Mobile web


ที่ท่องเที่ยว:แนะนำที่ท่องเที่ยว ทะเล สถานที่โบราณ ธรรมชาติ น้ำตก ภูเขาป่าไม้ ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉืองเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
   

Guides and Travel Information in Thailand

Central Thailand
Northern Thailand
Eastern Thailand
North Eastern Thailand
Western Thailand
Southern Thailand
   

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด : จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : พระราชวังหลวง (Borarn Palace) กรุงศรีอยุธยา
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว : พระราชวังหลวง (Borarn Palace)


-ข้อมูล พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันปรากฏคงเหลือแต่ฐานของอาคาร มีเพียงวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมอันงดงามให้เราได้ยลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวัง
-ที่อยู่ พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ค่าเข่าชม : ฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ

พระราชวังหลวง (Borarn Palace)
พระราชวังหลวงหรือพระราชวัโราณ (พระนครศรีอยุธยา) ตั้งอยู่ใกล้กับวัดมงคลบพิตร ปัจจุบันปรากฏคงเหลือแต่ฐานของอาคาร มีเพียงวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ยังคงรูปทรงสถาปัตยกรรมอันงดงามให้เราได้ยลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อ พ.ศ.1890 และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.1893 จึงย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสน พระที่นั่งต่างๆ ในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็น วัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถวายที่บริเวณพระราชวังเดิมสร้างเป็นวัดในเขตพระราชวัง เรียกว่า "วัดพระศรีสรรเพชญ์" แล้วทรงสร้างพระราชวังหลวงใหม่ขึ้นไปทางทิศเหนือชิดริมแม่น้ำลพบุรี พระที่นั่งต่างๆ ในเขตพระราชวังเดิมเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อยุธยาทุกรัชกาล บริเวณพระราชวังหลวงมีพระที่นั่งสำคัญดังนี้    พระที่นั่งวิหารสมเด็จ  ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด เป็นปราสาทยอดปรางค์มีมุขหน้าหลังยาวแต่มุขข้างสั้น มีกำแพงแก้วล้อม ๒ ด้าน ตามพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘๖ เพื่อแทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกที่ถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ชาวบ้านเรียกว่า “ปราสาททอง” เนื่องจากเป็นปราสาทปิดทององค์แรก ที่สร้างขึ้นสำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ    พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท เป็นปราสาทยอดปรางค์ตั้งอยู่ตรงกลาง สร้างแบบเดียวกันกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จ มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันถึงห้าชั้น มีมุขเด็จยื่นออกมาเป็นที่สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกรับแขกเมือง มีโรงช้างเผือกขนาบอยู่ทั้งสองข้าง    พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ เดิมชื่อ พระที่นั่งสุริยามรินทร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเพื่อให้คล้องกับชื่อ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท เป็นปราสาทจตุรมุขก่อด้วยศิลาแลงมีพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่น ๆ ตั้งอยู่ติดกำแพงริมแม่น้ำ ใช้เป็นที่สำหรับประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ทางน้ำ ตามพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สวรรคต สมเด็จพระเพทราชาได้อัญเชิญ พระบรมศพจากเมืองลพบุรี มาประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งองค์นี้         พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์  สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างเมื่อพ.ศ.๒๑๗๕ พระราชทานนามว่า“พระที่นั่งสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก์’’คล้ายปราสาทที่นครธม ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น “พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์” ลักษณะเป็นปราสาทตรีมุข ตั้งอยู่บนกำแพงชั้นใน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นที่สำหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่และฝึกหัดทหาร    พระที่นั่งตรีมุข  เป็นพระที่นั่งศาลาไม้ หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ไม่ปรากฏปีที่สร้าง เข้าใจว่าเดิมเป็นพระที่นั่งฝ่ายใน และเป็นที่ประทับในอุทยาน เป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด    พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ หรือ พระที่นั่งท้ายสระ เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้งอยู่บนเกาะกลางสระน้ำ สมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็น ที่ประทับอยู่ข้างในและเป็นที่สำราญพระราชอิริยาบถ เมื่อพ.ศ. ๒๒๓๑ และได้เสด็จประทับตลอดรัชกาล มีพระแท่นสำหรับทอดพระเนตรปลาที่ทรงเลี้ยงไว้ในสระนั้นด้วย    พระที่นั่งทรงปืน  เป็นพระที่นั่งรูปยาวรี อยู่ริมสระด้านตะวันตก ใกล้พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ เข้าใจว่าเป็นที่สำหรับฝึกซ้อมอาวุธและในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ทรงใช้เป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกขุนนาง          พระที่นั่งต่างๆที่ปรากฎให้เห็นซากหลงเหลือ ในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้าง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 6.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ  30 บาทรูปภาพอื่นๆ


แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวอื่นๆใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ท่องเที่ยวแนะนำ
1 )พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา(Chao Sam Phraya National Museum)
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา 13000
2 )วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ กรุงศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์
3 )เที่ยวตลาดโก้งโค้ง (Talard kong khong )ตลาดโบราณ บ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ที่อยุธยา
- หมู่ 5 ถนนบางปะอิน-วัดพนัญเชิง ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4 )วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา (Wat Phra Sri Sanphet) เขตพระราชวังโบราณ
- ตั้งอยู่ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นวัดพุทธาวาส
5 )วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwet Thammaprawa) อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
6 )วัดท่าการ้อง(Wat Tha Ka Rong) เที่ยวอยุธยา ตลาดน้ำวัดเก่าอยุธยา
- ที่ตั้งวัด บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
7 )ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 )วัดกุฎีทอง อยุธยา สร้างสมัยอยุธยาปางสะดุ้งมารพระพักตร์ยิ้ม
- 7 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9 )วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์ อ.ท่าเรือ อยุธยา
- อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
10 )พิพิธภัณฑ์ของเล่น อยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
- 45 หมู่ 2 ถ.อู่ทอง ต. ท่าวาสุกรี อ. เมืองพระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
11 )วัดมหาธาตุ (Wat Mahathat Ayutthaya ) อยุธยา
- ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
12 )คุ้มขุนแผน อยุธยา เรือนไทยภาคกลาง
- คุ้มขุนแผน ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑลกรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ
13 )วังช้างอยุธยา หรือปางช้างอยุธยาแลเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา
- ข้างคุ้มขุนแผน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
14 )วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 )วัดมงคลบพิตร หลวงพ่อวัดมงคลบพิตร จ. พระนครศรีอยุธยา
- อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
16 )วัดไชยวัฒนาราม Wat Chaiwatthanaram จ.พระนครศรีอยุธยา
- ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา
17 )วัดมเหยงค์ โบราณสถานแห่งการปฏิบัติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- วัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
18 )วัดพุทไธศวรรย์ เวียงที่ประทับแห่งแรกของพระเจ้าอู่ทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
- วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ที่ ถ.อู่ทอง ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
19 )พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา
- อำเภอเมือง อยุธยา
20 )พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระราชวัง บางปะอิน Bang Pa-In Royal Palace ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
- ตำบล บ้านเลน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 035 261 941
21 )วัดหน้าพระเมรุ ( Wat Na Phrameru, Ayutthaya)วัดโบราณในพระนครศรีอยุธยา
- เกาะเมืองอยุธยา
22 )ตลาดน้ำทุ่งบัวชม ผสมผสานย้อนยุคร่วมสมัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- 80 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
23 )วัดพนัญเชิงวรวิหาร wat phanan choeng สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา อำเภอเมือง
- Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya
24 ) วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chai Mongkon พระนครศรีอยุธยา
- จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 035 242 640
25 )ตลาดน้ำอโยธยา : เที่ยวตลาดน้ำอโยธยาและโบราณสถานแห่งเมืองกรุงเก่า
-

แนะนำที่ท่องเที่ยว 25 ที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แผนที่แนะนำแหล่งที่ท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

32 ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

01.วัดสะตือ พระพุทธไสยาสน์
02.Real Zoo สวนสัตว์แปลก อยุธยา
03.คุ้มขุนแผน อยุธยา
04.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม
05.ตลาดน้ำอโยธยา( Ayothaya Floating Maket)
06.ตลาดเจ้าพรหม อยุธยา (Chao Phrom Market)
07.ปราสาทนครหลวง ( Prasat Nakhon Luang)
08.พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Palace)
09.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา Chao Sam Phraya National Museum
10.พิพิธภัณฑ์ของเล่น อยุธยา
11.วังช้างแลเพนียด  Ayutthaya Elephant Camp
12.วัดกุฎีทองอยุธยา
13.วัดธรรมิกราช อยุธยา
14.วัดพระราม อยุธยา( Wat Phra Ram )
15.วัดพระศรีสรรเพชรอยุธยา( Wat Phra Sri Sanphet)
16.วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan)
17.วัดมงคลบพิตร( Wat mongkol bophit ayutthaya)
18.วัดมหาธาตุ อยุธยา( wat mahathat ayutthaya)
19.วัดราชบูรณะ อยุธยา (Wat Ratchaburana, Ayutthaya)
20.วัดโลกยสุธาราม อยุธยา (Wat Lokayasutharam - Ayutthaya)
20.วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkhon)
21.วัดไชยวัฒนาราม อยุธยา (Wat Chaiwatthanaram)
22.วัดท่าการ้อง ตลาดน้ำกรุงเก่า อยุธยา
23.วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
24.วัดหน้าพระเมรุ (Wat Na Phramen) อยุธยา
25.พระราชวังหลวง (Borarn Palace)
26.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา (Chao Sam Phraya National Museum)
27.วังจันทรเกษม (Chankasem Old Palace)
28.พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย (Queens Si Suriyothai Memorial)
29.วัดประดู่ทรงธรรม (Wat Pradu Song Tham)
30.อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
31.วัดนิเวศธรรมประวัติ-(Wat Niwet Thammaprawa)
32.วัดพนัญเชิงวรวิหาร (wat phanan choeng)

ที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกตามพื้นที่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

 1. วัดพระศรีสรรเพชญ์
 2. วิหารพระมงคลบพิตร
 3. วัดใหญ่ชัยมงคล
 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา
 5. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
 6. พระราชวังจันทรเกษม
 7. วัดมหาธาตุ
 8. หมู่บ้านญี่ปุ่น
 9. ปางช้าง (แลเพนียด)
 10. วัดพระรามและบึงพระราม
 11. พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย
 12. วัดพุทไธศวรรย์
 13. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
 14. หมู่บ้านโปรตุเกส
 15. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
 16. วัดโลกยสุธาราม
 17. วัดหน้าพระเมรุ
 18. วัดไชยวัฒนาราม
 19. คุ้มขุนแผน
 20. วัดมเหยงค์
 21. วัดประดู่ทรงธรรม
 22. ตลาดโก้งโค้ง
 23. ตลาดน้ำคลองสระบัว
 24. ตลาดน้ำอโยธยา
 25. วัดท่าการ้อง
 26. วัดราชบูรณะ
 27. อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
 28. วิมารพระมงคลบพิตร
 29. พิพิธภัณฑ์เรือไทย
 30. พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริก ยุ้นพันธ์
 31. ภูเขาทองอยุธยา
 32. ศาลหลักเมือง
 33.  ศาลหลักเมือง
 34. เพนียดคล้องช้าง
 35. พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง
 36. วัดสมณโกฎฐาราม
 37. วัดป้อมรามัญ
 38. พระราชวังหลวง
 39. วัดอโยธยา
 40. วัดกุฎีดาว
 41. ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
 42. วัดแม่นางปลื้ม
 43. ป้อมเพชร อยุธยา

อำเภอนครหลวง

 1. ปราสาทนครหลวง
 2. อำเภอบางปะอิน
 3.  พระราชวังบางปะอิน
 4. วัดนิเวศธรรมประวัติ
 5. วัดชุมพลนิกายาราม

อำเภอบางไทร

 1.  ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

อำเภอวังน้อย

 1. ตลาดน้ำทุ่งบัวชม

อำเภอผักไห่

 1. ตลาดลาดชะโด

อำเภอบางปะหัน

 1. วัดไก่

อำเภออุทัย

 1. เรียลซู สวนสัตว์แปลก

 การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถยนส่วยตัวกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 3 เส้นทางดังนี้

1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) ข้ามสะพานนนทบุรี หรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวง หมายเลข 3111) แล้วแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานีทางหลวงหมายเลข 306 ถึงทางแยก สะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ทางรถโดยสารประจำทาง

กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ รถออกจากสถานีขนส่ง สายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 (หมอชิต 2) ทุกวันๆละหลายเที่ยว รถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 936-1972

ทางรถไฟ

สามารถใช้ขบวนรถโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอภาชี ทางรถไฟจะแยกไปสายเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี ในแต่ละวันจะมีรถไฟบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารขึ้นล่องวันละหลายเที่ยว นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินระหว่างกรุงเทพฯ-สถานีอยุธยา-กรุงเทพฯ ในโอกาสพิเศษ ปีละ 4 ขบวน

ทางเรือ 

เรือไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

1.บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
 เริ่มออกเดินทางเวลา 08.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลา 17.30 น. ของวันเดียวกัน รนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน ผ่านวัดไผ่ล้อม และแวะเที่ยวชมศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ทุกวันอาทิตย์ อัตราค่าบริการคนละ 280 บาท ติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 222-5330, 225-3002-3

2.เรือโอเรียนเต็ลควีน
 โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมโอเรียนเต็ล บางรัก นำเที่ยวพร้อมอาหารบุฟเฟ่และเครื่องดื่ม นำเที่ยวสู่ พระราชวังบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน เวลาประมาณ 08.00 - 17.00 น. อัตราค่าบริการคนละ 1,800 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 236-0400-9

3.เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์
ออกจากท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เป็นประจำ ทุกวัน เวลา 08.00 น. เดินเรือพร้อมอาหารและเครื่องดื่มสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัตราค่าบริการคนละ 900-1,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 226-9125, 266-9316

4.เรือฮอริซันครุ้ยส์ 
ออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าทุกวัน เวลา 08.00 น. บริการนำเที่ยวอยุธยา พระราชวังบางปะอิน เดินทางโดยรถและกลับทางเรือ  อัตราค่าบริการ พร้อมอาหารบนเรือ คนละ 1,490 บาท โทร. 236-7777 ต่อ 1204-5,236-9952

5.เรือเมฆขลา 
เรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา 15.00 น. อัตราค่าบริการพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม คนละ 3,500-4,500 บาท  นำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอิน และนำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา แบบ 2 วัน 1 คืน รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 256-7168-9

นอกจากนี้การท่องเที่ยวทางน้ำเลียบชายฝั่งรอบเกาะเมืองทำได้โดยการเช่าเหมาลำเรือหางยาวได้ที่ท่าน้ำหน้าพระราชวังจันทรเกษม อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง

6.บริษัท อยุธยา ริเวอร์ ครุ๊ยส์ จำกัด 
เรือเบญจรงค์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทุกวัน อัตราค่าบริการล่องชมเมือง อยุธยา นำเที่ยวชมเมืองอยุธยาและชมพระราชวังบางปะอิน โดย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.(035) 234153-4, (01) 928-8831

ของฝากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.ถนนสายโรตี
ถนนสายโรตี นั้นมีอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หรือถนนอู่ทองเป็นถนนที่มีจำหน่ายโรตีมากมา ทั้งสองฝั่งฟากถนน มีหลายร้านให้เลือกซื้อนำไป
เป็นของฝากมีผู้มาแวะเวียนไม่ขาดสายทุกร้านนั้นจะตั้งเตาเพื่อใช้ในการทำแป้งใหม่กันทุกวัน
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเสน่ห์ของโรตีสายไหมนั้นอยู่ที่แป้งห่อโดยได้
ใช้ส่วนผสมแป้งสาลีเกลือน้ำโดยนำส่วนผสมเหล่านี้มาเคล้าให้เข้ากันอย่างพอเหมาะ
เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เสียรสชาติตอนรับประทาน

2.ร้านตรีชฎา     
ตั้งอยู่ที่ ถนนสาย โลตัส - วัดใหญ่ (หน้าหมู่บ้านถุงทอง) ต. ไผ่ลิง อ. พระนครศรีอยุธยา 
ร้านตรีชฎา แหล่งจำหน่วยของฝาก ขนมไทยต่างๆ ของดีอยุธยา มีผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม พร้อมมีการจัดกระเช้าของขวัญเนื่องในเทศกาลต่างๆ 
โทร 0-3523-5335
3.อยุธยาพาวิลเลี่ยม     
อยุธยา พาวิลเลียน (Ayutthaya Pavilion) ตั้งอยู่ที่ 4 แยกวรเชษฐ์ ถนน สาย 347 จุดพักรถกว้างขวาง ร้านอาหารอร่อย ห้องน้ำสะอาด บรรยากาศดี Free Wifi มีสินค้า OTOP และงานฝีมือจากอยุธยาให้เลือกซื้อกันมากมาย 08-3003-0003 , 08-0440-4994
เปิดให้บริการ จันทร์- อาทิตย์ 07.00 - 20.00 น.

4.ศูนย์ผ้าขาวม้า     
ศูนย์ผ้าขาวม้า ตั้งอยู่ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะมีผ้าขาวม้าจากทุกประเทศนำมาจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผ้าผืน
5.ตลาดกลางเพื่อการเกษตร     
ตลาดกลางอยุธยา กินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ สดๆ ราคาไม่แพง มีหลายขนาด หลายราคา จะขายเป็นกิโล มีหลายราคาให้เลือก ตั้งแต่ ก.ก.ละ 130,160,180,200,250,280 บาท
อยู่บนถนนสายเอเซียขาเข้า ถ้ามาจากบางปะอินไปบางปะหันเลยโลตัสอยุธยา ไปจะอยู่ขวามือพอมองเห็นตลาดแล้วค่อย u-turn มีหลายร้าน รสชาติ สำหรับกุ้งเผาใกล้ๆกัน มีอาหารพวกปลาเผา ห่อหมกด้วย ร้านที่คนนิยมกินกันก็ กุ้งเพื่อนแพรว, ร้านแพกรุงเก่า, ร้านกุ้งเจ้าพระยา 
พร้อมทั้งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอยุธยา แทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมีดอรัญญิกแท้จากอำเภอพระนครหลวง ปลาร้า ปลาแห้ง และผลไม้กวนหลากหลายชนิด ให้คุณได้แวะอุดหนุนเป็นของฝากอย่างเพลิดเพลิน 6.ตลาดกรุงเก่า หน้าทางเข้าวิหารพระมงคลบพิตร
6.ตลาดน้ำทุ่งบัวชม (Thungbuachom Floating Market)
7.ตลาดน้ำอโยธยา ( Ayothaya Floating Market)
8.ตลาดเจ้าพรหม (Chao Phrom Market) และเป็นเป็นรวมรถตู้กลับกรุงเทพ
9.ตลาดหน้าวังจันทรเกษม (NA WANGCHANKASEM NIGHT MARKET) ตลาดนัดของกินกลางคืน

10.ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค (Ayutthaya City Park)
11.ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอยุธยา (Robinson Department Store )
12.ศูนย์การค้าเดอะสกาย ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์