Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย : สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) สุโขทัย
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)


-ข้อมูล ลักษณะของสวนนี้เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบมองเห็นทิวทัศน์ได้ เหมาะสำหรับพักผ่อน ภายในบริเวณมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สะพานไม้โบราณ ยาว 300 เมตร
-ที่อยู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง)หมู่ 9 ตำบลป่ากุมเกาะ เดิมเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 830 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นน้ำ 645 ไร่ พื้นดิน 185 ไร่ ลักษณะของสวนนี้เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบมองเห็นทิวทัศน์ได้ เหมาะสำหรับพักผ่อน ภายในบริเวณมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สะพานไม้โบราณ ยาว 300 เมตร ใช้ข้ามอ่างน้ำเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง สักการะบูชาพระร่วง ณ วงเวียนประดิษฐานรูปพระร่วง ตั้งอยู่ปากทางเข้าเกาะกลางทุ่งแม่ระวิง สักการะบูชาพระมหาโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และนมัสการศาลปู่ก๊อก ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากุมเกาะ พักผ่อนศาลาริมทาง ชมวิวทิวทัศน์รอบเกาะ และดูงานของโครงการเกษตรผสมผสาน ได้แก่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงไก่ พิพิธภัณฑ์ชาวนาแหล่งรวบรวมอุปกรณ์ชาวนาโบราณนอกจากนั้นภายในบริเวณสวนแห่งนี้มีอาคารเอนกประสงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดสุโขทัย เปิดเวลา 08.00-18.00 น. รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสุโขทัย

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
- ตำบลวังไม้ขอน หลังวัดสวรรคาราม (วัดกวาง) อำเภอสวรรคโลก ห่างจากสุโขทัย 38 กม.
2 ) อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย Ramkhamhaeng National Park สัมผัสทิวเขา สายหมอก
- อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
3 )อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai Historical Park สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด
4 ) วัดสระศรี (WAT SASI ) จังหวัดสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
5 ) วัดตระพังเงิน (Wat Trapang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
6 )วัดศรีสวาย สุโขทัย ( Wat Si Sawai ) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
7 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงramkhamhaeng national museum sukhothai
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
8 )อนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหง Monument Of King Ramkhamhaeng The Great
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
9 )วัดสะพานหิน (Wat Saphan Hin -Sukhothai) สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
10 )วัดโสภาราม พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย สุโขทัย
- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
11 )วัดมหาธาตุ สุโขทัย (wat mahathat sukhothai) เมืองเก่า สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
12 )ศาลพระแม่ย่า อำเภอ เมือง สุโขทัย
- ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม
13 )วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย ( Wat Chang Lom ) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
14 )วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย (Wat Si Chum)
- ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แนะนำที่ท่องเที่ยว 14 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุโขทัย


แผนที่ท่องเทียวจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัย

 1. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 2. ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 7. เขื่อนสรีดภงส์
 8. วัดศรีชุม
 9. แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย
 10. วัดตระพังทอง
 11. วัดศรีสวาย
 12. วัดสระศรี
 13. วัดตระพังเงิน
 14. เนินปราสาทพระร่วง
 15. วัดชนะสงคราม
 16. วัดมหาธาตุ
 17. วพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 18. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัยแยกตามพื้นที่

อำเภอเมืองสุโขทัย

 1. วัดตระพังเงิน
 2. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามฯ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. วัดศรีสวาย
 5. วัดสระศรี
 6. วัดศรีชุม
 7. ศาลพระแม่ย่า
 8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 9. วัดมหาธาตุ
 10. เนินปราสาทพระร่วง
 11. ศาลหลักเมือง
 12. วัดช้างล้อม
 13. วัดสะพานหิน
 14. เขื่อนสรีดภงค์
 15. วัดเชตุพน
 16.  วัดเจดีย์สี่ห้อง
 17.  วัดตระพังทองหลาง

อำเภอคีรีมาศ

 1. ยอดเขานารายณ์
 2. ยอดเขาพระแม่ย่า
 3. น้ำตกสายรุ้ง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. ยอดเขาพระเจดีย์
 6. ประตูธรรมชาติ
 7. สวนลุ่ม
 8. เบิกภัย
 9. น้ำตกลำเกลียว

อำเภอสวรรคโลก

 1.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

อำเภอศรีสัชนาลัย

 1.  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 2. วัดเขาพนมเพลิง
 3. วัดเขาสุวรรณคีรี
 4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. วัดอุดมป่าสัก
 7. วัดช้างล้อม
 8. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 9.  วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
 10.  วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
 11. วัดนางพญา
 12. น้ำตกตาดเดือน
 13. วัดป่ากระสา
 14. วัดหลักเมือง
 15. น้ำตกตาดดาว
 16. ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
 17. ถ้ำค้างคาว
 18. น้ำตกห้วยทรายขาว
 19. ถ้ำธาราวสันต์
 20. โป่งเดือด   

 จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย ได้ 4 ทางคือ
 
          1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สายคือ
ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร

ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าจังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

          2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666

          นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. (055) 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647

          3. การเดินทางโดยรถไฟ

มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถประจำทางไปจังหวัดสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร