Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย : วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย (Wat Si Chum)
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)


-ข้อมูล ปฐมเหตุแห่งตำนานพระพูด ได้อีกหนึ่งจุดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสมนต์เสน่ห์และความสวยงาม
-ที่อยู่ ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ค่าเข่าชม : อัตราค่าเข้าชม นักท่องเที่ยว ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 40 บาท

วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

ตั้งอยู่ห่างจากวัดพระพายหลวงไปทางทิศตะวันตก 800 เมตร เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอจนะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้าน ก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบ ๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้ ภายในช่องกำแพงตามฝาผนังมีภาพเขียนเก่าแก่แต่เลอะเลือนเกือบหมด ภาพเขียนนี้มีอายุเกือบ 700 ปี นอกจากนี้แล้วบนเพดานช่องบันไดยังมีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักลวดลายเรื่องชาดกต่าง ๆ มีจำนวนทั้งหมด 50 ภาพ เมื่อเดินตามช่องทางบันไดขึ้นไปจะโผล่บนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเมืองเก่าสุโขทัยได้โดยรอบ เพราะเหตุใดวิหารวัดศรีชุมจึงมีความเร้นลับซ่อนอยู่อย่างนี้ เรื่องนี้หากพิจารณากันอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงทรงพระปรีชาสามารถในด้านปลุกปลอบใจทหารหาญ และด้านอื่น ๆ อีกมาก เพราะผนังด้านข้างขององค์พระอจนะมีช่องเล็ก ๆ ถ้าหากใครแอบเข้าไปทางอุโมงค์แล้วไปโผล่ที่ช่องนี้ และพูดออกมาดัง ๆ ผู้ที่อยู่ภายในวิหารจะต้องนึกว่าพระอจนะพูดได้ และเสียงพูดนั้นจะกังวานน่าเกรงขาม เพราะวิหารนี้ไม่มีหน้าต่าง แต่เดิมคงมีหลังคาเป็นรูปโค้งคล้ายโดม

“วัดศรีชุม” ปฐมเหตุแห่งตำนานพระพูดได้ “วัดศรีชุม” ปฐมเหตุแห่งตำนานพระพูด ได้อีกหนึ่งจุดในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปสัมผัสมนต์เสน่ห์และความสวยงามของตัวอุโบสถกัน… …วัดศรีชุมตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โบราณสถานที่สำคัญได้แก่ มณฑป เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดความสูง 15 เมตร หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร ที่ปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า พระอจนะ มีความหมายว่า ผู้ไม่หวั่นไหว… วัดศรีชุมมีสิ่งที่โดดเด่น คือ อุโมงค์ ในช่องผนังของมณฑปมีภาพจารลายเส้นบนแผ่นหินชนวน เล่าเรื่องอดีตชาติต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า ชาดก บางภาพมีลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับศิลปะลังกา โดยมีอักษรสุโขทัยกำกับบอกเรื่องชาดกไว้ด้วย พร้อมกันนี้ยังเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาประชุมทัพก่อนที่จะยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลก อันเป็นที่มาของตำนานเรื่อง พระพุทธรูปพูดได้ ที่เล่าขานกันต่อมารูปภาพอื่นๆ


 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

 จังหวัดสุโขทัย- วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (Wat Si Chum)

แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสุโขทัย

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย
- ตำบลวังไม้ขอน หลังวัดสวรรคาราม (วัดกวาง) อำเภอสวรรคโลก ห่างจากสุโขทัย 38 กม.
2 )สวนหลวงพระร่วงเฉลิมพระเกียรติ (ทุ่งแม่ระวิง) สุโขทัย
- 9 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3 ) อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย Ramkhamhaeng National Park สัมผัสทิวเขา สายหมอก
- อ.คีรีมาศ และ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
4 )อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย Si Satchanalai Historical Park สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด
5 ) วัดสระศรี (WAT SASI ) จังหวัดสุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
6 ) วัดตระพังเงิน (Wat Trapang Ngoen) อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
7 )วัดศรีสวาย สุโขทัย ( Wat Si Sawai ) อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
8 )พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงramkhamhaeng national museum sukhothai
- ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
9 )อนุสาวรีย์ พ่อขุนรามคําแหง Monument Of King Ramkhamhaeng The Great
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
10 )วัดสะพานหิน (Wat Saphan Hin -Sukhothai) สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
11 )วัดโสภาราม พระพุทธบารมีศรีสุโขทัย สุโขทัย
- ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
12 )วัดมหาธาตุ สุโขทัย (wat mahathat sukhothai) เมืองเก่า สุโขทัย
- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
13 )ศาลพระแม่ย่า อำเภอ เมือง สุโขทัย
- ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม
14 )วัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย ( Wat Chang Lom ) อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
- ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แนะนำที่ท่องเที่ยว 14 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุโขทัย


แผนที่ท่องเทียวจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัย

 1. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 2. ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 7. เขื่อนสรีดภงส์
 8. วัดศรีชุม
 9. แหล่งโบราณคดีเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย
 10. วัดตระพังทอง
 11. วัดศรีสวาย
 12. วัดสระศรี
 13. วัดตระพังเงิน
 14. เนินปราสาทพระร่วง
 15. วัดชนะสงคราม
 16. วัดมหาธาตุ
 17. วพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 18. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่ท่องเทียวในจังหวัดสุโขทัยแยกตามพื้นที่

อำเภอเมืองสุโขทัย

 1. วัดตระพังเงิน
 2. พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามฯ
 3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
 4. วัดศรีสวาย
 5. วัดสระศรี
 6. วัดศรีชุม
 7. ศาลพระแม่ย่า
 8. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 9. วัดมหาธาตุ
 10. เนินปราสาทพระร่วง
 11. ศาลหลักเมือง
 12. วัดช้างล้อม
 13. วัดสะพานหิน
 14. เขื่อนสรีดภงค์
 15. วัดเชตุพน
 16.  วัดเจดีย์สี่ห้อง
 17.  วัดตระพังทองหลาง

อำเภอคีรีมาศ

 1. ยอดเขานารายณ์
 2. ยอดเขาพระแม่ย่า
 3. น้ำตกสายรุ้ง
 4. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 5. ยอดเขาพระเจดีย์
 6. ประตูธรรมชาติ
 7. สวนลุ่ม
 8. เบิกภัย
 9. น้ำตกลำเกลียว

อำเภอสวรรคโลก

 1.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก

อำเภอศรีสัชนาลัย

 1.  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
 2. วัดเขาพนมเพลิง
 3. วัดเขาสุวรรณคีรี
 4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
 5. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 6. วัดอุดมป่าสัก
 7. วัดช้างล้อม
 8. วัดเจดีย์เจ็ดแถว
 9.  วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่
 10.  วัดสวนแก้วอุทยานน้อย
 11. วัดนางพญา
 12. น้ำตกตาดเดือน
 13. วัดป่ากระสา
 14. วัดหลักเมือง
 15. น้ำตกตาดดาว
 16. ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง)
 17. ถ้ำค้างคาว
 18. น้ำตกห้วยทรายขาว
 19. ถ้ำธาราวสันต์
 20. โป่งเดือด   

 จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย ได้ 4 ทางคือ
 
          1. การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สายคือ
ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 440 กิโลเมตร

ตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กม. ที่ 50 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 117 ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก ก่อนจะเปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เข้าจังหวัดสุโขทัย รวมระยะทาง 427 กิโลเมตร

          2. การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันจากกรุงเทพฯ-สุโขทัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โทร. 936-3660, 936-3666

          นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ บริษัท วินทัวร์ โทร. (055) 611-039 และบริษัท พิษณุโลกยานยนต์ โทร. 258-941, 258-647

          3. การเดินทางโดยรถไฟ

มีรถด่วนและรถเร็วสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จากนั้นจึงเดินทางต่อโดยรถประจำทางไปจังหวัดสุโขทัย อีก 59 กิโลเมตร