ(Erawan water Falls)
 11. ปราสาทเมืองสิงห์(Prasat Mueang Sing Historical Park)
 12. น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
 13. สะพานมอญ (Mon Bridge)
 14. วัดวังก์วิเวการาม(Wat Wang Wiwekaram)
 15. เจดีย์พุทธคยา( Chedi Phutthakhaya)
 16. วัดใต้น้ำ เมืองบาดาล
 17. ด่านเจดีย์สามองค์(Three Pagoda Pass)
 18. อุทยานแห่งชาติเขาแหลม(Khao Laem National Park)
 19. จุดชมวิวป้อมปี่
 20. น้ำตกเกริงกระเวีย (Kroeng Krawia Waterfall)
 21. เขาเขียวสันหนอกวัว(Khao Laem National Park)
 22. อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 23. เหมืองสมศักดิ์ หรือบ้านป้าเกล็น
 24. เนินช้างศึก
 25. เหมืองปิล๊อก
 26. หมู่บ้านอีต่อง (I-Tong Village)
 27. น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
 28. เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) (Vajiralongkorn Dam)
 29. เขาช้างเผือก สันคมมีด
 30. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 31. น้ำตกนางครวญ
 32. หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ลง.1 เขาพระอินทร์
 33. น้ำพุร้อนหินดาด (Hin Dat Hot Spring)
 34. น้ำตกผาตาด(Pha Tat Waterfall)
 35. น้ำตกผาสวรรค์ (Pha Sawan Waterfall)
 36. เขื่อนศรีนครินทร์ (Srinakarin Dam)
 37. วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน(Wat PA Luang Ta Bua Yansampanno)
 38. โบสถ์แสตนเลส วัดปากลำขาแข้ง(Wat PAK Lam Kha Khaeng)
 39. โรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร (Prommitr Film Studio)
 40. ถ้ำกระแซทางรถไฟสายมรณะ (Death Railway)
 41. วัดเทวสังฆาราม (Wat Tevasunkharama)
 42.  ห้วยซองกาเรีย
 43. ช่องเขาขาด (Hellfire Pass) @ กาญจนบุรี
 44.  วัดถ้ำพุหว้า ( Thamphuwa Temple)

ตลาด ห้าง ช้อปปิ้ใน จังหวัดกาญจนบุรี

 1. ตลาดโต้รุ่ง กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)
 2. ตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี)
 3. โรบินสัน กาญจนบุรี
 4. ตลาดสังขละบุรี (สังขละบุรี)
 5. ตลาดโรงเกลือ กาญจนบุรี (ท่าม่วง)

การเดินทางท่องกาญจนบุรี


การเดินทางไปกาญจนบุรี
1.รถยนต์
-ใช้ ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า แล้ววิ่งขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าจากนั้นตรงไปเรื่อยๆจนถึงทางแยกไปอ.สามพราน จ.นครปฐม ให้ชิดขวาแล้วไปตาม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน อ.นครชัยศรี อ.เมือง จ. นครปฐม จนถึง กม.69 ให้เตรียมชิดซ้ายเพื่อขึ้นสะพานข้าม แยกไป ทาง อ. บ้านโป่ง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 323 (ถ.แสงชูโต) ผ่านสามแยกกระจับ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าสู่ จ.กาญจนบุรี ที่อ.มะกา อ.ท่าท่วง ไปจรถึง อ.เมือง รวมระยะทาง 129 กม.
-ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) เริ่มจากบางแค ผ่าน อ้อมน้อย , อ้อมใหญ่ , อ.สามพราน , อ.นครชัยศรี ไปบรรจบกับเส้นทางที่ 1 หลังจาก อ.สามพราน ทั้งสองเส้นทางนี้ระยะทางใกล้เคียงกันแต่เส้นทางที่ 2 จะมีปัญหา
รถติดมากกว่า

2 . รถโดยสาร
รถโดยสารจากกรุงเทพฯ จะมีไปภึงเฉพาะที่ตัว อ.เมือง เท่านั้น ไม่มีไปถึงอำเภออื่นๆ รถปรับอากาศชั้น 1 ไปจอด ที่สี่แยกไฟแดงหน้าศาลหลักเมือง รถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดาจอดที่สถานีขนส่งกาญจนบุรี
- รถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง ออกทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-
22.30 น. รถปรับอากาศชั้นสองออกทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.10-20.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192
- รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 04.00-20.00 น. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 434-5557

3. รถไฟ
การเดินทางโดยรถไฟนับเป็นสเน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง เพียงแต่ต้องมีเวลามากและไม่รีบร้อนขึ้น รถไฟได้ที่สถานีบางกอกน้อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โทร. 0 2411 3102 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ มีรถไฟเที่ยวพิเศษ นำเที่ยวไปกลับภายในวันเดียว รายละเอียดสอบถามเพิ่ม เติมได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ 1690 หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th นอกจากนี้ยังมีรถไฟนำเที่ยวขบวนพิเศษที่ให้บริการเฉพาะวันหยุดหลาย รายการแต่ต้องติด ต่อ จองล่วงหน้า และต้องไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟหัวลำโพง การเดินทางโดยรถไฟไปเที่ยว เมืองกาญจน์มีความ พิเศษต่าง จากที่อื่น คือเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์หรือเรียกกันว่าทาง รถไฟสายมรณะ หากมีโอกาสจึง ไมควรพลาดจะนั่ง รถไฟเที่ยวออกจาก สถานีรถไฟบางกอกน้อย วันละ 2 เที่ยว เวลา 07.40 น. และ 13.50 น. แวะจอดที่สถานกาญจนบุรีีสะพานข้ามแม่น้ำแคว ท่ากิเลน สถานีน้ำตก ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง
การเดินทางภายในตัวเมือง
ในตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วมีพาหนะในตัวเมืองหลายอย่าง เช่นรถสองแถว รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อเครื่อง สามล้อถีบ

- ในตลาด 10-20 บาท
- สุสานทหารสัมพันธมิตร 10 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 20 บาท
- วัดถ้ำมังกรทอง  40 บาท
- ลาดหญ้า 50 บาท
- สุสานช่องไก่ 100 บาท
- ถ้ำเขาปูน 100 บาท
- ปราสาทเมืองสิงห์ 130 บาท
- เอราวัณ 200 บาท
3.รถสามล้อเครื่อง(ตุ๊กตุ๊ก) มีวิ่งบริเวณตลาด ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ค่าบริการจะแพงกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง ประมาณ 10 - 30 บาท
4.รถสามล้อถีบ
มีวิ่งบริการทั่วไปในตลาด ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. นั่งได้ไม่เกินสองคนตัวอย่างราคาเหมา ไป สถานที่ท่องเที่ยวมีดังนี้
- สุสานทหารสัมพันธมิตร (ดอนรัก)  50-60 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 80-100 บาท
5.เหมารถไปที่ต่างๆ
มีรถสองแถวและรถกระบะให้เช่าเหมาพร้อมคนขับและน้ำมันรถ บริเวณสถานนีขนส่ง จ. กาญจนบุรี 
(นั่ง 8 - 10 คน) ค่าบริการมีดังนี้
- สุสานทหารสัมพันธ์มิตร (ดอนรัก)  30 บาท
- สะพานข้ามแม่น้ำแคว 50 บาท
- ลาดหญ้า 100 บาท
- เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในตัวประมาณ 5-8 แห่ง ราคา 500 - 700 บาท หรือวันละ 1000 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถเหมาไปเที่ยวต่างอำเภอ ค่าบริการดังนี้

- น้ำตกเอราวัณ 400 บาท
- อ.ทองผาภูมิ 800 บาท (เหมาเที่ยว วันละ 1.500 บาท)
- อ.สังขละบุรี 1.500 บาท (เหมาเที่ยววันละ 2.000 บาท)
- ปราสาทเมืองสิงห์ 180 บาท
- บ้านเก่า 200 บาท
- อ.ท่าม่วง 100 บาท
- อ. พนมทวน 150 บาท
- น้ำตกไทรโยคน้อย 400 บาท
- น้ำตกไทรโยคใหญ่ 600 บาท
- เที่ยวในเขต อ. ศรีสวัสดิ์ น้ำตกเอราวัณ เขื่อนศรีนครินทร์ ราคา 1.000 บาท
- เที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ ไทรโยคน้อย บ้านเก่า ปราสาทเมืองสิงห์ 1,500 บาท 

นอกจากนี้ในเมืองยังมีเรือและแพทั้งหมดให้บริการนำเที่ยวไปตามลำน้ำแควใหญ่และ แควน้อยราคาไม่แพง มี สอง แห่ง คือ
- หน้าหัวเมือง เรือและแพทั้งหมดจากบริเวณนี้ล่องไปตามลำน้ำแควน้อย
- สะพานแมน้ำแคว จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะได้ล่องแม่น้ำแควและแวะตามสถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำซึ้งอยู่ไม่ห่างจาก สะพานข้ามแม่น้ำ แคว

การเดินทางไปสังขละบุรี

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 กม.จะพบสะพาน ลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม.ท่านจะพบสี่แยกให้ท่าน เลี้ยว ขวา(แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่ง เสี้ยนให้ขับไปทาง อ.ทองผาภูมิ ซึ่งจะผ่านทั้งไทรโยคน้อย และไทรโยคใหญ่ ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวง หมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ +เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไป อำเภอสังขละบุรี)ให้ท่าน เลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี 

ซึ่งจะผ่าน น้ำตกเกริงกะเวีย ผ่านอุททยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม เมื่อไปถึงแยก ผ่านแยกด่านเจดีย์สามองค์ ตรงเข้าไปอีกนิดเดียวก็จะถึงตัวเมืองสังขละบุรี 

2. โดยรถสาธารณะ
จากสถานีขนส่งสายใต้นั่งรถ  กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนั่งรถสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี(รถไม่มีแอร์) แล้วไปลงที่ท่ารถสังขละบุรี ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองถึงสังขละบุรีประมาณ 4ช.ม. จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ค่ามอเตอร์ไซต์รับจ้าง 10 บาท ไปที่ ซองกาเลีย รีสอร์ท จากนั้นสามารถ ใช้บริการรถ ของบริษัท เอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตัวเมือง

- อัตราค่าโดยสาร รถตู้ปรับอากาศ118 บาท, รถปรับอากาศใหญ่ 151 บาท
- เวลารถ 7.30-16.30 น ทุก 1 ชั่วโมง
- ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
- จากท่ารถสังขละบุรี นั่งรถมอเตอร์ไซต์ 10 บาท ไปยัง ซองกาเลีย รีสอร์ท