Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี : วัดเขาทำเทียม(Wat Khao Tham Thiam) อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : วัดเขาทำเทียม(Wat Khao Tham Thiam)


-ข้อมูล เป็น พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หลวงพ่ออู่ทอง ปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง 1 พระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก
-ที่อยู่ วัดเขาทำเทียม อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72140

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

วัดเขาทำเทียม(Wat Khao Tham Thiam)วัดเขาทำเทียม(Wat Khao Tham Thiam)    วัดเขาทำเทียม(Wat Khao Tham Thiam)  ตั้งอยู่ที่ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าจะเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานได้ 300 ปี พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ ได้ทำการสังคยนา ครั้งที่ 3 โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์ ณ เมืองปาฏลีบุตร และได้ส่งสมณฑูตพระอรหันต์ปัญจวคคีย์ ได้แก่ พระสณะ พระมุนียเถระ พระฌานีเถระ พระภูริยเถระและพระอุตตรเถระ ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนายังเมืองสุวรรณภูมิ และได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ เนื่องจากบนภูเขามีดอกไม้ที่สวยงาม ประกอบด้วย ดอกสุพรรณิกา (สมอฝ้าย) ดอกงิ้วป่าสามสี เป็นที่น่าอัศจรรย์ ที่ชื่อ ปุษยคิริ ไปพ้องกันกับภูเขาปุษยคีรีสังฆาราม ในเมืองสาญจี รัฐโอริสสารูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )สถานปฏิบัติธรรม (Ruasi na rod) ปู่ฤาษีนารอด อู่ทอง สุพรรณบุรี
- สำนักพยัคฆ์บรรพต ซอยโรงโม่ บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2 )อุทยานแห่งชาติพุเตย (Phu Toei National Park) อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
- อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
3 )หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (Thai Buffalo Conservation Village) อ.ศรีประจันต์ ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
- 222 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
4 )ท่องเที่ยวหอคอยบรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี อำเภอ เมือง
- อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5 )วัดแค (Wat Khae Suphan Buri ) สุพรรณบุรี
- หมู่ 1 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
6 )ถ้ำเวฬุวัน วัดวังคัน (Wat Weruwan )จังหวัดสุพรรณบุรี
- วัดเวฬุวัน อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี
7 )อุทยานมัจฉา วัดพระนอน Wat Phra Non Suphanburi อำเภอเมือง
- ตั้งอยู่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
8 )วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร สุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า
- ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
9 )หมู่บ้านมังกรสวรรค์หรือหมู่บ้านลี่เจียง 1000 ปี จ.สุพรรณบุรี
- จ.สุพรรณบุรี

แนะนำที่ท่องเที่ยว 9 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดสุพรรณบุรี


25.ที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำ

01.บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ (บึงบัวแดง) (Bueng Chawak Chaloem Phrakiet)

02.ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรี

03.อุทยานแห่งชาติพุเตย( Phu Toei Forest Park)

04.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (Wat Pelelai )

05.สามชุก ตลาดร้อยปี (Sam Chuk Market)

06.อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลก

07.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

08.พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ (Don Chedi Monument)

09.หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย(บ้านควายสุพรรณบุรี)

10.วัดเขาทำเทียม (Wat Khao Tham Thiam)

11.หอคอยบรรหาร-แจ่มใส(Banharn-Jamsai Tower)

12.เขื่อนกระเสียว(Kra Saew)

13.วัดแค คุ้มขุนแผน และต้นมะขามยักษ์ (Khum Khun Phaen)

14.วัดไผ่โรงวัว (Wat Phai Rong Wua)

15. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิต

16.NPJ Fantasy เอ็นพีเจ แฟนตาซี

17. หาดทรายท้ายเขื่อน

18.สวนหินธรรมชาติ พุหางนาค 

19. ตลาดเก้าห้อง 100 ปี

20. อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

21. ถนนสายดอกไม้ @ สุพรรณบุรี

22.วัดเขานางบวชหรือวัดเขาขึ้น

23. รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก

24.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

25.วัดพระนอนและอุทยานมัจฉา (Wat Phra Non)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอต่างๆ

อำเภอเมืองสุพรรรบุรี

 1. หอคอยบรรหาร-แจ่มใส และสวนเฉลิมภัทรราชินี
 2. วัดป่าเลไลยก์
 3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
 4. อุทยานมัจฉา วัดพระลอย
 5. วัดแค
 6. วัดหน่อพุทธางกูร
 7.  วัดสนามไชย
 8.  วัดพระรูป
 9.  วัดประตูสาร
 10. วัดสุวรรณภูมิ
 11. พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย
 12. หมู่บ้านควายไทย
 13. วัดพระนอน
 14. ศาลหลักเมือง
 15.  กำแพงเมือง และ ประตูเมือง
 16.  อุทยานมังกรสวรรค์
 17. วัดมหาธาตุ
 18. สระศักดิ์สิทธิ์
 19. สวนนกท่าเสด็จ
 20. วัดพร้าว
 21. ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันตก
 22. ศูนย์ฝึกอบรมช้างสิบหมู่
 23. วัดพระอินทร์ และ แหล่งขุดพบภาชนะดินเผา
 24. วัดวรจันทร์
 25. วัดสามชุก

อำเภอบางปลาม้า

 1. ตลาดเก้าห้อง
 2. อุทยานมัจฉา วัดป่าพฤกษ์
 3. วัดบางเลน

อำเภออู่ทอง

 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
 2. วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
 3. วนอุทยานพุม่วง
 4. รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก
 5. วัดเขาดีสลัก
 6. อุทยานสวนหินพุทธสถานทวารวดีอู่ทองเชิงนิเวศ

อำเภอสองพี่น้อง

 1. วัดไผ่โรงวัว
 2. หนองอ้อนกะโท
 3. วัดทับกระดาน
 4. วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

อำเภอศรีประจันต์

 1. อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง
 2. บึงหนองจอก
 3. ตลาดเก่าศรีประจันต์

อำเภอดอนเจดีย์

 

 1. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 2. หนองสาหร่าย
 3. วัดลาดสิงห์

อำเภอสามชุก

 1.  ตลาดสามชุก
 2.  วัดคลองขอม

อำเภอเดิมบางนางบวช

 1. บึงฉวาก
 2. วัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช)
 3. วัดหัวเขา
 4. วัดเดิมบาง

อำเภอด่านช้าง

 1. เขื่อนกระเสียว
 2. ถ้ำเวฬุวัน

การเดินทางมา จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทางรถยนต์ส่วนตัว
กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
หรือ กรุงเทพฯ- นนทบุรี-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
ระยะทาง 107 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สุพรรณบุรี 
ระยะทาง 115 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ-อยุธยา-สุพรรณบุรี 
ระยะทาง 132 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ-สิงห์บุรี-เดิมบางนางบวช-สุพรรณบุรี 
ระยะ ทาง 228 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สุพรรณบุรี ระยะทาง 150 กิโลเมตร
กรุงเทพฯ-นครปฐม-กำแพงแสน-สุพรรณบุรี ระยะทาง 164 กิโลเมตร

  ทางรถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งสายเหนือ 
ถนน กำแพงเพชร 2 มีทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ 
สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี 
สายใหม่ กรุงเทพ-บางบัวทอง-สุพรรณบุรี-ศรีประจันต์-สามชุก-เดิมบาง-ท่าช้าง
(ซื้อตั๋วที่ช่อง 36 รถจอดชานชาลาที่ 126)
สายเก่า กรุงเทพ-รังสิต-อ่างทอง-สุพรรณบุรี
รายละเอียดติดต่อ โทร. 02-936 2852- 66

สถานีขนส่งสายใต้ 
มีรถธรรมดาและรถปรับอากาศชั้น 2 
กรุงเทพ-นครปฐม-กำแพงแสน-อู่ทอง-สุพรรณบุรี
กรุงเทพ-นครปฐม-กำแพงแสน-อู่ทอง-ด่านช้าง
รายละเอียดติดต่อโทร. 02-894 6122

สถานีขนส่งสุพรรณบุรี โทร. 035-522373

ข้อมูลจาก http://www.suphan.biz/suphantravel.htm