Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ : น้ำตกแม่พูล (Mae phun waterfall) ตำบลแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : น้ำตกแม่พูล (Mae phun waterfall)


-ข้อมูล เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม
-ที่อยู่ น้ำตกแม่พูลตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

น้ำตกแม่พูล (Mae phun waterfall)

น้ำตกแม่พูล, อุตรดิตถ์อยู่ที่หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ตำบลแม่พูล ห่างจากตัวจังหวัด 20 กม. จากอำเภอลับแล ใช้ทางหลวง หมายเลข 1041-1043 เป็นน้ำตกที่เกิดจากการตกแต่งธารน้ำ โดยการเทปูนมีความสูงหลายชั้น มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้น เป็นชั้นๆ สภาพโดยรอบร่มรื่น มีธรรมชาติแวดล้อมสวยงาม และมีศาลา สำหรับนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์น้ำตกแม่พูลได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ตัวเมืองและมีถนนเข้าถึงอย่างสะดวกสบายมากลักษณะทั่วไป 

เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีความสูงลดหลั่นกันลงมาหลายชั้น มีธารน้ำไหลออกมา จากซอกเขาตอนบนแลดูสวยงาม ปัจจุบันได้รับการตกแต่งดัดแปลงทำเป็นแบบฝายน้ำล้น ให้น้ำ ไหลแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง

ที่อยู่: 1043 ตำบล แม่พูล อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53130

โทรศัพท์: 087 192 1678รูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ(Wat Phra Fang) ตำบล ผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
- 15 5 ถนน โครงการบ้านพระฝาง ตำบล ผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
2 )วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง(Wat Phra Brommathat Thung Yang)
- ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล อุตรดิตถ์ 53210
3 )วัดธรรมาธิปไตย (Wat Thamma Thipatai) อำเภอเมือง อุตรดิตถ์
- ถนน อินใจมี ตำบล ท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
4 )หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน อุตรดิษถ์
- หลวงพ่อเพชร วัดท่าถนน จ.อุตรดิษถ์
5 )เขื่อนสิริกิต์ Sirikit Dam อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
- เขื่อนสิริกิต์ อ.ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
6 )อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
- อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
7 )วนอุทยานต้นสักใหญ่ Wana-uthayan Ton Sak Yai จังหวัด อุตรดิตถ์
- วนอุทยานต้นสักใหญ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์
8 )อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
- ที่อยู่: อำเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์

แนะนำที่ท่องเที่ยว 8 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดอุตรดิตถ์


ข้อมูลที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์

 1. กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
 2. น้ำตกแม่พูล
 3. บ่อเหล็กน้ำพี้ (Lek Nam Phi Mine)
 4. บ้านท่าเรือ(Ban Tha Ruea)
 5. วนอุทยานต้นสักใหญ่(Ton Sak Yai Forest Park Tourist Service Center)
 6. ดกลาง (Wat Klang)
 7. วัดธรรมาธิปไตย (Wat Thamma Thipatai)
 8. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง(Wat Phra Brommathat Thung Yang)
 9. วัดพระฝาง
 10. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
 11. วัดพระแท่นศิลาอาสน์
 12. วัดเจดีย์คีรีวิหาร
 13. วัดใหญ่ท่าเสา
 14. หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน (Wat Tha Thanon)
 15. หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ (Uttaradit Rajabhat University)
 16. อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก (Phraya Phichai Dab Hak Monument)
 17. อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ(Phra Si Phanommat Kondee Muang Laplae Monument)
 18. อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร(Chao Fah Ham Kuman Monument)
 19. อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองตรอน (Lam Nam Nan National Park)
 20. อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว(Phu Soi Dao National Park)
 21. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน (Lam Nam Nan National Park)
 22. เขื่อนสิริกิติ์(Sirikit Dam)

ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์แยกตามพื้นที่ 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 1.  อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
 2.  วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
 3.  จิตรกรรมฝาผนังวัดกลาง
 4.  วัดธรรมาธิปไตย
 5.  วัดหลวงพ่อเพชร
 6.  วัดใหญ่ท่าเสา
 7.  หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

อำเภอลับแล

 1. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล
 2. วัดพระแทนศิลาอาสน์
 3. หนองพระแล

อำเภอลับแล

 1. อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ
 2. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง
 3. วัดดอนสัก
 4. วัดเจดีย์คีรีวิหาร
 5. อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร
 6.  น้ำตกแม่พูล
 7.  เวียงเจ้าเงาะ

อำเภอพิชัย

 1. เมืองพิชัย
 2. วัดเอกา
 3. บ้านห้วยคา

อำเภอท่าปลา

 1. เขื่อนสิริกิต์
 2. เขื่อนดินช่องเขาขาด หรือ แซดเดิ้ล

อำเภอน้ำปาด

 1. วนอุทยานสักใหญ่

อำเภอทองแสนขัน

 1. บ่อเหล็กน้ำพี้
 2. ถ้ำดิน

การเดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์

• จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
• อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ “บางโพธิ์ท่าอิฐ” ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง “อุตรดิตถ์” ซึ่งมีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับเจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดจังหวัดแพร่และน่าน
ทิศตะวันออก ติดจังหวัดพิษณุโลก เลย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแนวเขตแดนยาว 120 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดจังหวัดสุโขทัย
การเดินทาง
รถยนต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ 
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 เข้าพิษณุโลก และทางหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์
2. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ – สิงห์บุรี แล้วขับเลยไปถึงอำเภออินทร์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 311) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี-ตากฟ้า) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 (พิษณุโลก-หล่มสัก) เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอุตรดิตถ์
รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 1690, 223-7010, 223-7020 www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสาร ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถยนต์โดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพฯ สู่อุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 936-3660 หรือบริษัทขนส่งเอกชน เชิดชัยทัวร์ โทร. 936-0199 และวินทัวร์ โทร. 936-3753-4

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ 7,838 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอและมีระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
อ.ลับแล 8 กิโลเมตร
อ.ตรอน 24 กิโลเมตร
อ.พิชัย 45 กิโลเมตร
อ.น้ำปาด 72 กิโลเมตร
อ.ท่าปลา 40 กิโลเมตร
อ.บ้านโคก 165 กิโลเมตร
อ.ฟากท่า 113 กิโลเมตร
อ.ทองแสนขัน 42 กิโลเมตร